European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 13-07-2014
Aflevering 7
TitelHvJ EU 13-02-2014, C-367/12
CiteertitelEHRC 2014/134
SamenvattingVrijheid van ondernemerschap, Vrijheid van vestiging, Vergunning voor opstarten apotheek. (ECLI:EU:C:2014:68)
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 06-03-2014, C-206/13
CiteertitelEHRC 2014/135
SamenvattingHandvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Vervolg Ĺkerberg Fransson, Onbevoegdheid Hof. (ECLI:EU:C:2014:126)
AnnotatorJ. Morijn
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 12-03-2014, C-456/12
CiteertitelEHRC 2014/136
SamenvattingGezinshereniging, Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van Unieburger in lidstaat van nationaliteit van Unieburger, Periode van verblijf in andere lidstaat en regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat, Duur verblijf in andere lidstaat. (ECLI:EU:C:2014:135)
AnnotatorA. Schrauwen
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 12-03-2014, C-457/12
CiteertitelEHRC 2014/137
SamenvattingGezinshereniging, Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van Unieburger in lidstaat van nationaliteit van Unieburger, Periode van verblijf in andere lidstaat en regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat, Duur verblijf in andere lidstaat, Nuttige werking vrij verkeer van werknemers. (ECLI:EU:C:2014:136)
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 27-03-2014, C-314/12
CiteertitelEHRC 2014/138
SamenvattingAuteursrecht, Vrijheid van ondernemerschap, Toegang tot informatie. (ECLI:EU:C:2014:192)
AnnotatorC. Mak
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 27-03-2014, C-265/13
CiteertitelEHRC 2014/139
SamenvattingHandvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Vervolg Ĺkerberg Fransson, Onbevoegdheid Hof. (ECLI:EU:C:2014:187)
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 08-04-2014, C-293/12
CiteertitelEHRC 2014/140
SamenvattingPrivacy, De eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, De bescherming van persoonsgegevens, Bewaarplicht, Dataretentie, Nietigheid van de Dataretentierichtlijn, Proportionaliteit, Evenredigheid. (ECLI:EU:C:2014:238)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014.#Digital Rights Ireland Ltd tegen Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. en Karntner Landesregierung e.a.#Verzoeken om een prejudiciele beslissing, ingediend door de High Court (Ierland) en het Verfassungsgerichtshof.#Elektronische communicatie - Richtlijn 2006/24/EG - Openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of openbare communicatienetwerken - Bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in het kader van de aanbieding van dergelijke diensten - Geldigheid - Artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12.
AnnotatorM.E. Koning
UitspraakECLI:EU:C:2014:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 30/04/2014, C-390/12
CiteertitelEHRC 2014/141
SamenvattingHandvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Vervolg Ĺkerberg Fransson, Derogatie vrij verkeer. 62012CC0390
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 14 november 2013. # Procedure ingeleid door Robert Pfleger en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Unabhangige Verwaltungssenat des Landes Oberosterreich (thans Landesverwaltungsgericht Oberosterreich) - Oostenrijk. # Artikel 56 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 15 tot en met 17, 47 en 50 - Vrijheid van beroep en recht te werken, vrijheid van ondernemerschap, recht op eigendom, recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht, beginsel ne bis in idem - Artikel 51 - Werkingssfeer - Ten uitvoer brengen van Unierecht - Kansspelen - Beperkende regeling van lidstaat - Bestuurlijke en strafrechtelijke sancties - Dwingende vereisten van algemeen belang - Evenredigheid. # Zaak C-390/12.
UitspraakECLI:EU:C:2013:747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 02-04-2014, T-133/12
CiteertitelEHRC 2014/142
SamenvattingBevriezing tegoeden, Tunesië, Strafrechtelijke vervolging voor witwassen. (ECLI:EU:T:2014:176)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 21-01-2014, 48754/11
CiteertitelEHRC 2014/143
SamenvattingMilitaire dienstplicht, Psychische schade, Onmenselijke behandeling, Deskundige, Equality of arms.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Adversarial trial;Equality of arms;Impartial tribunal);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0121JUD004875411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 28-01-2014, 35810/09
CiteertitelEHRC 2014/144
SamenvattingGrote Kamer, Verbod op onmenselijke of vernederende behandeling, Effectief rechtsmiddel, Seksueel misbruik in primair onderwijs, Onderwijs onder invloed van de Katholieke Kerk, Aansprakelijkheid staat.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection dismissed (Article 34 - Victim);Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-3 - Manifestly ill-founded);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment;Positive obligations) (Substantive aspect);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment;Prohibition of torture);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorR.S.B. Kool
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0128JUD003581009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 04-03-2014, 34129/03
CiteertitelEHRC 2014/145
SamenvattingEigendom, Regulering van gebruik van eigendom, Betaling van belastingen, Proportionaliteit, Accijnzen.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - claim dismissed
AnnotatorJ.M. Milo
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0304JUD003412903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 25-03-2014, 71243/01
CiteertitelEHRC 2014/146
SamenvattingGrote Kamer, Billijke genoegdoening, Eigendomsrecht, Begroting schadevergoeding bij onteigening.
