Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 28-07-2014
Aflevering 10
TitelRechtbank Amsterdam 25-04-2014, CV 13-19600
CiteertitelJAR 2014/164
SamenvattingOntslag op 65-jarige leeftijd niet kennelijk onredelijk, Verval unieke functie staat vast en werkgever heeft financiŽle compensatie aangeboden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 25-04-2014, EA 14-222, 246
CiteertitelJAR 2014/165
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst bestuurder stichting, Geen vertrouwen RvT, dan einde arbeidsovereenkomst, Onvoldoende verwijt, dus vergoeding
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 12-05-2014
CiteertitelJAR 2014/166
SamenvattingVerhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst, Invulling rechtsvermoeden
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Afwijking van artikel 7:610b BW bij CAO is niet mogelijk en vermoeden van art 7:610b BW is ook van toepassing bij structureel meerwerk dan overeengekomen. Berekening contracturen per jaar met bandbreedte kwalificeert als min-max contract. Het contractenstelsel van Hema is niet in strijd met 7:610b BW. Artikel 7:610b BW geeft bovendien geen andere ophoging van de uren.
AnnotatorE.S. de Jong
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:3488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 29-04-2014, 2841923 HA 14-30
CiteertitelJAR 2014/167
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst docent, Formule CRvB in plaats van kantonrechtersformule, Factor C = 0,5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 14-05-2014
CiteertitelJAR 2014/168
SamenvattingAdvies over consequenties WNT bepalend voor bereiken definitieve overeenkomst
Samenvatting (Bron)arbeidsgeschil
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:3877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 21-11-2013, 2392079 EJ VERZ 13-583, 2346508/249, 13-8673
CiteertitelJAR 2014/169
SamenvattingOntbinding afgewezen en tewerkstelling toegewezen, Onvoldoende functioneren directeur niet vast komen te staan, Geen rectificatie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 28-05-2014
CiteertitelJAR 2014/170
SamenvattingRelatiebeding, Inlener mag arbeidsovereenkomst aanbieden, maar werknemer moet aanbod afwijzen, Verbod niet in strijd met Waadi
Samenvatting (Bron)Relatiebeding gedetacheerde werknemer met vast dienstverband niet in strijd met artikel 9a Waadi. Geen afstand van recht.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:4425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 12-05-2014
CiteertitelJAR 2014/171
SamenvattingBesluit kennelijk onredelijk, Maatregelen onvoldoende duidelijk, Verwijzing naar mogelijke wijzigingen in het ontslagrecht te onzeker
Samenvatting (Bron)OK; art. 25 en 26 WOR; medezeggenschap; adviesrecht; besluit tot sluiting productielocatie kennelijk onredelijk
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-12-2013
CiteertitelJAR 2014/172
SamenvattingAanvaarden nieuwe baan kort na sluiten vaststellingsovereenkomst, Nog geen concreet vooruitzicht, Geen mededelingsplicht
Samenvatting (Bron)BeŽindiging arbeidsovereenkomt met wederzijds goedvinden. Dwaling? concreet vooruitzicht op een nieuwe baan.
AnnotatorR.L. van Heusden
LinkVolledige tekst annotatie (vanheusden-arbeidsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:9240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-03-2014
CiteertitelJAR 2014/173
SamenvattingOpdrachtovereenkomst geŽvolueerd in arbeidsovereenkomst, Tewerkstelling toegewezen
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
AnnotatorJ. Dop
LinkVolledige tekst (russell.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-05-2014
CiteertitelJAR 2014/174
SamenvattingControle werkgever op e-mails werknemer niet toegestaan, Geen concrete aanleiding, E-mails buiten beschouwing gelaten
Samenvatting (Bron)Controle e-mailberichten van werknemer door werkgever. Overtreding geheimhoudingsbeding door werknemer?
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:4043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-06-2014
CiteertitelJAR 2014/175
SamenvattingAankondiging nieuwe baan op LinkedIn, Geen overtreding relatiebeding, want dienstverband was nog niet afgelopen
Samenvatting (Bron)Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat een beding dat het benaderen van (potentiŽle) relaties verbiedt gedurende ťťn jaar na het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst. niet vatbaar is voor overtreding gedurende dit dienstverband. Voor zover werknemer nog tijdens zijn dienstverband relaties van werkgever heeft benaderd, zijn derhalve geen boetes verbeurd. De inhoud van het LinkedIn bericht, waarmee werknemer naar buiten is getreden, brengt naar het oordeel van het hof niet zonder meer mee dat daarmee in strijd is gehandeld met het relatiebeding.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:4690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 21-01-2014
CiteertitelJAR 2014/176
SamenvattingHoger beroep ontbinding, Ontslagbescherming bij ziekte geen fundamenteel recht, Geen anticipatie op Wet werk en zekerheid
Samenvatting (Bron)hoger beroep ontbindingsbeschikking ex artikel 7:685 BW; geen doorbrekingsgrond aanwezig geacht; geen fundamenteel recht op ontslagbescherming van arbeidsongeschikte werknemer.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-06-2014
CiteertitelJAR 2014/177
SamenvattingSlaapdiensten als pandbeheerder in asielzoekerscentrum, Betaling loon ad 50% reguliere uurloon
Samenvatting (Bron)Functie als pandbeheerder in AZC in dienst van bedrijf dat in opdracht van COA het pand waarin het AZC gevestigd was, beheerde. De beheerder moest ook s-nachts in het pand beschikbaar zijn voor incidenten. Vordering loon voor de slaapdiensten toegewezen.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 10-06-2014
CiteertitelJAR 2014/178
SamenvattingTerugvorderen teveel betaald salaris naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Samenvatting (Bron)Commissie handelsvertegenwoordiger. Hoogte (basis)salaris. Terugvorderen van te veel betaald salaris door de werkgever van de werknemer op grond van onverschuldigde betaling in strijd met de eisen van goed werkgeverschap. Voorwaarden ter beschikking stellen leaseauto.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 12-06-2014,
CiteertitelJAR 2014/179
SamenvattingRecht van erven op vergoeding niet-genoten vakantiedagen van overleden werknemer
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2014.#Gulay Bollacke tegen K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG.#Verzoek van het Landesarbeitsgericht Hamm om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van de arbeidstijd - Jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Financiele vergoeding bij overlijden.#Zaak C-118/13.
AnnotatorH.J. Funke
UitspraakECLI:EU:C:2014:1755
Artikel aanvragenVia Praktizijn