Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelHet minimumloon omlaag?
CiteertitelSR, 2005, 1
SamenvattingDe coalitie van regeringspartijen heeft begin december 2004 voorgesteld om het werkgevers onder bepaalde voorwaarden toe te staan bijstandsgerechtigden aan te nemen tegen minder dan (preciezer: 90% van) het wettelijk minimumloon.
Auteur(s)R.H. van het Kaar
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeksuele intimidatie? Of gewoon gezellig?
CiteertitelSR, 2005, 2
SamenvattingDeze titel doet wat wrang aan, maar is daarom niet minder op zijn plaats als het gaat om het benoemen van het spectrum waarbinnen zich de problematiek van seksuele intimidatie afspeelt. Hoewel het niet altijd even gemakkelijk is om in te schatten of iemand gediend is van bepaalde opmerkingen of van aandacht die hij of zij krijgt, zou de hier genoemde scheidslijn toch voor eenieder duidelijk moeten zijn, zeker in de huidige tijdgeest. Toch laat de praktijk zien dat dat (nog) niet zo is. Waar ligt nu de grens en hoe wordt die bepaald? Het beantwoorden van deze vraag blijkt niet alleen voor betrokkenen lastig te zijn, maar ook voor rechters die over zaken waarin seksuele intimidatie aan de orde is, moeten oordelen. Dat laatste levert situaties op waarin de Europese beschermingsgedachte ver te zoeken is. het is tijd om dit onderwerp voor de praktijk te stroomlijnen.
Auteur(s)T.M. Smits
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Raad van State, de vrijheid van meningsuiting en het (ongewijzigde) Wetsvoorstel klokkenluiden
CiteertitelSR, 2005, 3
SamenvattingDe Raad van State (RvS) heeft inmiddels advies uitgebracht over het anderhalf jaar geleden aanhangig gemaakte Wetsvoorstel klokkenluiden en de indieners hebben hierop gereageerd. De RvS zet vraagtekens bij de wenselijkheid van een wettelijke regeling ter bescherming van klokkenluiders en komt met diverse inhoudelijke bezwaren. Afgezien van een enkele wijziging, hebben de indieners in het advies geen aanleiding gezien het wetsvoorstel aan te passen. Naar het oordeel van de auteur snijden de meeste bezwaren van de RvS geen hout, maar behoeft het wetsvoorstel niettemin aanpassing. Met name kan worden getwijfeld aan het nut van de algemene regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers waarin het voorstel voorziet.
Auteur(s)F.C. van Uden
Pagina12-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbeidsvoorwaardenvorming na het arrest TPG/Bollemeijer
CiteertitelSR, 2005, 4
SamenvattingOp 20 december 2002 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak TPG/Bollemeijer. In dit arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat een ongebonden werknemer via de arbeidsovereenkomst gebonden kan raken aan een afwijking in een CAO van een driekwart dwingendrechtelijke bepaling, ook al is die CAO niet direct van toepassing op de werknemer. Betekent dit arrest nu dat de Hoge Raad heeft gebroken met de systematiek van het dwingend recht? Heeft de Hoge Raad deze systematiek met dit arrest verruimd? In deze bijdrage gaan de auteurs in op deze vraag.
Auteur(s)A. Bungener , E. Koot-van der Putte
Pagina20-24
UitspraakECLI:NL:HR:2002:AF2166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-10-2004, 60669/00
CiteertitelSR, 2005, 6
SamenvattingWijziging arbeidsongeschiktheidsuitkering in strijd met art. 1 Eerste Protocol.
Samenvatting (Bron)Violation of P1-1;Not necessary to examine Art. 14;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina28-30
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1012JUD006066900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-05-2004, C03/154HR
CiteertitelSR, 2005, 5
SamenvattingOntslag op staande voet en kort geding.
Samenvatting (Bron)28 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/154HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-11-2004, 1178/2004 OK
CiteertitelSR, 2005, 7
SamenvattingBezwaren OR tegen met vakbonden afgesloten sociaal plan.
Adviesrecht; sluiting deel onderneming; sociaal plan.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan fictief naar feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
CiteertitelSR, 2005, 8
SamenvattingDe besluitvorming omtrent de wetsvoorstellen inzake het afschaffen van de kortdurende uitkering en de verrekening van een ontslagvergoeding met de WW-uitkering (de anticumulatiebepaling WW) wordt aangehouden totdat de SER advies heeft uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de WW. Dat is onder meer de uitkomst van het sociaal akkoord. De SER, die dit advies voor 1 april 2005 dient uit te brengen, wordt zo in de gelegenheid gesteld om voor die datum alternatieven aan te dragen voor bovengenoemde wetsvoorstellen.
Auteur(s)A.C. Damsteegt
Pagina33-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn