Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-11-2014
Aflevering 7411
RubriekRedactioneel
TitelConcessies aan inspraak?
CiteertitelGst. 2014/97
SamenvattingInspraak valt in de verhouding burgerbestuur niet meer weg te denken.[1] Toch is inspraak vaak een wassen neus. De burger voelt zich hierdoor niet serieus genomen en het vertrouwen in het openbaar bestuur daalt. Als beoefenaar van het bestuursrecht is het soms aardig de proef op de som te nemen. Hoe is het gesteld met inspraak in de praktijk?
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLastige vragen over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding
CiteertitelGst. 2014/98
SamenvattingDe wettelijke eis dat een door het college van B&W opgelegde voorlopige geheimhouding door de raad in zijn eerstvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd (artikel 25 Gemw), roept een aantal lastige vragen op. Wanneer moet worden bekrachtigd, wat zijn de consequenties van bekrachtiging, wie kan de geheimhouding vervolgens opheffen, en kan een fout bij het bekrachtigen nog worden hersteld? Weergegeven wordt welke antwoorden in de jurisprudentie op deze vragen zijn gegeven. Ook worden de antwoorden zelf aan de hand van de wetsgeschiedenis en wetssystematiek van commentaar voorzien.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun (deel I)
CiteertitelGst. 2014/99
SamenvattingEen enorme uitbreiding van de beleidskansen voor decentrale overheden om aanmelden van staatssteun te voorkomen.
Auteur(s)B. Hessel , M. Vidal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-08-2013
CiteertitelGst. 2014/100
Samenvatting (Bron)11/1601
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelGst. 2014/101
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2012 heeft het college geheimhouding opgelegd aan de raad van de gemeente Deventer inzake bijlage 4 Financiële samenvatting Stadhuiskwartier (hierna: de Financiële samenvatting). Op 22 februari 2012 heeft de raad de opgelegde geheimhoudingsplicht bekrachtigd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelGst. 2014/102
SamenvattingWet Bibob. Intrekking exploitatievergunning coffeeshop. Sprake van een ernstig gevaar dat de verleende vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Geen sprake van een ‘criminal charge’. Plegen strafbare feiten inherent aan exploitatie coffeeshop?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2011 heeft de burgemeester de aan [appellant] verleende exploitatievergunning van [de coffeeshop] aan de [locatie] te Leeuwarden met ingang van 1 februari 2012 ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-09-2014
CiteertitelGst. 2014/103
SamenvattingWet Bibob. Exploitatievergunning coffeeshop ten onrechte ingetrokken. Een overschrijding van de 500 gram handelsvoorraad in de coffeeshop kan niet louter worden gebaseerd op overlegde jaarrekeningen en voorraadlijsten met opvorderbare voorraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2012 heeft de burgemeester een aan [appellant A] verleende exploitatievergunning voor coffeeshop Poolcentrum Zuidpool aan de Rapenburgerschans 16 te Nieuwegein ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelGst. 2014/104
SamenvattingAfwijzing verzoek om gemeentelijke schuldhulpverlening terecht. Door het college gevraagde informatie niet overgelegd. Geen strijd met het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om toegelaten te worden tot een traject in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: de Wgs) afgewezen.
AnnotatorG.A. le Noble
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3079
Artikel aanvragenVia Praktizijn