AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 01-11-2014
Aflevering 40
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelAB 2014/381
SamenvattingProactieve aanwijzing, mogelijkheid voor beroep afhankelijk van concreet aangegeven locatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013, kenmerk 80F018A7, heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Montfoort een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-06-2014
CiteertitelAB 2014/382
SamenvattingMarginale toetsing 26; tijdelijk huisverbod voor echtgenoot; beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2013 heeft de burgemeester aan [wederpartij] een huisverbod opgelegd met betrekking tot de woning aan de [locatie] te 's-Hertogenbosch. Bij besluit van 26 april 2013 heeft de burgemeester dit huisverbod met achttien dagen verlengd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelAB 2014/383
SamenvattingMarginale toetsing 27; tijdelijk huisverbod voor man; beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2013 heeft de burgemeester een huisverbod aan [appellant] opgelegd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelAB 2014/384
SamenvattingMarginale toetsing 28; tijdelijk huisverbod voor echtgenoot; beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2013 heeft de burgemeester een tijdelijk huisverbod aan [wederpartij] opgelegd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelAB 2014/385
SamenvattingMarginale toetsing 29; tijdelijk huisverbod voor kamerhuurder; beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de burgemeester aan [wederpartij] een huisverbod opgelegd.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelAB 2014/386
SamenvattingMarginale toetsing 30; tijdelijk huisverbod voor echtgenoot; beleidsvrijheid, beoordelingsvrijheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2013 heeft de burgemeester aan [appellant] een huisverbod opgelegd met betrekking tot de woning op het adres [locatie] te Kwadijk voor de periode van 24 april 2013 tot 4 mei 2013.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelAB 2014/387
SamenvattingSubsidietender. Afwijzing verzoek tot wijziging besluit tot subsidieverlening omdat het beleid wordt gevoerd dat significante wijzigingen na subsidieverlening in beginsel niet worden toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2011 heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken een verzoek van Densi Tech om wijziging van de subsidieverlening voor het project "FSC certified charcoal from invader bush in Namibia" (hierna: het project) afgewezen.
AnnotatorA. Drahmann
LinkVolledige tekst (stibbeblog.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 29-08-2014
CiteertitelAB 2014/388
SamenvattingHet bericht dat de uitkering bij verhuizing naar West-Afrika zal worden beŽindigd moet gelijk worden gesteld met een besluit, nu het voor betrokkene onevenredig bezwarend is te verhuizen voordat zij in rechte beoordeeld kan krijgen of deze toekomstige beŽindiging terecht is.
Samenvatting (Bron)De mededeling aan appellante dat zij bij verhuizing naar Senegal geen uitkering meer zal ontvangen omdat Senegal en Nederland geen handhavingsverdrag hebben gesloten, moet op ťťn lijn worden gesteld met een besluit. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het bezwaar niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Beroep op artikel 1 en 8 van het EVRM, artikel 12, aanhef en lid 4, van het ESH en artikel 9 van het IVESCR, slaagt niet.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2889
Artikel aanvragenVia Praktizijn