Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 24-01-2015
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelVoorzichtig
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 1
SamenvattingNa een terreurdaad is privacy niet zelden het volgende slachtoffer. Ook na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo gingen in het Franse en Nederlandse parlement stemmen op om de grenzen te verleggen waarbinnen veiligheidsdiensten en justitie opereren. De recent verschenen veelbesproken roman Soumission van Houllebecq, ook in Frankrijk, laat evenwel het risico zien van te rigoureus opofferen van de privacy ten gunste van de veiligheidsbewaking.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Dit is en blijft een relatieberoep’
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 12
SamenvattingBestuursvoorzitter van een bekend advocatenkantoor, Erik Geerling, zag de economische crisis komen en gaan. ‘Vorig jaar zijn we weer beduidend gegroeid.’ Het recept voor succes volgens hem: zorg dat je zichtbaar bent.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelDag uurtarief, hallo alternatief
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 14
SamenvattingAdvocaten die niet meer op uurtje-factuurtje werken, delen hun ervaringen over het hanteren van alternatieve tarieven. ‘Ik heb zestig procent van mijn jaaromzet in januari vastliggen.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKruisbestuiving
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 22
SamenvattingKunnen personen- en familierechtadvocaten efficiënter werken door hbo-juristen in te schakelen? Onder voorwaarden moet het mogelijk zijn, concludeert het rapport Taakherschikking Echtscheidingspraktijk. De praktijk blijkt weerbarstig.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Je kunt ook te veel met de rechtsstaat aankomen’
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 24
SamenvattingDe kwaliteit van wetgeving kan beter en aantasting van het legaliteitsbeginsel is op den duur erg, zegt voormalig rector van de Academie voor Wetgeving, jurist en socioloog Peter van Lochem. Maar juristen zouden in hun communicatie met andere beroepsgroepen niet telkens moeten teruggrijpen op het argument dat de rechtsstaat in het geding is. ‘Dan riskeer je je positie om mee te praten.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelMeelevende rechters zijn betere rechters
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 28
SamenvattingRechterlijke uitspraken zijn niet zelden te afstandelijk. Met een scheutje empathie jegens slachtoffers in het vonnis kweken rechters begrip voor het recht.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelVerjaring van een vordering
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 29
SamenvattingHoe zit het ook alweer met de verjaring van een vordering tot schadevergoeding? De absolute en relatieve termijn in een notendop.
Auteur(s)H. Celik
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekErgernis
TitelDit moest worden opgelost
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 30
SamenvattingEen jaar geleden dienden advocaten via social media hun verlanglijstje in: tien frustraties lieten zij graag achter zich in 2014. Het Advocatenblad maakt de stand op. Kwam er afgelopen jaar een eind aan de grootste ergernissen van advocaten?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelVan advocaat naar mediator
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 35
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 19: ‘Zoeken naar gemeenschappelijke belangen.’
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelVoor herziening, tegen vertraging
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 36
SamenvattingAdvocaat-parlementariër Abraham Hartogh (1844-1901) zag zijn streven naar versnelling van het burgerlijk proces vereeuwigd in de ‘Lex Hartogh’.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina36-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe feiten op tafel
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 37
SamenvattingHoe kun je als advocaat van een onderneming de crisis bezweren als het bedrijf betrokken lijkt bij strafbare feiten?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina37-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelDit is een advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 41
SamenvattingMet de bespreking van het eindrapport in het college van afgevaardigden van 4 december 2014 zit het werk van de Commissie Dit is een advocaat erop. Iedereen die zich betrokken voelt bij de advocatuur kan zich nu in de gedachtewisseling mengen. Mail uw bijdrage naar redactie@advocatenorde.nl.
Auteur(s)B. Fibbe , R. Sanders
Pagina41-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 30=06-2014, ZWB 316-2013 en
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 47
SamenvattingArtikel 46 Advocatenwet; gedragsregel 24. Dat de Geschillencommissie Advocatuur het handelen van een advocaat heeft beoordeeld doet niet af aan de wettelijke taak van de tuchtrechter om aan hem voorgelegde klachten te beoordelen. [ECLI:NL:TADRSHE:2014:165]
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 10-03-2014, L198-2013
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 47
SamenvattingWat een behoorlijk advocaat betaamt jegens de wederpartij. - In familiekwesties moet de advocaat waken voor onnodige polarisatie tussen familieleden, zeker als hij niet alleen de visie van cliënt verwoordt. [ECLI:NL:TADRSHE:2014:47]
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Arnhem - Leeuwarden 04-07-2014, 02/13
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 47
SamenvattingGedragsregels 1, 30 en 31. Zeker bij beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen mogen advocaten geen lichtvaardige uitlatingen doen. [ECLI:NL:TADRARL:2014:180]
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Amsterdam 10-06-2014, 13-372A
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 47
SamenvattingWat een behoorlijk advocaat betaamt in strafzaken; klacht van politie. Tegenover ambtenaren van politie mag een advocaat niet onnodig polariserend reageren en dient hij de nodige professionele distantie te tonen. [ECLI:NL:TADRAMS:2014:147]
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelVerantwoordelijkheid nemen
CiteertitelAdv.bl. 2015-2, p. 48
SamenvattingJuist als de emoties oplopen naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het satirisch magazine Charlie Hebdo, en de roep om ‘strenger, harder, vaker’ overal klinkt, neemt de algemene raad zijn verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat. Bijvoorbeeld door geen gehoor te geven aan het verzoek van V&J om het wetsvoorstel over afnemen van het Nederlanderschap van jihadisten ‘even wat sneller’ te behandelen. Verder heeft de Orde voorbereidingen getroffen voor het debat in de Eerste Kamer over de toegang tot het recht en medewerking verleend aan het bezoek aan de NOvA van een Russische mensenrechtenadvocaat.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn