Jurisprudentie voor Gemeenten

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten
Datum 05-08-2014
Aflevering 7/8
RubriekAlgemeen juridisch Bestuursprocesrecht
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelJG 2014/47
SamenvattingPrioriteiten in handhavingsbeleid, Beginselplicht tot handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2012 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen een door [belanghebbende] in het verlengde van het perceel aan de [locatie] te Zaandam geplaatste meerpaal, afgewezen.
AnnotatorA.A. al Khatib , T. Barkhuysen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch Nadeelcompensatie
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelJG 2014/48
SamenvattingNadeelcompensatie, Normaal ondernemersrisico.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van groot onderhoud aan de Rijkswegen A4, A17 en A58 afgewezen.
AnnotatorJ.J. Thoonen , T. ten Have
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouw, Ruimtelijke ordening en Monumentenwet
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelJG 2014/49
SamenvattingPlanschade, Deskundigenkosten, Dubbele redelijkheidstoets, Besluit proceskosten bestuursrecht, Volledige vergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2011 heeft het college [appellant] een tegemoetkoming in planschade van 15.700,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 oktober 2010 tot de dag van uitbetaling en met het drempelbedrag, toegekend.
AnnotatorF.A. Mulder , J. van der Burg
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBurgerbestuur, Openbare orde en Veiligheid, Drugs
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelJG 2014/50
SamenvattingBibob, Politiegegevens, Strafrechtelijke gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2011 heeft de burgemeester de aan [appellant] verleende exploitatievergunning van [de coffeeshop] aan de [locatie] te Leeuwarden met ingang van 1 februari 2012 ingetrokken.
AnnotatorC. Raat
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBurgerbestuur, Openbare orde en Veiligheid, Drugs
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2013
CiteertitelJG 2014/51
SamenvattingBijzondere wetten, Wet Damocles, Wet Victor, Hennepteelt, Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Ontbinding en ontruiming verhuurd drugspand na sluiting door burgemeester; belangen verhuurster wegen zwaarder dan woonrecht huurster; vernietiging van vonnis kantonrechter
AnnotatorM. Vols
LinkVolledige tekst annotatie (recht.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:6811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBurgerbestuur, Openbare orde en Veiligheid, Drugs
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-06-2014
CiteertitelJG 2014/52
SamenvattingBijzondere wetten, Wet Damocles, Wet Victor, Drugsproductie, Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst.
Samenvatting (Bron)vordering in kort geding tot ontruiming huurwoning na buitengerechtelijke ontbinding op grond van art. 7:231 lid 2 BW
AnnotatorM. Vols
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1645
Artikel aanvragenVia Praktizijn