Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 07-01-2015
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelWat brengt 2015?
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 1
SamenvattingWas 2014 in veel opzichten het jaar van het bedenken en opstellen, 2015 wordt het jaar van de uitvoering: de Wet positie en toezicht advocatuur, het tuchtrecht, het arbeidsrecht, de Jeugdwet en de rechtsbijstand. In het eerste nummer van 2015 daarom onder meer een overzicht van de komende verandering in de wet- en regelgeving.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel"Ze maken ons alleen maar sterker"
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 11
SamenvattingDe toekenning eind oktober van de prestigieuze mensenrechtenprijs Ludovic Trarieux aan de Egyptische mensenrechtenadvocate Mahienour El-Massry hielp haar uit de gevangenis. Maar een tweede, ernstiger zaak tegen El-Massry loopt nog.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Mediation in strafzaken leidt tot minder recidive’
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 12
SamenvattingEen advocatenkantoor dat zetelt tussen de creatieve ondernemers in het Amsterdamse bedrijfsverzamelgebouw Pand Noord. Ook zij hebben een creatieve missie. Wikke Monster vertelt hoe ze het strafrecht wil veranderen.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘De wet laat ons de ruimte geen advies te geven’
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 14
SamenvattingJan Watse Fokkens heeft iets gedaan met artikel 80a RO wat advocaten niet leuk gaan vinden, en dat wil hij uitleggen. Maar de procureur-generaal wil ook proberen begrip te kweken. Hij wil vertellen over hoe het gaat met de herzieningen, wat hij vindt van het Openbaar Ministerie in de rol van bestraffer, over de functie van het strafrecht in de samenleving en, over kerst.
Auteur(s)E.T. Sillevis Smit
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelWat advocaten waarderen
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 18
SamenvattingWaarin moeten advocaten uitblinken volgens advocaten? Het Advocatenblad vroeg advocaten in een enquête naar de eigenschappen die volgens hen van het allergrootste belang zijn en vroeg wie zij binnen hun eigen rechtsgebied het meest waardeerden. De advocatuur kwam met een duidelijk antwoord.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘Werken in de advocatuur is een soort tienkamp’
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 20
SamenvattingKennis en vooral ervaring maken volgens Rogier Duk dat advocaten hun vak wijs kunnen uitoefenen. Als het even kan, vermijdt de arbeidsrechtspecialist een gerechtelijke procedure, houdt hij zijn zaken buiten de publiciteit en zorgt hij voor een schikking. ‘De goede zaken zijn zaken waarin beide partijen tevreden zijn.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘Je kunt niet met twee benen in één kous geraken’
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 24
SamenvattingIntegriteit is volgens Wim Anker het belangrijkst waarover een strafrechtadvocaat moet beschikken. Hij geniet van het houden van pleidooien en van het uitvechten van principiële zaken. Daarnaast voelt hij zich geroepen om collegaadvocaten, studenten en andere geïnteresseerden te vertellen over zijn vak en zo de positie van de strafrechtadvocatuur te versterken. ‘We zijn de waakhonden van ons rechtsbedrijf. We blaffen, en soms bijten we ook.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘Je moet de regels kennen om te weten wanneer je ze los kunt laten’
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 28
SamenvattingDe fundamentele bereidheid om zaken op te lossen is volgens Louis Zonnenberg onontbeerlijk voor goede familierechtadvocaten. Mediation of Collaborative Divorce is hiervoor volgens hem uitermate geschikt, tenzij de tegenstellingen te groot zijn. Dan is een procedure de enige mogelijkheid. ‘Ik vind het best wel een succes als je juridisch technisch een zaak wint, tot de Hoge Raad aan toe, omdat je er steeds van overtuigd bent dat het inderdaad zo zit.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpraakmakende zaken
TitelDe cliënt heeft het woord
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 32
SamenvattingVoor advocaten is de gang naar de rechter gesneden koek, maar op de cliënt heeft het vaak grote impact. Juridische termen en regelgeving kunnen voor veel onzekerheid zorgen. En wat te denken van plotselinge media-aandacht? Vier (oud-)cliënten vertellen.
Auteur(s)N de Graaf
Pagina32-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelSmeerolie voor het arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 42
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 18: ‘Mediation en de nieuwe Wet werk en zekerheid’.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelKorter is niet altijd beter
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 43
SamenvattingPilots in het kader van het project civiele procesinnovatie roepen vragen op. Doet drang tot het verkorten van de doorlooptijden meer kwaad dan goed?
Auteur(s)N. Huijben , E. van de Kuilen
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHiddema vs. Oppenheimer
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 45
SamenvattingWat leert de strijd tussen cartoonist Ruben Oppenheimer en advocaat Theo Hiddema? Sander Dikhoff duidt het vonnis van de Maastrichtse voorzieningenrechter.
Auteur(s)S. Dikhoff
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelVeel cash toegewenst in 2015
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 47
SamenvattingWie een advocatenkantoor ziet als een normaal bedrijf en de brug slaat tussen de financiën en het werk van de advocaat, komt tot nuchtere inzichten, stelt interim Finance Manager Hans Schuurman. Hoe kunnen kantoren nieuwe ontwikkelingen in 2015 in hun voordeel gebruiken?
Auteur(s)H. Schuurman
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelOpvolger van Oranje
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 49
SamenvattingLandsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) legde de grondslag voor bestuur zonder staatshoofd in de Nederlanden.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelBeloningsafspraken
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 51
SamenvattingWat is wel en niet toegestaan tussen advocaat en cliënt? In Gedragsregel 25 is een gedragsrechtelijk kader voor beloningsafspraken opgenomen.
Auteur(s)A. van der Bent , P. Slob
Pagina51-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnderhandelen: zo moet het
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 52
SamenvattingKunnen advocaten onderhandelen? Volgens Elodie van Sytzama is er ruimte voor verbetering. Vijftien valkuilen bij onderhandelingen.
Auteur(s)E. van Sytzama
Pagina52-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 07-03-2014, 6990
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 58
SamenvattingSchorsing artikel 60B. Hof van Discipline, 7 maart 2014, zaak nr. 6990, ECLI:NL:TAHVD:2014:91. Artikel 60b Advocatenwet. Omdat de organisatorische en financiële toestand van zijn praktijk volstrekt onvoldoende is, en hij ook inhoudelijk zijn zaken niet op orde weet te brengen, wordt mr. X geschorst in de uitoefening van zijn praktijk.
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 04-04-2014, 6904
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 58
SamenvattingNiet-nakomen van toezegging tot betaling. Hof van Discipline, 4 april 2014, zaak nr. 6904; ECLI:NL:TAHVD:2014:118. Wat een behoorlijk advocaat betaamt; gedrag tegenover de wederpartij in financiële aangelegenheid; Gedragsregel 1. Een advocaat behoort een onvoorwaardelijk gedane toezegging tot betaling aan derden na te komen, ook als voor die betaling medewerking van zijn cliënt nodig is.
Pagina58-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 25-04-2014, 6845
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 59
SamenvattingTe late stukken en onvoldoende verweer. Hof van Discipline 25 april 2014, zaak nr. 6845, ECLI:NL:TAHVD:2014:120. Zorg voor de cliënt; artikel 46 Advocatenwet. In een alimentatieprocedure leverde de advocaat de stukken niet tijdig aan, en voerde hij onvoldoende verweer tegen een draagkrachtberekening.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 03-02-2014, 6921
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 59
SamenvattingConfraternele correspondentie in geding. Hof van Discipline, 3 februari 2014, zaak nr. 6921, ECLI:NL:TAHVD:2014:37. Wat een behoorlijk advocaat betaamt ten opzichte van de wederpartij; Gedragsregels 12 en 13. De advocaat bracht zonder mededeling aan of overleg met wederpartij citaten en stukken uit confraternele correspondentie in het geding.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelDialoog, geen monoloog!
CiteertitelAdv.bl. 2015-1, p. 60
SamenvattingPlaatsvervangend deken Bart van Tongeren benadrukt dat de komende digitalisering in de rechtspraak een dialoog tussen rechtspraak en advocatuur vergt. Een (voorlichtende) monoloog van de Raad voor de Rechtspraak met onvoldoende evenwicht tussen de vele behoeften in de hele rechtsketen is niet genoeg om een megaproject als de digitalisering van de rechtspraak te laten slagen. De NOvA zal zich genoodzaakt zien de steun in te trekken mocht blijken dat procespartijen en rechtzoekenden te vaak tegen een "computer says no" aanlopen.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn