Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 28-01-2005
Aflevering 1
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-11-2004, 62361/00
CiteertitelJB, 2005/1
SamenvattingRedelijke termijn. Schadevergoeding.

(Riccardi Pizzati / ItaliŽ).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 6-1;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses (national proceedings) - claim dismissed
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina5-11
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006236100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-11-2004, 4143/02
CiteertitelJB, 2005/2
SamenvattingHuisrecht. Privť-leven. Geluidsoverlast door horeca. Overtreding geluidsnormen. Gedogen.

(Moreno Gůmez / Spanje).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina11-20
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:1116JUD000414302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, 39283
CiteertitelJB, 2005/3
SamenvattingBuiten rechtsstrijd treden hof.

Samenvatting (Bron)Schending wederhoor.
AnnotatorR.M.P.G. Niessen-Cobben
Pagina20-23
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR5978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-09-2004, 200407639/1
CiteertitelJB, 2005/4
SamenvattingReferendum. Anterieure gemeentelijke verordening.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2004, verzonden op 10 september 2004, heeft verweerder (hierna: de gemeenteraad) het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over de wijziging van de Verordening op de speelautomatenhallen (hierna: de Verordening) afgewezen.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina23-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200402960/1
CiteertitelJB, 2005/5
SamenvattingOpnieuw horen na vernietiging. Feiten of omstandigheden van aanmerkelijk belang.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2002 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen met betrekking tot de inrichtingen op het perceel [locatie] te Reusel afgewezen.
AnnotatorM.C.M. Hamer
Pagina26-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200307633/1
CiteertitelJB, 2005/6
SamenvattingSchadevergoeding. Schadeoorzaak. Nadeelcompensatie. Egalitť-beginsel. Verkeersbesluit. Normaal maatschappelijk risico. Omvang geschil.

(College van B&W van Enschede / Stichting Kinderopvang Enschede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2002 heeft appellant een verzoek van de stichting "Stichting Kinderopvang Enschede" (hierna: de stichting) om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina30-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400457/1
CiteertitelJB, 2005/7
SamenvattingBevoegdheid van het algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. Schaduwschade.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2001 heeft appellant sub 1 (hierna: het algemeen bestuur) een verzoek van [appellant sub 2] om nadeelcompensatie afgewezen.
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200402177/1
CiteertitelJB, 2005/8
SamenvattingSchadeoorzaak. Schaduwschade.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2001 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellant om vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke regeling) afgewezen.
Pagina36-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200401386/1
CiteertitelJB, 2005/9
SamenvattingSchade.

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam "Schadeschap Luchthaven Schiphol" (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
Pagina38-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200403119/1
CiteertitelJB, 2005/10
SamenvattingKennisgeving.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2004, kenmerk SAS/2004006248, heeft verweerder mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krachtens de artikelen 15, aanhef en onder b, en 29 van de Kernenergiewet (hierna: Kew) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Urenco Nederland B.V. vergunning verleend voor het wijzigen van haar inrichting, waarin uranium wordt verrijkt met behulp van ultracentrifuges, aan de Planthofsweg 77 te Almelo. Tevens heeft verweerder bij dit besluit krachtens artikel 19, eerste lid, van de Kew ambtshalve enkele vigerende voorschriften geactualiseerd, en heeft hij eerder verleende vergunningen ten behoeve van radioactieve bronnen en toestellen ingetrokken en in de integrale vergunning opgenomen. Dit besluit is op 4 maart 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina42-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401035/1
CiteertitelJB, 2005/11
SamenvattingBesluit.

Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf (hierna: het college) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade ten gevolge van het bestemmingsplan Buitengebied Waubach-Noord doorgezonden aan het college van gedeputeerde staten van Limburg.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200304823/1
CiteertitelJB, 2005/12
SamenvattingImplementatie, richtlijn. Belangrijke wijziging.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een pluimveeopfokbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te Beuningen, kadastraal bekend gemeente Beuningen, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 10 juli 2003 ter inzage gelegd.
Pagina48-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200308614/1
CiteertitelJB, 2005/13
SamenvattingRegistratie homeopathisch geneesmiddel. Gemeenschapsrecht.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2002 heeft appellant het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSM Geneesmiddelen BV" (hierna: VSM) om wijziging van de registratie van het homeopathische middel VSM Aconitum napellus D6 druppels, in deze zin dat de zogenoemde disclaimer, luidende: de werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld (hierna: de disclaimer), niet (meer) op de buitenverpakking van dit middel wordt vermeld, afgewezen.
Pagina53-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401834/1
CiteertitelJB, 2005/14
SamenvattingBesluit. Handhaving.

Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 juni 2003, kenmerk 526732, heeft verweerder het verzoek van het Wetterskip Frysl‚n om handhavend op te treden ten aanzien van de door appellant zonder milieuvergunning verrichte reparatie- en sloopwerkzaamheden aan [locatie] te [plaats], toegewezen.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200403462/2
CiteertitelJB, 2005/15
SamenvattingCompetentie, absolute.

(1. Frank's Interieur en Antiek, 2. F.S. / het college van B&W van Almere).
Pagina56-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200408815/1
CiteertitelJB, 2005/16
SamenvattingWaterschapsverkiezingen. Onderzoek geloofsbrieven. Weigering toelating. Zelf voorzien.

(H. Chr. B. / de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2004 heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland (hierna: de Verenigde Vergadering) onder verwijzing naar het desbetreffende advies van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 27 oktober 2004 geweigerd appellant als lid van de Algemene Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard toe te laten.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina58-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200308597/1
CiteertitelJB, 2005/17
SamenvattingToetsing, exceptieve. Verordening, verbindendheid. Aanwijzingsbesluit. Algemeen verbindend voorschrift, aanwijzingsbesluit.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) appellanten gelast het innemen van ligplaats met het [vaartuig] op de huidige plaats in de Beatrixhaven te Maastricht te beŽindigen en het vaartuig te verplaatsen naar een locatie waar het innemen van ligplaats wel is toegestaan.
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200400215/1
CiteertitelJB, 2005/18
SamenvattingRechterlijke toetsing. Handhaving openbare orde.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2001 heeft de burgemeester van Maastricht (hierna: de burgemeester) appellanten bevolen het [schip] te ontruimen en ontruimd te houden.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-11-2004, 200404931/1
CiteertitelJB, 2005/19
SamenvattingBesluit. Aanvraag.

Samenvatting (Bron)Een asielzoeker die een beroep doet op de pardonregeling van minister Verdonk kan tegen een afwijzing van de minister een juridische procedure starten. De aanvraag van de asielzoeker moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (19 november 2004). De rechtbank in Haarlem was in een eerdere uitspraak al tot hetzelfde oordeel gekomen. De minister heeft de bevoegdheid om op grond van het Vreemdelingenbesluit 2000 aan een uitgeprocedeerde asielzoeker toch een verblijfsvergunning te verlenen. Zij kan daartoe besluiten als de asielzoeker een bijzonder onvoorzien geval vormt. Het verzoek van een asielzoeker werd echter door de minister niet opgevat als officiŽle aanvraag voor een verblijfsvergunning. Tegen een afwijzing van zo'n verzoek kon volgens de minister dan ook geen juridische procedure worden gestart. De Raad van State heeft nu beslist dat wanneer een asielzoeker de minister met een beroep op persoonlijke omstandigheden verzoekt om gebruik te maken van de "discretionaire bevoegdheid" om hem toch een verblijfsvergunning te verlenen, dit verzoek moet worden opgevat als een aanvraag. Tegen een afwijzend besluit van de minister kan dan een juridische procedure worden gestart. De rechtbank en - in hoger beroep - de Raad van State kunnen dan oordelen of de afwijzing van de minister rechtmatig is.
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina67-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200304566/1
CiteertitelJB, 2005/20
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan "IJburg, tweede fase". Habitatrichtlijn, Habitattoets.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002, het bestemmingsplan IJburg, tweede fase vastgesteld.
Pagina71-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200400358/1
CiteertitelJB, 2005/21
SamenvattingAppŤlverbod, geen doorbreking.

Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 3 december 2003, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Maastricht het door appellant tegen de uitspraak van 1 april 2003 gedane verzet, met toepassing van artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina75-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200402117/1
CiteertitelJB, 2005/22
SamenvattingSpecialiteitsbeginsel.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2002 - voorzover thans van belang - heeft appellant geweigerd aan [wederpartij] vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie (hierna: de Wor) te verlenen voor het houden van een kampeerterrein op het perceel kadastraal bekend [plaats], sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] (hierna: het terrein) en [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast om 25 stacaravans voor 15 april 2002 te verwijderen en verwijderd te houden totdat een geldige vergunning als hiervoor bedoeld is verleend.
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200402853/1
CiteertitelJB, 2005/23
SamenvattingBouwvergunning. Belang. Rechtsopvolging.

Samenvatting (Bron)Bij drie afzonderlijke besluiten van onderscheidenlijk 18 juni 2002 en 8 juli 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellant sub 2 bouwvergunning verleend voor het oprichten van onderscheidenlijk een zeugenstal, een biggenstal en een loods op het perceel, kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina79-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403892/1
CiteertitelJB, 2005/24
SamenvattingAanwijzingsbesluit, Luchtvaartwet. Zorgvuldigheid.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 1999, no. MG1999002332, heeft verweerder afwijzend beslist op de aanvraag van appellant om wijziging van de aanwijzing van het militair luchtvaartterrein Soesterberg.
Pagina81-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200401820/1
CiteertitelJB, 2005/25
SamenvattingOnevenredige benadeling. Onevenredige schade. Belang van openbaarmaking. Belangenafweging. Meldingen.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2001 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) het verzoek van appellante tot openbaarmaking van verscheidene documenten over infecties in ziekenhuizen tussen 1996 en 2001 gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina83-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200401759/1
CiteertitelJB, 2005/26
SamenvattingOnevenredige benadeling. Publiek belang bij openbaarmaking. Objectieve cijfermatige gegevens. Zorgvuldigheid.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2001 heeft appellant sub 1 (hierna: de minister) afwijzend beslist op het verzoek van appellante sub 2 (hierna: Trouw) om openbaarmaking van een aantal nader omschreven gegevens over de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 maart 2001 van de Keuringsdienst van Waren dan wel haar voorganger inzake (digitale) registratie, controle en handhaving met betrekking tot een dertiental wetten, waaronder de Warenwet, van alle bedrijven die betrokken zijn bij de handel in en verwerking van voedingsmiddelen en onder toezicht van de Keuringsdienst van Waren vallen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina92-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-10-2004, 01/5611 WW
CiteertitelJB, 2005/27
SamenvattingBesluit.

Samenvatting (Bron)Brief dat uitkering ingevolge de WW onvervreemdbaar is en niet vatbaar is voor verpanding of belening is slechts een mededeling en geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Het bezwaar had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-10-2004, 02/2243 WW
CiteertitelJB, 2005/28
SamenvattingMandaat.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het beroepschrift was ingediend door iemand die daar onbevoegd voor was. Het bevoegdheidsgebrek was niet met terugwerkende kracht te herstellen.
Pagina97-99
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2004, 02/5927 NABW
CiteertitelJB, 2005/29
SamenvattingProceskosten in bezwaarfase.

Samenvatting (Bron)Veroordeling proceskosten in bezwaar op grond van artikel 7:15, tweede en derde lid, Awb.
Annotator van Eijs
Pagina99-104
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR6066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-12-2004, 01/1110 WW
CiteertitelJB, 2005/30
SamenvattingRedelijke termijn. Schending door bestuursorgaan. Civil right. Compensatie. MateriŽle en immateriŽle schade. Verdragsrechtelijke toepassing art. 8:73 Awb. Effective remedy.

Samenvatting (Bron)Schending redelijke termijn van artikel 6 EVRM. Voor overschrijding redelijke termijn in bestuurlijke fase wordt immateriŽle schadevergoeding toegekend.
AnnotatorJ.H. Keinemans
Pagina104-112
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR7273
Artikel aanvragenVia Praktizijn