AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-10-2014
Aflevering 37
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelAB 2014/357
SamenvattingBedrijfsgegevens. FinanciŽle belangen van gemeente.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2012 heeft het college het verzoek van [appellante] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/358
SamenvattingVerstoring openbare orde, gebiedsverbod.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2012 heeft de burgemeester op grond van artikel 172a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet [appellant] een gebiedsverbod opgelegd (hierna: het gebiedsverbod). Dit gebiedsverbod houdt in dat [appellant] op dagen dat het Nederlands Elftal wedstrijden speelt in het kader van het Europees kampioenschap voetbal van 2012 (hierna: het EK) vanaf vijf uur voor, tot vijf uur na iedere wedstrijd zich niet mag begeven op het Jonckbloetplein, het Goeverneurplein, het Lorentzplein, de kruising van de Zuiderparklaan / Escamplaan / Apeldoornselaan, de Peilstraat, de Laakweg, de Betsy Perkstraat, de Withuysstraat, het sportpark Escamp en de Noordweg 74, waar voetbalvereniging SVH is gevestigd.
AnnotatorJ.G. Brouwer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelAB 2014/359
SamenvattingGeen bezwaar mogelijk tegen weigering ontheffing als bedoeld in art. 4.1a Wro. Beroep in eerste en enige aanleg bij de Afdeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2013 heeft het college geweigerd ontheffing te verlenen van het verbod in artikel 32 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (hierna: PRVS) voor de realisatie van het windpark Haarlemmermeer-Zuid.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelAB 2014/360
SamenvattingBeheersverordening. Bekendmaking en beschikbaarstelling langs elektronische weg. Beheersverordening ten onrechte onverbindend geacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2012 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een kassencomplex, drie warmteopslagtanks en een bedrijfsgebouw met laad- en loskuil op de percelen, kadastraal bekend Zundert, sectie B, nummers 4560, 4711 en 4713.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelAB 2014/361
SamenvattingEinduitspraak De Wouwse Tol-jurisprudentie. Nadeelcompensatie bij tijdelijke omzetderving ten gevolge van infrastructurele maatregelen. Omzetdrempel. Differentiatie tussen verschillende typen onderneming. Motiveringsplicht. Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2011 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van groot onderhoud aan de Rijkswegen A4, A17 en A58 afgewezen.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteit Leiden)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelAB 2014/362
SamenvattingNadeelcompensatie bij tijdelijke maar langdurige en ingrijpende omzetderving ten gevolge van infrastructurele maatregelen. Wettelijke rente. Verjaring. Omzetdrempel. Bewijslast. Geen differentiatie tussen verschillende typen ondernemingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2009 heeft het college aan [appellant] in verband met de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan (hierna: HOV-baan) over het jaar 2000 een bedrag aan nadeelcompensatie van 15.567,00, te verminderen met een voorschot van 9.667,09, toegekend en over het jaar 2001 een bedrag aan nadeelcompensatie van 88.421,00.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteit Leiden)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014
CiteertitelAB 2014/363
SamenvattingZwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie. Niet tijdig bezwaar tegen herzieningsbesluit. Wel volledige toetsing boetebesluit.
Samenvatting (Bron)Herziening studiefinanciering in een thuiswonendenbeurs. Terugvordering. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Geen bestuurlijke boete: Niet is gebleken dat de Minister zich heeft vergewist van de juistheid van de uit de waarnemingen en opmerkingen getrokken conclusies (naar aanleiding van het huisbezoek),... hoewel dat gelet op de betwisting van die juistheid - gegeven de op de Minister rustende ... bewijslast - wel had gemoeten.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 01-05-2014
CiteertitelAB 2014/364
SamenvattingSubsidie. Verzaken van vergewisplicht en ontbreken van deugdelijke motivering.
Samenvatting (Bron)Regeling GLB-inkomenssteun 2006 duurzame stallen patiostal
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:166
Artikel aanvragenVia Praktizijn