Samenvatting (Bron)Pecuniary damage - award (Article 41 - Pecuniary damage);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage)
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans , R.L. de Graaff
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD007124301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 25-03-2014, 59297/12
CiteertitelEHRC 2014/147
SamenvattingOnmenselijke en vernederende behandeling, Asiel, Uitlevering, Rusland, Algemene situatie van geweld, Diplomatieke garanties.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Extradition) (Conditional) (Russia);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorM. den Heijer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD005929712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 27-03-2014, 58428/10
CiteertitelEHRC 2014/148
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Equality of arms, Ongecertificeerd uitvoeren van medische handelingen, Onmogelijkheid horen getuigen en deskundigen, Achterstelling deskundigen voor de verdediging.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Adversarial trial;Equality of arms);No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-3 - Rights of defence;Article 6-3-d - Examination of witnesses);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0327JUD005842810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 01-04-2014, 10662/06
CiteertitelEHRC 2014/149
SamenvattingVerbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Leefomstandigheden Roemeense gevangenissen, Individueel klachtrecht, Vrije communicatie met het EHRM, Druk autoriteiten om klacht in te trekken, Verhindering ontvangst correspondentie van het Hof.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 34 - Individual applications (Article 34 - Hinder the exercise of the right of petition);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0401JUD001066206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 01-04-2014, 64480/09
CiteertitelEHRC 2014/150
SamenvattingRecht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn, Excessieve duur civiele procedures, Noodzaak treffen algemene maatregelen.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Respondent State to take measures of a general character (Article 46-2 - Measures of a general character);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0401JUD006448009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 03-04-2014, 58809/09
CiteertitelEHRC 2014/151
SamenvattingRecht op respect voor privé- en gezinsleven, Verbod van discriminatie, Vaststelling vaderschap, Verjaringstermijn.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for private life)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0403JUD005880909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 08-04-2014, 17120/09
CiteertitelEHRC 2014/152
SamenvattingRecht op toegang tot de rechter, Eerlijk proces, Motiveringsplicht bij weigering tot stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, Verboden onderscheid naar nationaliteit.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court);Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for family life);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorH.J. van Harten , M.P. Beijer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0408JUD001712009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 08-04-2014, 70945/11
CiteertitelEHRC 2014/153
SamenvattingVrijheid van godsdienst, Vrijheid van vereniging, Verbod van discriminatie, Verlies status als kerk, Herregistratie afhankelijk van goedkeuring politiek orgaan, Neutraliteit overheid.
Samenvatting (Bron)Preliminary objections joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association) read in the light of Article 9 - (Art. 9) Freedom of thought conscience and religion (Article 9-1 - Freedom of religion);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Just satisfaction partially reserved
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0408JUD007094511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 22-04-2014, 43750/06
CiteertitelEHRC 2014/154
SamenvattingRecht op privé- en gezinsleven, Recht op een eerlijk proces, Verbod op telefoongesprekken in het Koerdisch in Turkse gevangenissen, Onvoldoende gronden voor afwijzing verzoek tot opheffing verbod.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence;Respect for family life);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0422JUD004375006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 24-04-2014, 10718/05
CiteertitelEHRC 2014/155
SamenvattingEerlijk proces, Rechtmatigheid doorzoeking en eerlijkheid bewijsgebruik, Rechtmatigheid verkrijging vingerafdruk en betrouwbaarheid deskundigenrapporten, Toetsingsplicht.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6+6-3-d - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Equality of arms) (Article 6 - Right to a fair trial;Article 6-3-d - Examination of witnesses)
AnnotatorF.P. Olcer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0424JUD001071805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 24-04-2014, 39583/05
CiteertitelEHRC 2014/156
SamenvattingRecht op leven, Vermeende zelfmoord tijdens militaire dienstplicht, ‘Dedovshchina’, Preventieve en procedurele positieve verplichtingen.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0424JUD003958305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 24-04-2014, 6228/09
CiteertitelEHRC 2014/157
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Undercoveracties, Uitlokking drugsverkoop, Waarborgen tegen misbruik.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0424JUD000622809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 29-04-2014, 9584/02
CiteertitelEHRC 2014/158
SamenvattingRecht op ongestoord genot van eigendom, Ontvankelijkheid, Follow-up pilotuitspraak, Nieuwe wetgeving, Uitputting nationale rechtsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Effective domestic remedy);Remainder inadmissible (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation of property;Possessions);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0429JUD000958402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 29-04-2014, 52019/07
CiteertitelEHRC 2014/159
SamenvattingMedische gegevens, Toezicht, Inzage patiëntendossiers, Bevoegdheid, Precisie wettelijke bescherming.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0429JUD005201907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 21-01-2014, 56297/11
CiteertitelEHRC 2014/160
SamenvattingOntvankelijkheid, Misbruik van klachtrecht, Incomplete of misleidende informatie.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0121JUD005629711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 06-03-2014, 66345/09
CiteertitelEHRC 2014/161
SamenvattingKiesrecht, Kandidaatstelling verkiezingen Europees Parlement, Minimum aantal benodigde handtekeningen voor kandidatuur, Proportionaliteit, Procedurele waarborgen.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0306JUD006634509
Artikel aanvragenVia Praktizijn