Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 03-12-2014
Aflevering 12
RubriekRedactioneel
TitelZwarte doos
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 1
SamenvattingNaar aanleiding van het idee van de Raad voor de Rechtsbijstand om alle nabestaanden van de ramp met de MH17 gratis rechtshulp te geven, heeft een advocaat-redactielid van het Advocatenblad gevraagd wat de juridische grond was van deze massatoevoeging, waarbij geen sprake is van een draagkrachttoets. Een toelichting door de Raad op het (goed bedoelde) idee bleef tot nu toe achterwege, waardoor deze haar reputatie van black box eens te meer bevestigt.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReportage
TitelTombola van het Turkse recht
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 12
SamenvattingDe massaprocessen tegen advocaten in Turkije bereikten vorige week een nieuwe fase. De verdachte advocaten vroegen de rechtbank de zaak voor te leggen aan het Turkse Constitutionele Hof. De rechter weigerde en verdaagde de zaak. ‘In de tussentijd kan er politiek van alles gebeuren waardoor alles ineens weer anders ligt.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelReflecteren op het recht
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 17
SamenvattingWat hebben efficiency, bezuinigingen en ‘verbestuurlijking’ het recht en de rechter gebracht? Denkers geven antwoord op afscheidssymposium van Geert Corstens bij de Hoge Raad.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Objectieve waarheidsvinding is een fictie’
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 22
SamenvattingInternationaal strafpleiter Bart Stapert loopt niet makkelijk, maar mijmeren over het vak lukt ook op een bankje tussen de toeristen, op het Amsterdamse Museumplein.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘De Wwz is erdoorheen gejast’
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 25
SamenvattingMax Keulaerds trad in oktober af als voorzitter van Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Twee jaar hield de VAAN zich intensief bezig met de totstandkoming van het nieuwe ontslagrecht. ‘We hadden misschien beter meteen met een eigen wetsvoorstel kunnen komen.’
Auteur(s)J. Hoefnagels
Pagina25-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelRecht op stukken - Tips voor de verdediging
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 28
SamenvattingMet de nieuwe Wet processtukken en een nieuwe Europese richtlijn kunnen strafpleiters hun voordeel doen.
Auteur(s)J. Baar , P. Verweijen
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelWie neemt er nog een stagiaire aan?
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 32
SamenvattingEr zijn steeds minder advocaat-stagiaires. Hoe komt dat, hoe lost de advocatuur dat op en is het eigenlijk wel zo erg? Plus: vier portretten van afgestudeerde rechtenstudenten. ‘Ik heb honderdtwintig open sollicitaties geschreven.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina32-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelDe rode barones
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 39
SamenvattingSociaal bewogen advocaat Frida Katz (1885-1963) zette zich in voor advocatuur en vrouwenkiesrecht.
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelStandaardbedingen: is het feest voorbij?
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 41
SamenvattingOnderwerpen die men uit commercieel oogpunt liever niet bespreekt, kan de gebruiker in zijn algemene voorwaarden ‘wegstoppen’. De richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten lijkt roet in het eten te gooien.
Auteur(s)L. Westerwoudt
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelPerikelen rondom een reorganisatie
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 43
SamenvattingPaula Boshouwers, mediationadvocaat, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 17: ‘Verkopen aan de achterban’ – deel 2.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelIdealisme aan de Zuidas
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 44
SamenvattingPro-Bonowerk hoort bij de beroepseer van de advocaat. Hoe doen grote advocatenkantoren goed? En: helpt het?
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 's-Hertogenbosch 10-01-2014, 6811
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 50
SamenvattingGedragsregels 4 en 24. Ook een advocaat die een opdracht aanvaardt via een geschrapte advocaat dient de financiële consequenties, en mogelijke gefinancierde rechtsbijstand, met cliënt te bespreken. [ECLI:NL:TAHVD:2014:19]
Pagina50-50
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 's-Hertogenbosch 12-05-2014, 6996
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 51
SamenvattingAdvocaat als gemachtigde. Zorg voor toevertrouwde belangen; zorgvuldigheid; tegenstrijdige belangen; Gedragsregels 4 en 7. Advocaat verifieerde ten onrechte niet of klaagster, die hem volmachtigde, de consequenties van een transactie besefte. [ECLI:NL:TAHVD:2014:190]
Pagina51-51
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Arnhem - Leeuwarden 14-03-2014, 125/13
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 51
SamenvattingGefingeerde aanwezigheid gedeclareerd. Gedragsregel 1. Het zelfstandig wijzigingen aanbrengen in processen-verbaal van getuigenverhoren en op basis daarvan de toevoeging declareren is zeker tuchtrechtelijk verwijtbaar. [ECLI:NL:TADRARL:2014:62]
Pagina51-51
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 16-05-2014, 6977
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 51
SamenvattingValse voorstelling van zaken over deelneming in eigen project. Artikel 46 Advocatenwet. Belangenconflict; beroepsfout; advocaat privé. [ECLI:NL:TAHVD:2014:205]
Pagina51-51
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelSamen hoeden
CiteertitelAdv.bl. 2014-12, p. 52
SamenvattingAdvocaten hebben de taak te zorgen dat het vertrouwen in de rechtsstaat behouden blijft. In het belang van een goede rechtsbedeling bevordert de NOvA de behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Algemeen deken Hendriksen licht toe hoe de NOvA deze taak in 2015 wil gaan invullen.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina52
Artikel aanvragenVia Praktizijn