Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-10-2014
Aflevering 7410
RubriekArtikelen
TitelWerk in uitvoering
CiteertitelGst. 2014/91
SamenvattingAdviezen aan bestuursorganen en bestuursrechters over de reparatie van een gebrekkig besluit tijdens de beroepsprocedure waarin de rechtmatigheid van dat besluit wordt getoetst
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-05-2014
CiteertitelGst. 2014/92
SamenvattingToezichthouder. Attributie aan ondergeschikten. Mandaat. Ambtshalve toetsing bevoegdheidsgebrek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2011 hebben twee medewerkers van de GGD [appellante] het bevel gegeven om de exploitatie van het [kinderdagverblijf] aan de [locatie] in Rotterdam per direct stop te zetten. Daarbij is bepaald dat het bevel eindigt op 22 september 2011.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelGst. 2014/93
SamenvattingSluiting coffeeshop Easy Going wegens overtreding I-criterium (ingezetene). Indirect onderscheid naar nationaliteit. Legitiem doel. Geen ongeschikt middel. Exceptieve toetsing aan discriminatieverbod. Proportionele maatregel. Verdeling van de bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2012 heeft de burgemeester aan [appellant sub 1] een last onder bestuursdwang opgelegd, strekkende tot sluiting van coffeeshop Easy Going voor de duur van één maand met ingang van 11 mei 2012.
AnnotatorL.J.J. Rogier
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-07-2014
CiteertitelGst. 2014/94
SamenvattingNu het bezwaarschrift niet binnen de bezwaartermijn is ingediend en er zich geen omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaarheid is, heeft verweerder het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Appellant is voor het indienen van bezwaar niet afhankelijk van een door een ander, in een andere procedure ingediend bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Concessie openbaar vervoer Oost-Brabant; bezwaar terecht niet-ontvankelijk; appellant voor het indienen van bezwaar niet afhankelijk van de ingediende bezwaren in een andere procedure; geen verschoonbare termijnoverschrijding
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelGst. 2014/95
SamenvattingHandhavingsdwang tegen hekwerk ter voldoening aan eisen Faunafonds ter voorkoming wildschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2013 heeft het college [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het hekwerk op de percelen, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummers 2583, 846, 847, 852, 853, 94, 95, 96, 99, 1581, 1643, 1644 en 101 (hierna: het hekwerk) te verlagen tot een hoogte van 1 m of te verwijderen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelGst. 2014/96
SamenvattingInstandhoudingsplicht eigenaar monument. De ingevolge de last onder dwangsom te treffen maatregelen reiken verder dan het doel van deze last, die is gericht op het voorkomen van verder verval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2011 heeft het college het verzoek van Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon (hierna: de vereniging) om handhavend op te treden tegen de verwaarlozing van het rijksmonument aan de [locatie] te Wageningen (hierna: het pand), afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3059
Artikel aanvragenVia Praktizijn