Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 25-09-2014
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelOpinie
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 1
SamenvattingStiphout verdedigt de publicatie van het opiniestuk van Maathuis in het septembernummer over het optreden van advocaten na de ramp met de MH17 tegenover de voorzitter van de Vereniging van Letselschade advocaten. Maar hij biedt hem tevens een podium om in een eigen bijdrage in dit oktober nummer te reageren. Een voorbeeld van 'vrije pers' die weliswaar onmisbaar is voor een democratie en rechtsstaat, maar die niettemin danig onder druk staat.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelBezuinigingen staan nog als een huis
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 10
SamenvattingOpstelten en Teeven blijken in hun begroting iets guller dan de afgelopen jaren, maar de korting op rechtsbijstand blijft. De ambities van Veiligheid en Justitie op een rij.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘De overheid krijgt steeds minder tegenspel’
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 16
SamenvattingJakob Wedemeijer is van de linkse kerk. Hij zegt het zelf en in het gesprek blijkt het uit alles: ‘Ik ben er voor mensen aan de onderkant van de samenleving.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReconstructie
TitelDe doorstart van Donner
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 18
SamenvattingIn de nasleep van de crisis hebben insolventieadvocaten volop werk aan faillissementen en andere herstructureringen. Reconstructie van de doorstart van boekhandel Donner, onderdeel van de Polare-keten.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘We kunnen niet op papier blijven werken’
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 22
SamenvattingOnder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) kunnen advocaten veranderingen verwachten in het procesrecht. Wat is KEI en wat betekent het voor de advocatuur? Lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Bart van Tongeren vraagt het de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker. ‘Automatisering is een hell of a job.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina22-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelOnder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) kunnen advocaten veranderingen verwachten in het procesrecht. Wat is KEI en wat betekent het voor de advocatuur? Lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Bart van Tongeren vraagt het de
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 28
SamenvattingSinds de rechter het gebiedsverbod voor Volkert van der G. schorste, staan de bijzondere voorwaarden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling in de belangstelling. ‘Dit vonnis geeft advocaten een onderhandelingspositie.’
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe LSA en MH17-ramp
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 33
SamenvattingOver ambulance chasers en gieren: reactie van de Vereniging van Letselschade Advocaten.
Auteur(s)O. Nunes
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelWaarom advocaten zo ongelukkig zijn
CiteertitelAdv.bl. 2014-25, p. 34
SamenvattingHet beroep van advocaat is zwaar. De werkdruk is hoog, cliënten zijn veeleisend en de druk van het declarabele uur doet zich voelen. Intussen is de cultuur op veel kantoren er één van survival of the fittest. Wie niet mee kan, wordt vaak als zwak gezien of ongeschikt. Het gevolg: psychische klachten of zelfs verslaving aan drugs en alcohol. Geluk blijkt in de advocatuur allesbehalve gewoon. Hoe komt dat en wat moet er aan gebeuren?
Auteur(s)J. Mensch
Pagina34-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelVoor vrijhandel en vrede
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 41
SamenvattingCanon van de advocatuur: Tobias Asser (1838-1913), Nobelprijswinnaar en grondlegger van het internationaal privaatrecht.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelDe proceskosten ex artikel 237 Rv
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 43
SamenvattingDe partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. Maar waaruit bestaat die proceskostenveroordeling ook alweer?
Auteur(s)D. Dal
Pagina43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelZo had het ook gekund
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 45
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 15: ‘What if...’
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelGoed inwerken loont
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 47
SamenvattingTalenten binnenhalen is een uitdaging, maar ze binnenhouden blijkt een kunst op zich. De eerste indruk op een nieuwkomer blijkt bepalend voor later succes.
Auteur(s)F. de Korte
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam 17-12-2013, 13-209A
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 54
SamenvattingNiet gewezen op mogelijkheid van toevoeging. Zorg voor de cliënt. Gedragsregels 8, 11 en 24. Advocaat verzuimt te bevestigen dat klager in aanmerking komt voor een toevoeging. [ECLI:NL:TADRAMS:2013:228]
Pagina54-54
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam 18-11-2013, 13-138A
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 54
SamenvattingFouten maken als curator. Artikel 46 Advocatenwet. Curator is onderworpen aan het advocatentuchtrecht; handelde zodanig dat vertrouwen in advocatuur is geschaad. [ECLI:NL:TADRAMS:2013:176]
Pagina54-54
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam 18-11-2013, 13-230A en 13-231A
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 55
SamenvattingFaillissementssaldo aan crediteuren onttrokken. Artikel 46 Advocatenwet. [ECLI:NL:TADRAMS:2013:171]
Pagina55-55
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 13-01-2014, OB 119-2013 en OB 120-2013
CiteertitelAdv.bl. 2014-25, p. 55
SamenvattingGedragsregel 23 en 25. Een advocaat moet ervoor waken geen dubbel werk te verrichten, althans die werkzaamheden niet (tegen specialistentarief) in rekening brengen. [ECLI:NL:TADRSHE:2014:3]
Pagina55-55
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 07-04-2014, 6971
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 55
SamenvattingGedragsregel 7. Bij optreden in andere hoedanigheid is voor toepasselijkheid van tuchtrecht doorslaggevend of er voldoende aanknopingspunten zijn tussen de gedragingen en de praktijkuitoefening als advocaat. [ECLI:NL:TAHVD:2014:166]
Pagina55-55
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelRechtsstatelijke bedreigingen
CiteertitelAdv.bl. 2014-10, p. 56
SamenvattingDe regering zegt in de troonrede 2014 pal te staan voor de grondrechten en vrijheden van mensen en de bescherming van de Nederlandse rechtsstaat belangrijk te vinden. Jammer genoeg is daarvan weinig terug te zien in de miljoenennota.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina56-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn