Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 02-10-2014
Aflevering 9 Publieke Omroep
RubriekOpinie
TitelDe toekomst van de publieke omroep: geen tijd te verliezen
CiteertitelMediaforum 2014, 9, p. 213
SamenvattingIn juli 2013 heeft de Staatssecretaris van OCW de Raad voor Cultuur advies gevraagd over de toekomst van het publieke mediabestel. De Raad zoemt de discussie in op de kernwaarden en de mogelijke nieuwe rol van de publieke omroep, op de (Nederlandse) content en de vindbaarheid daarvan. Een van de kernpunten van het advies vormt het van een nog niet volledig uitgewerkte idee om naast de NPO derde partijen toe te laten tot het publieke bestel. Als dit voorstel verder wordt uitgewerkt zal dat moeten gebeuren in relatie tot de publieke waarde van onafhankelijkheid van derde partijen. Een ander onderdeel van het advies is het aanstellen bij de NPO van de hoofdredacteuren die eindverantwoordelijk worden voor de inhoud van het complete aanbod. Het wachten is nu op de reactie van de Staatssecretaris van OCW op het advies van de Raad. Dat debat zal moeten gaan over de fundamentele vragen die de toekomst van het publieke bestel betreffen; de wetgever zal zich bij de voorbereiding van een wetswijziging moeten concentreren op vragen over bestaansrecht, waarden en de rol van de publieke omroep.
Auteur(s)L. Doorman
Pagina213-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelOpen of gesloten? Modernisering van de landelijke publieke omroep
CiteertitelMediaforum 2014, 9, p. 214
SamenvattingEind 2013 is de Mediawet 2008 gewijzigd teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren. Kern van deze wetswijziging is een reductie van het aantal omroeporganisaties tot zes, waardoor het omroepbestel overzichtelijker maar vooral ook efficiënter moet worden. Dit artikel analyseert de gevolgen van de wijziging van de Mediawet 2008 voor de toewijzing van erkenningen, zendtijd en budget in het licht van algemene eisen die worden gesteld aan de verdeling van schaarse rechten door de overheid.
Auteur(s)J. Wolswinkel
Pagina214-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelFinanciering van de regionale publieke omroepen per 1 januari 2014 Wat nu weer?
CiteertitelMediaforum 2014, 9, p. 224
SamenvattingPer 1 januari 2014 is de wetswijziging van de Mediawet 2008 (Mediawet) ‘Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting’ in werking getreden. Met name de uit deze wetswijziging voortvloeiende ‘recentralisatie’ van het budget van de regionale omroepen wordt in dit artikel besproken. Ook heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) recent – onder het wettelijk regime vóór 1 januari 2014 – een relevante uitspraak gedaan over de bekostiging van de regionale publieke omroep. Dit artikel bevat een overzicht van het nieuwe wettelijke regime en (de relatie met) die recente jurisprudentie. Hoe staan de regionale publieke omroepen en met name de bekostiging daarvan er – na de zoveelste wijziging – voor?
Pagina224-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 16-10-2013, T-275/11
CiteertitelMediaforum 2014/17
SamenvattingIntroductie: minder Franse reclame, een stortvloed aan gerechtelijke procedures. [ECLI:EU:T:2013:535]
AnnotatorH.C.L. Hobbelen
Pagina235-238
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelMediaforum 2014, 9, p. 238
SamenvattingUitspraak op hoger beroepen van Stichting Regionale Omroep West (Den Haag) en Stichting RTV Rijnmond (Rotterdam) tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 16 april 2013 in zaken nrs. 12/8230 [ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9598] en 12/8232 [ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9598] in de gedingen tussen de omroepen en college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: bevestigt de aangevallen uitspraak. (Zie ook artikel van Jolize Lautenbach in dit nummer.)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2011 heeft het college Omroep West meegedeeld dat de bekostiging van Omroep West in 2012 zal worden verlaagd met een bedrag van 375.000,00 en met ingang van 2013 jaarlijks met een bedrag van 1.000.000,00.
Pagina238
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:218
Artikel aanvragenVia Praktizijn