Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-12-2014
Aflevering 7414
RubriekRedactioneel
TitelBelangenbehartiging is de kurk van het waterschap
CiteertitelGst. 2014/118
SamenvattingSamen met de VNG en het IPO werkt de Unie van Waterschappen aan een nieuwe gedragscode voor leden van de vertegenwoordigende lichamen en voor bestuurders. Die derde versie van de gedragscode is noodzakelijk omdat de vorige twee versies tot problemen voerden van allerlei aard en soort.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bijzondere positie van overheidsbedrijven
CiteertitelGst. 2014/119
SamenvattingAspecten van aanbestedingsrecht, Markt & Overheid, vennootschapsbelasting en staatssteun
Auteur(s)M.J.J.M. Essers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-07-2014
CiteertitelGst. 2014/120
SamenvattingEen gestelde schending van artikel 3:11, eerste lid Awb, doordat bepaalde stukken niet ter inzage hebben gelegen met het ontwerpbesluit, kan in het kader van de toepassing van artikel 8:69a Awb (relativiteitsvereiste) niet los worden gezien van het beschermingsbereik van de inhoud van de normen ten aanzien waarvan appellant bezwaren had willen aanvoeren in de zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013" vastgesteld.
AnnotatorY. Schönfeld , F. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 16-09-2014
CiteertitelGst. 2014/121
SamenvattingUitvoering van de WWB gesplitst in kerntaken en andere taken. De uitvoering van de kerntaken dient voldoende te zijn ingebed in de publieke omgeving van het verantwoordelijke bestuursorgaan. Rechtmatigheid van het bewijs.
Samenvatting (Bron)De gemeente mag haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-09-2014
CiteertitelGst. 2014/122
SamenvattingAanduiding ‘Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)’ stemt niet in hoofdzaak overeen met aanduiding ‘OPA’. Aanduiding niet anderszins misleidend voor kiezers. (Alkmaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2014 heeft het centraal stembureau op verzoek van de vereniging Onafhankelijke Partij Alkmaar de aanduiding Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, ingeschreven.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelGst. 2014/123
SamenvattingGedeeltelijke openbaarmaking van een vertrekregeling met een ambtenaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2012 heeft SVHW op verzoek van [appellant] onder meer de vertrekregeling die het met een voormalig ambtenaar is overeengekomen, gedeeltelijk openbaar gemaakt.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelGst. 2014/124
SamenvattingMisbruik van recht. Gebruik WOB gelet op procesgedrag te kwader trouw en daarmee is ook het gebruik van de bevoegdheid om beroep in te stellen misbruikt. Beroep kan niet los worden gezien van het doel waarmee de WOB is gebruikt. Niet-ontvankelijkheid beroep. Geen strijd met art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2013 heeft de minister een door [appellante] ingediend verzoek om openbaarmaking van stukken betreffende een aan haar opgelegde verkeersboete, geweigerd te behandelen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , M.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4129
Artikel aanvragenVia Praktizijn