Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 22-01-2015
Aflevering 7415
RubriekRedactioneel
TitelMistigheid rond geheimhouding
CiteertitelGst. 2015/1
SamenvattingIn Binnenlands Bestuur werd onlangs verslag gedaan van een enquête onder raadsleden over problemen rond geheimhouding. Veel raadsleden zien de zin van het opleggen van geheimhouding niet en voelen spanning met het openbaarheidsbeginsel. Bovendien blijkt dat een meerderheid van de geënquêteerde raadsleden de inhoud van geheime stukken soms met deskundige derden deelt.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlanschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk
CiteertitelGst. 2015/2
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: “Wro”) is de wettelijke regeling inzake planschade (onder andere) op het punt van de binnenplanse flexibiliteitsbepalingen als bedoeld in artikel 3.6 Wro gewijzigd.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , L.J. Gerritsen
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelGst. 2015/3
SamenvattingAmsterdamse exploitatievergunning raamprostitutiebedrijven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2011 heeft de burgemeester de aanvragen van [appellant] voor vergunningen ten behoeve van de exploitatie van twee raamprostitutiebedrijven aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Amsterdam (hierna: de verzochte exploitatievergunningen) afgewezen.
AnnotatorB. Hessel
LinkVolledige tekst annotatie (uu.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelGst. 2015/4
SamenvattingAmsterdamse exploitatievergunning passagiersvervoer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2011 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een exploitatievergunning voor passagiersvervoer over water afgewezen.
AnnotatorB. Hessel
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelGst. 2015/5
SamenvattingVerbod verkoop alcoholhoudende dranken in benzinestations
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2012 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van 900,00 wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW).
AnnotatorB. Hessel
LinkVolledige tekst annotatie (Oog-decentraleoverheden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-10-2014
CiteertitelGst. 2015/6
SamenvattingLast onder dwangsom. Mogelijkheid tot verlenging verstreken begunstigingstermijn. Terugwerkende kracht van voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft het college van gedeputeerde staten besloten over te gaan tot invordering van dwangsommen ten bedrage van in totaal 40.000,00.
AnnotatorA.M. Keppel
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelGst. 2015/7
SamenvattingPlanschadevergoeding voor geluidisolatie evenementenhal ter beperking luidruchtige evenementen in verband met toegelaten nabije woningbouw; causaliteit; vergoeding kosten van schadebeperkende maatregelen; deskundigenkosten; geen overschrijding redelijke beslistermijn bij onderhandeling over minnelijke regeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2000 heeft de raad een verzoek van De Zuidoosthal om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3844
Artikel aanvragenVia Praktizijn