Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 18-11-2014
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelVerplichte beroepservaringsperiode voor aankomende architecten gaat van start
CiteertitelTBR 2014/178
SamenvattingDe verplichte beroepservaringperiode is de studenten architectuur koud op het dak komen vallen. Het bestaan van een wettelijke regeling is pas laat doorgedrongen. Ze voelen zich overvallen, onheus behandeld en ze maken zich zorgen over onder meer de kosten die de beroepservaringperiode met zich meebrengt. Studenten in Delft, Eindhoven en Wageningen hebben elkaar weten te vinden en pleiten voor uitstel van de beroepservaringperiode. Binnen de beroepsgroep krijgen ze enige steun, vooral in de sociale media, maar er zijn ook stemmen die de ophef overtrokken vinden.
Auteur(s)J.J. Habets
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel De verruiming van het vergunningvrij bouwen, de introductie van de mantelzorgwoning en andere wijzigingen in Bor en Bro
CiteertitelTBR 2014/179
SamenvattingOp 24 september 2014 is het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit heeft de landelijke media vooral gehaald door de verruiming van het vergunningvrij bouwen en de mogelijkheden om mantelzorgwoningen (vergunningvrij) te realiseren. Deze en andere interessante wijzigingen - die op 1 november 2014 in werking zijn getreden - worden in deze bijdrage belicht.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerbestemming, regelgeving en gemeente (2)
CiteertitelTBR 2014/180
SamenvattingIn januari 2011 hebben auteurs in dit tijdschrift onder de titel ‘Herbestemming, regelgeving en gemeente’ de op dat moment belangrijkste juridische instrumenten beschreven waarmee de herbestemming (transformatie) van leegstaande gebouwen kon worden bevorderd. In dat overzichtsartikel schetsten auteurs enige verbeterpunten die zouden kunnen bijdragen aan het versnellen van procedures voor het transformeren van leegstaande gebouwen. Het leek auteurs goed om thans, bijna vier jaar later, de lezer middels een tweede overzichtsartikel te informeren over de ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan en een overzicht te geven van de huidige regels die relevant zijn voor het transformeren van leegstaande gebouwen.
Auteur(s)D.B. Stadig , E.A. Minderhoud
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEvenementen, wat doen we ermee?
CiteertitelTBR 2014/181
SamenvattingEvenementen zijn in ons land niet meer weg te denken. Is er wel een stad of dorp dat zonder kan? Natuurlijk, de kermis en de Sinterklaasintocht kennen we van oudsher, maar daar is heel veel bijgekomen. De vraag die auteur in deze notitie bezighoudt is hoe we in de ruimtelijke ordening met dit soort evenementen dienen om te gaan als het om de openbare ruimte gaat en wel in stedelijk gebied. Wat is relevant en wat niet? En wat betekent de stroom jurisprudentie waarmee we de afgelopen jaren zijn overspoelt? Gaat de nieuwe Omgevingswet nog verandering brengen?
Auteur(s)F.A. van Doorn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling versus het kostenverhaal in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2014/182
SamenvattingUitnodigingsplanologie kan worden gekenschetst als een vorm van grondbeleid waarin de overheid de maatschappij (particulieren, projectontwikkelaars en andere maatschappelijke actoren) uitnodigt om een gebied te (her)ontwikkelen. Uitnodigingsplanologie hoort bij organische gebiedsontwikkeling omdat het de maatschappij is die, zonder of met weinig afstemming van bovenaf, zelf besluit of ze wel of niet overgaat tot ontwikkeling. Deze vorm van grondbeleid past binnen de trend richting faciliterend grondbeleid, waarin niet de overheid maar andere partijen de grondexploitatie voeren en de verantwoordelijkheid dragen over de uitvoering van ruimtelijk beleid.
Auteur(s)D. Muñoz Gielen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2014/183
SamenvattingDeze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2013 en de eerste helft van 2014 (t/m medio juli). Kronieken van voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift.
Auteur(s)E. Verweij , D.C. Orobio de Castro
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe AVA 2013 (1992): wijzigingen en rechtspraak (Deel 2)
CiteertitelTBR 2014/184
SamenvattingDe Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 1992 (AVA) zijn in 2013 door de opsteller ervan, Bouwend Nederland, herzien. Wat houdt de herziening in? Aan die vraag is deel 1 van dit artikel gewijd (TBR 2014/169). In dit tweede deel wordt een overzicht gegeven van recente uitspraken waarbij de AVA 1992 aan de orde is geweest. Rechtspraak betreffende de AVA 2013 is mij niet bekend.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-08-2014 (Bestemmingsplan Venlo)
CiteertitelTBR 2014/186
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2012 heeft de raad [van de gemeente Venlo] het bestemmingsplan "Kazernekwartier" vastgesteld (hierna: het bestemmingsplan).
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-09-2014 (Voorwaardelijke verplichting wijzigingsplan Woudenberg)
CiteertitelTBR 2014/187
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2013 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie]" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-08-2014 (Overgangsrecht Bouwbesluit 2012)
CiteertitelTBR 2014/188
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2012 heeft het college besloten een aanvraag van [appellant sub 1] om een beschikking tweede fase niet in behandeling te nemen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-10-2014 (Standplaatsvergunning en bestemmingsplan Weert)
CiteertitelTBR 2014/189
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam naast [restaurant] van [appellant] verleend voor de periode van 1 november tot twee weken voor carnaval, beginnend in 2012 en eindigend in 2016.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-03-2014 (Bestemmingsplan Valkenburg aan de Geul)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Rijksweg 8 Berg en Terblijt" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-10-2014 (Bestemmingsplan Valkenburg aan de Geul)
CiteertitelTBR 2014/191
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening BP Buitengebied 2012 [locatie] Berg en Terblijt" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 27-08-2014 (Taakverdeling gemeenteraad en college)
CiteertitelTBR 2014/192
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2013 heeft het college aan Bam Woningbouw Noord omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing/uitbreiding van een woongebouw op het perceel Torenstraat 14 te Drachten (hierna: het perceel).
AnnotatorW.C.F. van Gelder
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 12-09-2014, 71.897 (Afrekening bestekswijzigingen)
CiteertitelTBR 2014/193
AnnotatorW.J.M. Herber
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn