Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 31-12-2014
Aflevering 3/4
RubriekRedactioneel
Titel2018?
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 1
SamenvattingHet redactioneel commentaar vormt de aftrap voor het themanummer over het wetsvoorstel voor een Omgevingswet.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProgrammatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit? Wet eenvoudig beter, amvb diffuser en complexer?
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 2
SamenvattingIn hun artikel gaan auteurs in op de programmatische aanpak in het wetsvoorstel voor een Omgevingswet. In het wetsvoorstel is de werking van het instrument van de programmatische aanpak flink verruimd. De auteurs plaatsen kanttekeningen bij de wijze waarop de programmatische aanpak in de Omgevingswet is geregeld.
Auteur(s)M.N. Boeve , F.A.G. Groothuijse
Pagina2-2
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet voorbereiden, toetsen en beoordelen van de Omgevingswet: een uitdaging voor regering, Afdeling advisering van de Raad van State en Tweede Kamer
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 3
SamenvattingHet artikel geeft inzicht in de totstandkoming van de Omgevingswet. Naar aanleiding van gesprekken met enkele direct betrokkenen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Raad van State en Tweede Kamer wordt inzicht gegeven in de wijze waarop deze partijen omgaan met de uitdaging die de Omgevingswet vormt.
Auteur(s)T. Smolders
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandhaving in de nieuwe Omgevingswet - Meer dan de zinnen verzetten?
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 4
SamenvattingIn het artikel wordt het wetsvoorstel voor de Omgevingswet beoordeeld op de aspecten van handhaving. Auteurs betogen dat de regering onvoldoende lering heeft getrokken uit fouten in het verleden. Daardoor laat de Omgevingswet een kans liggen op een fundamentele koerswijziging in de handhaving van het omgevingsrecht.
Auteur(s)M.C. Stoové , G.A. Biezeveld
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelActualiteiten geluid: twee jaar jurisprudentie SWUNG-1
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 5
SamenvattingTwee jaar geleden is de Wet modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds in werking getreden. Daarbij is de Wet geluidhinder (Wgh) gewijzigd en hoofdstuk 11 Geluid aan de Wet milieubeheer (Wm) toegevoegd. Dit geheel aan regelgeving wordt aangeduid als SWUNG-1 (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid, deel 1). Daarbij zijn geluidproductieplafonds ingevoerd in de Wm, de regels over geluidsbelastingkaarten en actieplannen van de Wgh overgeheveld naar de Wm en is de Wgh vereenvoudigd. Het is de eerste stap naar volledige integratie van de Wgh in de Wm. Het artikel bevat een overzicht van de meest opvallende SWUNG-1-uitspraken van de afgelopen twee jaar.
Auteur(s)J.H. Geerdink
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMilieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet - Oratie Rijksuniversiteit Groningen
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 6
SamenvattingDe bijdrage is de licht aangepaste schriftelijke versie van de rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen op 14 oktober 2014. De auteur gaat in op de samenloop van grondslagen om milieuschade te verhalen bij de burger zoals milieuaansprakelijkheid, algemene zorgplichten en bijzondere wettelijke regelingen. In het wetsvoorstel voor de Omgevingswet blijft deze veelheid aan instrumenten bestaan.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTailormade regelgeving voor windturbineparken op de Noordzee
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 7
SamenvattingAuteurs gaan in op het wetsvoorstel Wet windenergie op zee dat op 16 oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet is speciaal ontworpen om de doelstellingen van het kabinet tot het realiseren van windparken in zee te halen. De auteurs bespreken de diverse nieuwe instrumenten die het wetsvoorstel introduceren, zoals het kavelbesluit. Ten behoeve van het kavelbesluit worden veel van de benodigde onderzoeken voor het realiseren van een windpark verricht, zodat een private initiatiefnemer na het kavelbesluit zo snel mogelijk het windpark kan realiseren.
Auteur(s)E.M.N. Noordover , A. Drahmann
Pagina7-7
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur op grond van de Omgevingswet: van tracébesluit naar projectbesluit
CiteertitelTvO 2014, 3/4, p. 8
SamenvattingAuteur bespreekt het instrument van het projectbesluit zoals opgenomen in het wetsvoorstel voor een Omgevingswet. Hij vergelijkt het instrument uit het wetsvoorstel met de doelen van de regering om sneller en betere besluitvorming mogelijk te maken. Verder wordt beschouwd het projectbesluit een volwaardige vervanger is voor het tracébesluit uit de Tracéwet.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn