European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 06-06-2014
Aflevering 6
TitelHvJ EU 18-03-2014, C-167/12
CiteertitelEHRC 2014/111
SamenvattingGelijke behandeling, Zwangerschap, Draagmoederschap, Bevallingsverlof, Zwangerschapsverlof. (ECLI:EU:C:2014:169)
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 18-03-2014, C-363/12
CiteertitelEHRC 2014/112
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Gelijke behandeling mannelijke en vrouwelijke werknemers, Gelijke behandeling op grond van handicap, Recht op met zwangerschaps- of adoptieverlof overeenkomend verlof. (ECLI:EU:C:2014:159)
AnnotatorJ.C. de Wit
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 08-04-2014, C-288/12
CiteertitelEHRC 2014/113
SamenvattingDatabescherming, Vroegtijdige beëindiging mandaat, Onafhankelijkheid toezichthouder. (ECLI:EU:C:2014:237)
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 14-01-2014, 8656/10
CiteertitelEHRC 2014/114
SamenvattingRecht op leven, Disproportioneel geweld bij politieachtervolging, Dood door schuld, Voorwaardelijke straf, Bestraffing disproportioneel laag.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD000865610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 11-02-2014, 4678/07
CiteertitelEHRC 2014/115
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Proportionaliteit, Privaatrecht, Buitencontractuele aansprakelijkheid, Smaad, Omvang schadevergoeding, Aard sanctie, Ernst sanctie.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);No violation of Article 34 - Individual applications (Article 34 - Hinder the exercise of the right of petition);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.M. Emaus
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0211JUD000467807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 18-02-2014, 8300/06
CiteertitelEHRC 2014/116
SamenvattingToegang tot de rechter voor psychisch gestoorde veroordeelde, Toetsing rechtmatigheid vrijheidsbeneming van psychisch gestoorde veroordeelde, Verlenging tbs met verpleging.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Procedural guarantees of review;Review of lawfulness of detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Procedural guarantees of review;Review of lawfulness of detention);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorC.M. van Esch
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0218JUD000830006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 20-02-2014, 9117/04
CiteertitelEHRC 2014/117
SamenvattingRecht op vreedzame samenkomst/vergadering/betoging, Recht op een eerlijk proces, Recht op tijdige tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, Toepassingsbereik art. 6 EVRM, Burgerlijke rechten en verplichtingen, Recht op eigendom, Tentenkamp.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 34 - Victim);Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Enforcement proceedings;Article 6-1 - Access to court);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions);No violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM.A.D.W. de Jong
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0220JUD000911704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 25-02-2014, 44817/04
CiteertitelEHRC 2014/118
SamenvattingHuisrecht, Legaliteit, Lichte versus zware inbreuken, Uitputting nationale rechtsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM.J. Dubelaar
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD004481704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 25-02-2014, 17502/07
CiteertitelEHRC 2014/119
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Lening, Contract beheerst door Cypriotisch recht, Tenuitvoerlegging Cypriotisch vonnis tot terugbetaling, Brussel II-verordening.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-3-b - No significant disadvantage);Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Equality of arms)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 27-02-2014, 70055/10
CiteertitelEHRC 2014/120
SamenvattingEffectief rechtsmiddel, Verbod van onmenselijke behandeling, Asiel, Weigering tot verblijf om medische redenen, Uitzetting, Schorsende werking.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Prohibition of torture;Expulsion);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Nigeria);No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Expulsion);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Pecuniary damage - claim dismissed
AnnotatorK. Pollet
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0227JUD007005510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 04-03-2014, 36073/04
CiteertitelEHRC 2014/121
SamenvattingEerlijk proces, Rechterlijke onpartijdigheid, Objectieve onpartijdigheid, Eerdere betrokkenheid rechters, Samenstelling Raad van State, Benoeming griffier, Criterium absolute noodzakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings;Article 6-1 - Impartial tribunal);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorP.M. van den Eijnden
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0304JUD003607304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 11-03-2014, 26827/08
CiteertitelEHRC 2014/122
SamenvattingRacistisch geweld, Toepassingsgebied art. 3 (onmenselijke behandeling), Bijzondere onderzoeksplicht overheid, Discriminatieverbod; inhoudelijke schending.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 14+3 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture;Effective investigation);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorK. Henrard
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0311JUD002682708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 12-03-2014, 26828/06
CiteertitelEHRC 2014/123
SamenvattingTenuitvoerlegging, Pilotuitspraak, Billijke genoegdoening, Comité van Ministers, Effectief rechtsmiddel, Grote Kamer.
Samenvatting (Bron)Damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage);Damage - award (Article 41 - Pecuniary damage)
AnnotatorL.R. Glas
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0312JUD002682806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 25-03-2014, 38590/10
CiteertitelEHRC 2014/124
SamenvattingGezinshereniging, Integratievereiste, Discriminatieverbod, Indirect onderscheid op grond van nationale of etnische afkomst.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for family life);No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for family life)
AnnotatorK.M. de Vries
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD003859010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 15-04-2014, 14920/05
CiteertitelEHRC 2014/125
SamenvattingVerbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Recht op vrijheid, Ontnuchtering op het politiebureau, Verwondingen ontstaan voor of tijdens detentie, Medisch onderzoek voorafgaand aan detentie, Vaststelling verantwoordelijkheid overheid, Onvoldoende onderzoek naar omstandigheden, Wettelijke grondslag.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention;Article 5-1-e - Alcoholics);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0415JUD001492005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-04-2014, 5709/09
CiteertitelEHRC 2014/126
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Publicatie en verspreiding pamflet tegen kandidaat burgemeestersverkiezingen, Aantasting persoonlijkheidsrechten, Noodzakelijk in een democratische samenleving, Feitelijk of waardeoordeel, Bewijs, Onderwerp van algemeen belang.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0417JUD000570909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-04-2014, 20981/10
CiteertitelEHRC 2014/127
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Politieke discussie over wetgeving geregistreerd partnerschap, Negatief artikel over politicus, Smaadprocedure, Persvrijheid in het kader van politiek debat, Waardeoordelen, Onvoldoende reden voor schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0417JUD002098110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-04-2014, 41738/10
CiteertitelEHRC 2014/128
SamenvattingUitzettingsprocedure, Ontbreken schorsende werking, Medische behandeling.
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);No violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Expulsion) (Conditional) (Georgia);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Georgia);No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Expulsion) (Conditional) (Georgia)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0417JUD004173810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-04-2014, 68780/10
CiteertitelEHRC 2014/129
SamenvattingGeweldgebruik bij arrestatie.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Substantive aspect);No violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0417JUD006878010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 07-05-2014, 44689/09
CiteertitelEHRC 2014/130
SamenvattingUitzetting, Dublin II-verordening, Interstatelijk vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Greece)
AnnotatorA.J.T. Woltjer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0507JUD004468909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 14-01-2014, 47315/13
CiteertitelEHRC 2014/131
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Bescherming van eigendom, Nationalisatie SNS Reaalbank, Schade aandeelhouders.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD004731513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 11-02-2014, 50494/13
CiteertitelEHRC 2014/132
SamenvattingVoorwaarden voor ontvankelijkheid, Zesmaandentermijn, Procesvertegenwoordiging, Lijst klagers onvolledig en te laat ontvangen op griffie.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0211JUD005049413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 11-03-2014, 47318/07
CiteertitelEHRC 2014/133
SamenvattingRecht op privéleven, Aantasting eer of goede naam, Vrijheid van meningsuiting, Belangenafweging.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0311JUD004731807
Artikel aanvragenVia Praktizijn