Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 21-06-2014
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelKennisnemen van uitspraken na invoering van het digitaal procederen
CiteertitelNTB 2014/18
SamenvattingEind 2013 is een Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht als consultatiedocument gepubliceerd. Het voorstel biedt een goede aanleiding stil te staan bij de verhouding tussen het belang dat partijen kennisnemen van de inhoud van een uitspraak en het publiceren van de uitspraak door de rechter.
Auteur(s)E.J. Daalder
LinkVolledige tekst (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelToepassing van de bestuurlijke lus door rechtbanken
CiteertitelNTB 2014/19
SamenvattingFinaliteit staat hoog in het vaandel van de bestuursrechter. Die stelt zich niet meer tevreden met het louter beoordelen van de rechtmatigheid van bij hem aangevochten besluiten. Hij wil ook zo veel mogelijk het juridische geschil tussen partijen definitief beslechten. Uit zijn uitspraak moet niet alleen blijken of het besluit van het bestuur rechtmatig is, maar ook welk besluit voor de toekomst geldt. De wetgever ondersteunt die ambitie. Sinds 1 januari 2013 bevat de Awb artikel 8:41a : ‘De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zo veel mogelijk definitief.’ Instrumenten om die doelstellingen te realiseren zijn neergelegd in artikel 8:72 lid 3 Awb en – sinds 1 januari 2010 – in artikel 8:51a Awb.
Auteur(s)A.T. Marseille , P.T.G. Huisman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEen overzichtelijke, onafhankelijke eenheid? Over integratie van de bestuursrechtspraak
CiteertitelNTB 2014/20
SamenvattingIn het regeerakkoord staat dat de Raad van State zal worden gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel en dat het rechtsprekende deel zal worden samengevoegd met de CRvB en het CBb. In de Tweede Kamer zijn moties ingediend die aandringen op samenvoeging van de hoogste bestuursrechters. Ook in de Eerste Kamer zijn er vragen over gesteld. De minister heeft aangekondigd dat het kabinet met een standpunt komt.
Auteur(s)B. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2014/21
SamenvattingIn deze kroniek wordt aandacht besteed aan, onder meer, preventieve handhaving, toezicht en opsporing, sanctionering, bestuursdwang, bestuurlijke boete.
Auteur(s)M.L. Batting , J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2014/22
SamenvattingIn deze kroniek wordt onder meer aandacht besteed aan het begrip besluit, schriftelijkheid, weigeringen en fictieve besluiten, uitgezonderde besluiten, voorschriften en voorwaarden.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn