Jurisprudentie voor Gemeenten

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten
Datum 30-12-2014
Aflevering 10
TitelRaad van State 17-09-2014
CiteertitelJG 2014/63
SamenvattingB-orgaan, Verstrekking subsidies, Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 februari 2012 heeft het bestuur een aanvraag van [wederpartij] om een uitkering in natura voor door hem ervaren hinder van vliegverkeer rondom de luchthaven Schiphol afgewezen.
AnnotatorA.A. al Khatib , T. Barkhuysen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelJG 2014/64
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan, Geen met bestemmingsplan strijdig gebruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2012 heeft het college de verzoeken van [appellant] om handhavend op te treden ten aanzien van het Hooge Pad te Kloetinge afgewezen.
AnnotatorJ.J. Thoonen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-08-2014
CiteertitelJG 2014/65
SamenvattingBekendmaking, Beheersverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2012 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een kassencomplex, drie warmteopslagtanks en een bedrijfsgebouw met laad- en loskuil op de percelen, kadastraal bekend Zundert, sectie B, nummers 4560, 4711 en 4713.
AnnotatorJ.J. Thoonen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-09-2014
CiteertitelJG 2014/66
SamenvattingHandhaving, Spoedbestuursdwang, Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 mei 2012 heeft het college de beslissing van 29 februari 2012 tot het onmiddellijk toepassen van bestuursdwang jegens [appellant] door het ontmantelen van een hennepkwekerij in de woning op het perceel [locatie] te Rotterdam op schrift gesteld. Daarbij heeft het college [appellant] medegedeeld dat de kosten van toepassing van bestuursdwang op hem zullen worden verhaald.
AnnotatorO. Schuwer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2014
CiteertitelJG 2014/67
SamenvattingVertrouwensbeginsel, Fiscaal recht, Rioolheffing.
Samenvatting (Bron)Rioolheffing. Aanslagen vernietigd wegens schending van het vertrouwensbeginsel.
AnnotatorJ.D.C. de Jong
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:7189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 19-08-2014
CiteertitelJG 2014/68
SamenvattingWet Milieubeheer, Fiscaal recht, Afvalstoffenheffing, Afbakening.
Samenvatting (Bron)Afvalstoffenheffing. Aanslag terecht opgelegd. De woonruimte dient te worden aangemerkt als een perceel in de zin van art. 15.33 lid 1 Wet milieubeheer (Wmb) en artikel 2 van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2008. De gemeente had ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 Wmb met betrekking tot de woonruimte een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
AnnotatorJ.D.C. de Jong
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:2862
Artikel aanvragenVia Praktizijn