Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-08-2014
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelNIeuwe stap
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 1
SamenvattingIn dit nummer krijgt ook de gehele advocatuur een spiegel voorgehouden. Het Advocatenblad vroeg hoogleraren met een leerstoel op het terrein van rechtspraak, rechtspleging, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie of vergelijkbare leeropdracht naar de kwaliteit van de advocatuur.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel‘Moderniseren is geen doel op zich’ -
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 10
SamenvattingKamerleden van verschillende oppositiepartijen waarschuwen voor de impact van het plan van minister Ivo Opstelten om het strafvordelijke legaliteitsbeginsel in te perken.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelOnder professoren
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 14
SamenvattingDe politiek onderwerpt de advocaat aan strenger toezicht en bestuursvoorzitters vragen om ander onderwijs voor toekomstige advocaten. Hoe denken hoogleraren over de kwaliteit van de advocatuur? Met bijdragen van: Hans den Tonkelaar, Margreet Ahsmann, Aletta Blomberg, Philip Langbroek, Britta Böhler.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina14-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelWitwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 22
SamenvattingAfpakken van de buit van criminelen is een speerpunt en naar verwachting zal het OM steeds vaker witwassen ten laste leggen. De Hoge Raad geeft een belangrijke uitzondering voor het witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Hoe kan de verdediging daarmee haar voordeel doen?
Auteur(s)J. Nan
Pagina22-24
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelInvoering van het adolescentenstrafrecht - Een wassen neus?
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 26
SamenvattingOp 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Het gaat hier niet om een nieuw soort strafrecht dat voor deze doelgroep is ingevoerd, maar om een reeks maatregelen en wijzigingen die de strafrechtelijke aanpak onder de groep jongvolwassenen effectiever en flexibeler zou moeten maken.
Auteur(s)R. el Hessaini
Pagina26-28
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Advocaten zijn geen schakers’
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 35
SamenvattingEmeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen vindt dat strafrechtjuristen onvoldoende geschoold zijn in waarheidsvinding. Lessen van de man die de veroordeling van Lucia de Berk ongedaan maakte en bij steeds meer herzieningen wordt betrokken. ‘Vanwege hun onwetendheid met cognitieve instincten stappen rechters en het Openbaar Ministerie in valkuilen.’
Auteur(s)M. Bakker
Pagina35-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelOmzet onder de norm
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 38
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 13: ‘De eis van twintig procent’.
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelKlagen tegen inhouding rijbewijs
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 39
SamenvattingIedere strafrechtadvocaat krijgt te maken met burgers van wie het rijbewijs is ingenomen. Wat staat u als advocaat dan te doen?
Auteur(s)A. de Haas , V. van de Port
Pagina39-39
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelRietberEen kwestie van wennen
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 40
SamenvattingBij ZSM heeft videoconsulting een grote rol. Hoe bevalt het horen op afstand en waar moeten advocaten rekening mee houden?
Auteur(s)M. Kloppenburg
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelApostel der mensheid - Pieter Paulus (1753-1796): patriot, bruggenbouwer en grondlegger van de Nederlandse democratie
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 42
SamenvattingTijdens zijn afscheidscollege in 2012 roemde de Maastrichtse hoogleraar Joop van den Berg Pieter Paulus als grondlegger van de Nederlandse democratie. Van den Berg heeft zelfs voorgesteld om het huidige Montesquieu Instituut niet naar de Franse filosoof te noemen, maar naar de eerste voorzitter van de Nationale Vergadering van 1796, de voorloper van de Tweede Kamer. En niet geheel ten onrechte.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 20-01-2014, 6667
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 46
SamenvattingBelangenconflict. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 7 leden 4 en 5. Advocaat die optreedt tegen familielid voor wie hij eerder als advocaat heeft opgetreden en met wie hij gebrouilleerd is geraakt, maakt zich schuldig aan (de schijn van) belangenverstrengeling. (ECLI:NL:TAHVD:2014:13)
Pagina46
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 10-01-2014, 6628
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 46
SamenvattingTerugbelverzoek en overname strafzaak. Gedragsregel 1. Ook bij een (terug)belverzoek gelden de regels voor overname van een strafzaak. (ECLI:NL:TAHVD:2014:2)
Pagina46
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam 02-12-2013, 13-246
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 47
SamenvattingDeclarat ie betaald met geld van de sportvereniging.Gedragsregel 1. Onvoldoende onderzoek advocaat naar correcte betaling van zijn declaratie. Weigering terug te betalen toen bleek van onterechte betaling. (ECLI:NL:TADRARN:2013:167)
Pagina47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Gravenhage 20-01-2014, R. 4265/13.172
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 47
SamenvattingNodeloos in rechte betrekken I. Gedragsregel 1. Nodeloos procederen is in strijd met zorgplicht jegens wederpartij. (ECLI:NL:TADRSGR:2014:75)
Pagina47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Gravenhage 20-01-2014, R. 4138/13.45
CiteertitelAdv.bl. 2014-8, p. 47
SamenvattingNodeloos in rechte betrekken II. Gedragsregel 1. Nodeloos een dagvaarding uitbrengen is in strijd met de zorgplicht jegens de wederpartij. (ECLI:NL:TADRSGR:2014:77)
Pagina47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn