Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-09-2014
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelEen Europese Awb? Ja, maar beperkt: het is geen nationale Awb
CiteertitelNTB 2014/36
SamenvattingIn dit tijdschrift is de laatste maanden aandacht besteed aan activiteiten rondom het ontwerpen van een Europese Awb. Die aandacht is van groot belang: er wordt serieus werk gemaakt van de opstellingen van een EU Awb, en dan moet dat onderwerp ook in Nederland bediscussieerd worden. De consequenties voor het Nederlandse bestuursrecht kunnen immers ingrijpend zijn.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe maakbare overheid
CiteertitelNTB 2014/37
SamenvattingOpgaan, blinken en verzinken: zo kan men de geschiedenis van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) kenschetsen. Ooit het pareltje van de rijksdienst, oplossing voor vrijwel ieder organisatieprobleem, werd het via operaties als ‘herstel van het primaat van de politiek’ en ‘herkenbare overheid’ tot het lelijke eendje van het bestuurlijk organisatierecht. Nagel aan de doodskist van de zbo’s zijn het rapport 'Onderzoek naar de herpositionering van zbo’s' en het kabinetsstandpunt daarbij. Deze beleidsstukken dienen mede ter uitvoering van het regeerakkoord van het huidige kabinet, waarin de positie van de bestaande zbo’s ten principale ter discussie wordt gesteld. Als de plannen van het kabinet worden uitgevoerd, zal dat grote gevolgen hebben voor het openbaar bestuur maar ook voor de rechtspraktijk. Sommige van die gevolgen zijn ronduit ongewenst, andere kosten alleen veel geld en moeite. In algemene zin is het nieuwe beleid een uitdrukking van het onbelemmerde maakbaarheidsdenken dat de overheid momenteel in zijn greep heeft.
Dit artikel heeft tweeërlei oogmerk: het ontsluiten, voor wetenschap en praktijk, van het nieuwe beleid inzake zbo’s, en het plaatsen van dat beleid tegen de achtergrond van een normatief kader.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelMisverstanden rond het kennisnemen van uitspraken
SamenvattingIn NTB 2014/18 staat een redactionele verzuchting van Daalder over het kennisnemen van door de bestuursrechter gewezen uitspraken. Daaruit blijken enkele misverstanden die kennelijk leven over de (functie van de) openbaarmaking van de uitspraak, de rol van de persrechter en de betekenis van het persbericht. Auteur doet een poging om die misverstanden weg te nemen aan de hand van de praktijk van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Auteur(s)R. Stam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2014/39
SamenvattingIn deze kroniek komt weer een breed scala aan onderwerpen aan de orde, steeds met als gemene deler het thema ‘bestuur en privaatrecht’. Gewoontegetrouw wordt een overzicht gegeven van de (meer of minder spraakmakende) uitspraken van de verschillende hogere rechtscolleges die Nederland rijk is. Daarnaast vestigen auteurs de aandacht op enkele boeken en bundels die verschenen zijn en die raken aan het onderwerp van deze kroniek.
Auteur(s)M.W. Scheltema , G.M.C. Neuteboom-Klink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving
CiteertitelNTB 2014/40
SamenvattingDe bronnen voor deze kroniek bestrijken de periode 1 mei 2014-1 november 2014. Op 24 mei 2014 vond de jaarvergadering van de VAR plaats, naar aanleiding van drie preadviezen rondom het thema bestraffende sancties. De pre-adviseurs hebben vanuit verschillende invalshoeken en vraagstellingen allen een opvatting over de rol en positie van de bestuursrechter. De omvangrijke studie 'Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen' van de hand van een interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers en rechters onder leiding van T. Barkhuysen is het resultaat van een initiatief van overleggroepen binnen de rechtspraak.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting
Artikel aanvragenVia Praktizijn