Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 16-11-2004
Aflevering 4
TitelDe Wet rechtstreeks beroep
CiteertitelJBa 2004/48
SamenvattingOp 1 september 2004 is in werking getreden de Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep). Dit artikel beschrijft de hoofdlijnen van deze wetswijziging. Daarbij wordt ingegaan op een aantal vraagstukken dat zich in de praktijk rond deze wetswijziging kan voordoen.
Pagina54-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402459/1
CiteertitelJBa 2004/49
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft verweerder aan appellant op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend voor een veehouderijbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402042/1
CiteertitelJBa 2004/50
SamenvattingBelanghebbende. Subsidiebeschikking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2001 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken (hierna: de Minister) een verzoek van [verzoeker], namens het Skrjabin Genootschap, tot subsidieverlening afgewezen.
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402129/1
CiteertitelJBa 2004/51
SamenvattingBelanghebbende. Vrijstelling. Waardebepaling. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de uitbreiding van een supermarkt op het perceel kadastraal bekend gemeente Ubbergen, sectie [], nrs. [], plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats].
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402871/1
CiteertitelJBa 2004/52
SamenvattingBelanghebbende. Dwangsombesluit. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2001 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellant 1] aangezegd binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit de groenstrook, grenzend aan de noordzijde van het perceel kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie [], nummer [], terug te brengen in de staat waarin deze verkeerde voordat de strook als uitweg in gebruik genomen werd op verbeurte van een dwangsom van 400,00 ( 181,51) per dag met een maximum van 10.000,00 ( 4537,80).
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402988/1
CiteertitelJBa 2004/53
SamenvattingBesluit. Rechtsoordeel. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn (hierna: het college) aan appellante medegedeeld dat op grond van het bestemmingsplan Buitengebied 1995 en de op 6 januari 1998 verleende vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de Openluchtrecreatie de op het recreatieterrein aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie [], nummer [] (hierna: het perceel) toegestane kampeermiddelen, te onderscheiden in 109 tenten, tentwagens, kampeerauto's en toercaravans, voor een periode van maximaal zes weken op een standplaats aanwezig mogen zijn.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200400840/1
CiteertitelJBa 2004/54
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: het college) appellant medegedeeld dat de verkoop als zelfstandig appartement van het atelier behorende bij de woning aan de [locatie] te [plaats] in strijd is met het bestemmingsplan en dat voor de verkoop van het atelier als zelfstandig appartement een vrijstellingsprocedure nodig is.
Pagina60-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401035/1
CiteertitelJBa 2004/55
SamenvattingBesluit. Mededeling. Doorzenden schadeverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf (hierna: het college) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade ten gevolge van het bestemmingsplan Buitengebied Waubach-Noord doorgezonden aan het college van gedeputeerde staten van Limburg.
Pagina60-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200403322/1
CiteertitelJBa 2004/56
SamenvattingZorgvuldigheid. Welstandsadvies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) geweigerd appellant bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van kunststof raamkozijnen in de voorgevel van zijn woonhuis aan de [locatie] te Leiden.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401952/1
CiteertitelJBa 2004/57
SamenvattingBedenkingen. Revisievergunning. Gedachtewisseling. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004, kenmerk Mv 2003-07, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Club CŤrcle Hippique een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een trainingscentrum voor sportpaarden en een paardenpension op het perceel Middenweg 147b te Wijdemeren, kadastraal bekend gemeente Nederhorst den Berg, sectie C, nummers 2953 en 2739. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200403478/1
CiteertitelJBa 2004/58
SamenvattingHandhaving. Bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003, kenmerk Sb/vhh/03/1530m/folmro/cg, heeft verweerder krachtens artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met de artikelen 5:21 en 5:24, zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn beslissing om op 16 oktober 2003 bestuursdwang toe te passen ter zake van een in opdracht van appellant aan de openbare weg geplaatste bakunit alsnog op schrift gesteld. Voorts heeft verweerder besloten dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht ten laste komen van appellant.
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-10-2004, 200402250/1
CiteertitelJBa 2004/59
SamenvattingDwangsom. Financieel voordeel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2003 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd van 400,00 per overtreding per dag, tot een maximum van 20.000,00 ter zake van de overtreding van voorschrift 1.15, verbonden aan de bij besluit van 13 november 1998 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning voor haar inrichting voor onder meer de opslag van ongebroken puin, gebroken puin in diverse gradaties en diverse bouwmaterialen op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402575/1
CiteertitelJBa 2004/60
SamenvattingDwangsom. Stilzwijgend gedogen. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schijndel (hierna: het college) appellant in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld in artikel 3.5.6. van de Algemene wet bestuursrecht, een ontwerpbesluit tot het opleggen van een last onder dwangsom gezonden.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200308644/1
CiteertitelJBa 2004/61
SamenvattingOntvankelijkheid. Bevoegdheid. Negatieve lijst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003, kenmerk PS2003-165, hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 2 september 2003, vastgesteld het Streekplan Gelderland 1996, partiŽle herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel) (hierna: de partiŽle herziening).
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200402891/1
CiteertitelJBa 2004/62
SamenvattingPermanente bewoning. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 1998 heeft appellant (hierna: het college) vergunning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie (hierna: Wor), verleend aan [wederpartij b] voor het houden van een kampeerplaats, voor de periode van 1 november 1997 tot en met 31 oktober 2002, genaamd [camping], gelegen aan de [locatie] te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie [...], nrs. [...].
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5074
Artikel aanvragenVia Praktizijn