Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 19-10-2004
Aflevering 2
TitelHandhaving in de toekomst: de voorstellen van de Vierde Tranche - Tweede deel
CiteertitelJBa 2004/20
SamenvattingOp 22 juli 2004 heeft de regering het voorstel van wet houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) aan de Tweede Kamer gezonden. De Vierde Tranche bevat onder andere voorstellen ten aanzien van bestuurlijke handhaving. Deze voorstellen staan in deze bijdrage centraal. In het eerste deel zijn de algemene bepalingen van titel 5.1 aan bod gekomen. In het tweede deel staan de nieuwe bepalingen ten aanzien van herstelsancties centraal.
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200401484/1
CiteertitelJBa 2004/21
SamenvattingUitwerkingsplan. Beroep.

'Stichting de Hoeksteen' gevestigd te Haarlem, en 'Stichting Landschap Architectuur en Stedenbouw, gevestigd te Haarlem, tegen het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem het uitwerkingsplan "Mariastichting" vastgesteld.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200400726/1
CiteertitelJBa 2004/22
SamenvattingStimuleringsplan. Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Appellant tegen het college van gedeputeerde staten van Limburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Zuid-Limburg-Zuid (hierna: het Stimuleringsplan) vastgesteld.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200307901/1
CiteertitelJBa 2004/23
SamenvattingProcesbelang. Niet-ontvankelijk.

Appellant tegen het college van b en w van Leiden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) - voorzover hier van belang - een gedeelte van de Witte Singel te Leiden tussen de Bilderdijkstraat en de noordelijke aansluiting van de Groenhovenstraat (hierna: het weggedeelte) aangewezen als weg waarop maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden door plaatsing van de borden model A1, 30 kilometer per uur, ter hoogte van de [locatie] en ter hoogte van de noordelijke aansluiting van de Groenhovenstraat op de Witte Singel.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200401591/1
CiteertitelJBa 2004/24
SamenvattingVerschoonbaar. Termijnoverschrijding.

Appellant tegen het college van b en w van Den Haag
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan [vergunninghouder], gevestigd te [plaats], vergunning verleend voor de exploitatie van de marktinstallatie op het marktterrein aan de Herman Costerstraat te Den Haag, voor de periode van 1 mei 2002 tot en met 30 april 2012.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200308395/1
CiteertitelJBa 2004/25
SamenvattingBestuurscommissie. Voorschot.

Appellant tegen het dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2001 heeft de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: de bestuurscommissie) het verzoek van appellante tot uitbetaling van een voorschot in het kader van de subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 (hierna: de regeling KITS 2000) afgewezen.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200400251/1
CiteertitelJBa 2004/26
SamenvattingGerechtvaardigd vertrouwen. Legalisatie.

Appellant tegen het college van b en w van Nunspeet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] om handhavend optreden tegen de loonwerk- en grondverzetactiviteiten van het op het perceel [locatie] te Nunspeet (hierna: het perceel) gevestigde bedrijf van appellant afgewezen.
Pagina28-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200400722/1
CiteertitelJBa 2004/27
SamenvattingBevoegdheid.

Appellant tegen het college van b en w van Ameland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland (hierna: het college) het verzoek van appellant  afgewezen om handhavend op te treden ten aanzien van de garage, gebouwd op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina28-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2003, 00/6303 AKW (rectificatie)
CiteertitelJBa 2004/28
SamenvattingTerinzagelegging.

Appellant tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Samenvatting (Bron)Weigering kinderbijslag en intrekking besluit tot toekenning kinderbijslag. Terugvordering onverschuldigd betaalde kinderbijslag. Onzorgvuldig onderzoek.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:CRVB:2003:AR2792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 21-09-2004, 04-1365 en 04-1366
CiteertitelJBa 2004/29
SamenvattingMotivering ter zitting. Zelf voorzien.

Appellanten tegen het college van b en w van Heemstede
Samenvatting (Bron)Kapvergunning ten behoeve van de bouw van de brandweerkazerne op het Paardenlandje in Heemstede. Motiveringsgebrek in het besluit leidt tot vernietiging daarvan. Rechtsgevolgen worden in stand gelaten nu de ter zitting gegeven aanvullende motivering het besluit kan dragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2004:AR2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2004, 200401961/1
CiteertitelJBa 2004/30
SamenvattingOvergangsrecht.

Appellant tegen het college van b en w van Geldrop-Mierlo
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Mierlo, thans Geldrop-Mierlo, (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de houtopslag op een perceel aan [locatie], kadastraal bekend gemeente Mierlo, sectie [], nummer [], (hierna: het perceel) terug te brengen tot een omvang van ten hoogste 250 m3 op 1 april 2003, tot een omvang van ten hoogste 50 m3 op 1 april 2004 en tot een omvang van ten hoogste 10 m3 op 1 april 2005, bij gebreke waarvan appellant per genoemde data een dwangsom verbeurt van 500,00 met een maximum van 2.000,00 per gestelde termijn.
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2004, 200401629/1
CiteertitelJBa 2004/31
SamenvattingPlanschade. Passieve risicoaanvaarding.

Appellant tegen de raad van de gemeente Assen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2002 heeft de raad van de gemeente Assen (hierna: de raad) het verzoek van appellant om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), afgewezen.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3365
Artikel aanvragenVia Praktizijn