PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging
Datum 21-08-2014
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelRug recht houden in tijden van een rechtsstatelijke crisis
CiteertitelPROCES 2014, p. 1
SamenvattingDe afgelopen maanden heeft de voorwaardelijke invrijheidstelling volop in de belangstelling gestaan. Aanleiding daartoe gaf een aantal geruchtmakende zaken waarin de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden op weinig sympathie van de samenleving kon rekenen. In het artikel bekritiseert auteur het feit dat in de discussie over de voorwaardelijke invrijheidstelling niet wordt stilgestaan bij de functie van de regeling of de concrete invulling daarvan (voor een specifieke veroordeelde), maar enkel bij de rekensom en uitkomst daarvan in jaren van ‘echte straf’. Bewindslieden zouden aan de samenleving uitleg moeten geven over het systeem dat onderdeel uitmaakt van onze strafwet en dus van onze democratische rechtsstaat.
Auteur(s)B. Jue-Volker
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProbleemoplossingsgericht denken bij witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
CiteertitelPROCES 2014, p. 2
SamenvattingAccording to the text of the law and the meaning of the (international and) Dutch legislator, someone can also commit the crime of money laundering when the illegal proceeds originate from a crime he committed himself. The acquisition or possession of property that was derived from criminal activity is also considered as money laundering regardless whose criminal activity it was. The Dutch Supreme Court made an exception for situations in which the defendant has done nothing to conceal or disguise the criminal background of the property. This means that, for instance, when a drug dealer has hidden his ‘dirty money’ in or around his house, it cannot be qualified as money laundering. This poses problems for investigative authorities. In this article, the possibility of regarding the act of hiding and keeping hidden money as an attempt to launder money, based on the presumption that every act involving the hidden or kept money will result in money laundering, is researched.
Auteur(s)J. Nan , J.H.J. Verbaan
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe effectief straft de keten eigenlijk? De ontwikkeling van het strafrisico in de periode 1995-2012
CiteertitelPROCES 2014, p. 3
SamenvattingThis paper studies the development of the average punishment per criminal offence, the product of frequency and severity, imposed by the Criminal Justice System in the Netherlands over the period 1995-2012. Available data cover all principal sanctions: (unconditional) prison sentences, community service orders and fines. A decomposition is made to separate the frequency and severity of punishment from size effects (changes in the composition of crime). The decomposition points out that, on average, crime has become more serious over time. The average punishment per criminal offence in 2012 is lower than it was in 1995.
Auteur(s)B. van Velthoven
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe onbegrensde malaise van Australisch asielbeleid
CiteertitelPROCES 2014, p. 4
SamenvattingAuteur bespreekt naar aanleiding van een gesprek met drie jongens in het immigratiedetentiecentrum in Sidney de harde en ongedifferentieerde realiteit waarmee Australië zijn asielzoekers behandelt. Het lijkt er in toenemende mate op dat Australië de bewaking van zijn grenzen als een belangrijkere prioriteit ziet dan de bewaking van zijn internationale asielgerelateerde en mensenrechtenverplichtingen, waarbij het individuele verhaal wordt ondergesneeuwd door een collectieve roep om veiligheid.
Auteur(s)P. van Berlo
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDaar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering
CiteertitelPROCES 2014, p. 5
SamenvattingThe SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) aims to improve its ability to show the social relevance of the work done by organizations for the rehabilitation and probation of drug-addicted offenders. As a first step the SVG asked the Verwey-Jonker Institute to develop a monitor which provides structurally insight into the returns of this work. The monitor couples data at the individual client level to relevant indicators. The monitor’s results are very promising. A year after they had come into contact with the rehabilitating institutions, clients committed significantly fewer criminal offences than they did during the year prior to that moment. Contacts with the police decreased as well.
Auteur(s)C. von Grumbkow , R. van Wonderen
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelInformatie, afschriften en vertalingen
CiteertitelPROCES 2014, p. 6
SamenvattingWie moet wat weten en op welke wijze moet die informatie worden verstrekt? Recente wijzigingen in de informatievoorziening aan verdachten en slachtoffers in het strafproces roepen vragen op over het bereik en de omvang van die informatievoorziening. Aan de hand van twee recente vraagstukken belicht auteur de ontwikkelingen: ten eerste een praktisch probleem in verband met de Wet vertolking en vertaling in strafprocedures en ten tweede een meer systematisch vraagstuk in verband met de Richtlijn 2012/29/EU betreffende minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.
Auteur(s)a. Schoep
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn