Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 30-11-2004
Aflevering 5
TitelDe terugkeer van mevrouw Kiki?
CiteertitelJBa 2004/63
SamenvattingDe Raad van State heeft in het jaarverslag van 2000 opgemerkt dat het door de Afdeling in de zaak van Mevrouw Kiki gehanteerde criterium van de woon- en leefomgeving als afbakening van de kring van belanghebbenden, een uitzondering betrof. Ook in de literatuur is opgemerkt dat de uitspraak van de Afdeling inzake mevrouw Kiki een uitglijder is geweest en dat het doek voor het criterium van woon- en leefomgeving, beter bekend als het mevrouw Kiki-criterium, definitief lijkt te zijn gevallen. Recente uitspraken van de Afdeling lijken er op te wijzen dat het mevrouw Kiki-criterium is teruggekeerd. In dit artikel wordt een terugblik en een overzicht van de stand van zaken gegeven met betrekking tot het criterium van de woon- en leefomgeving.
Pagina70-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401834/1
CiteertitelJBa 2004/64
SamenvattingBesluit. Waarschuwingsbrief.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 juni 2003, kenmerk 526732, heeft verweerder het verzoek van het Wetterskip Frysl‚n om handhavend op te treden ten aanzien van de door appellant zonder milieuvergunning verrichte reparatie- en sloopwerkzaamheden aan [locatie] te [plaats], toegewezen.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200402381/1
CiteertitelJBa 2004/65
SamenvattingBesluit. Procesbelang. Rechtsgevolgen. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2003, kenmerk MW91.7364, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor het opslaan, bewerken en verwerken van autowrakken alsmede voor het opslaan, verhandelen, onderhouden, repareren en verhuren van gebruikte voertuigen. Dit besluit is op 12 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401330/1
CiteertitelJBa 2004/66
SamenvattingBesluit. Rechtsoordeel. Gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorssel (hierna: het college) aan appellante toestemming gegeven voor de aanleg van een weg parallel aan de Scheggertdijk te Almen, gemeente Gorssel, vanaf de Wagenvoortsedijk tot het perceel Scheggertdijk 7.
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200308456/1
CiteertitelJBa 2004/67
SamenvattingSubsidieaanvraag. Weigering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2002 heeft de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de aanvraag van appellante voor subsidie in het kader van de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 (hierna: de NIOF 2000) afgewezen.
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401380/1
CiteertitelJBa 2004/68
SamenvattingHandhaving. Legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eijsden (hierna: het college) een verzoek van [wederpartij 2] en [wederpartij 1] om handhavend op te treden tegen de zogenoemde achterwoning [locatie] te [plaats], gemeente Eijsden afgewezen.
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200403242/1
CiteertitelJBa 2004/69
SamenvattingBestuursdwang. Bouwstop. Art. 100, lid 3 Woningwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk (hierna: het college) aan appellanten bekend gemaakt dat hij de bouwwerkzaamheden aan de loods [locatie] te [plaats] heeft stilgelegd.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200400599/1
CiteertitelJBa 2004/70
SamenvattingDwangsom. Laten gebruiken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel aan de Koningsweg nabij de A27, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, nummer 462 (hierna: het perceel) als semi-permanente woon- dan wel verblijfplaats door stadsnomaden uiterlijk op 1 september 2002 te beŽindigen en beŽindigd te houden, alsmede om alle aanwezige opstallen, onderkomens (waaronder tenten) en voertuigen die voor het betreffende verblijf worden gebruikt te verwijderen dan wel doen verwijderen.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401207/1
CiteertitelJBa 2004/71
SamenvattingDwangsom. Gedoogbeleid. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast het houden van computerbeurzen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AC, nr. 9092, plaatselijk bekend Heemradenlaan 130 (Sporthal Matenpark) te Apeldoorn, achterwege te laten.
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 08-11-2004, ---
CiteertitelJBa 2004/72
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bezwaartermijn. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Primair besluit niet op voorgeschreven wijze bekend gemaakt, dus bezwaartermijn is nog niet aangevangen.
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RBALK:2004:AR5307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2004, 03/163 WW
CiteertitelJBa 2004/73
SamenvattingTermijnoverschrijding. Doorzendplicht.
Samenvatting (Bron)Doorzendplicht. Termijnoverschrijding indiening beroepschrift.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 27-07-2004, AWB 2004 / 230 WAO
CiteertitelJBa 2004/74
SamenvattingTermijnoverschrijding. Faxbericht. Verzendrapport. Postbezorging.
Samenvatting (Bron)Termijnoverschrijding indiening gronden. Waarde 'verzend-controle-rapport' van faxapparaat verzender.
Pagina77-77
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2004:AQ7072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200401681/1
CiteertitelJBa 2004/75
SamenvattingTermijnoverschrijding. Verschoonbaar. Publicatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reiderland (hierna: het college) aan de gemeente Reiderland bouwvergunning verleend voor een aanlegsteiger op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Reiderland.
Pagina78-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 25-08-2004, 04 / 311 BELEI AG1 A en 04 / 533 BELEI AG1 A
CiteertitelJBa 2004/76
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Rechtsmiddelenclausule. Ontvankelijkheid. Besluit.
Samenvatting (Bron)De rechtbank stelt voorop dat het in deze zaak nog slechts gaat om de bestreden beslissing van verweerder om eiser niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. Dit nu niet is komen vast te staan dat eiser nog een zelfstandig belang heeft bij het op 6 april 2004 ingestelde beroep tegen het niet-tijdig door verweerder beslissen op het bezwaar.
Pagina78-78
UitspraakECLI:NL:RBALM:2004:AQ7421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 09-11-2004, ---
CiteertitelJBa 2004/77
SamenvattingHeroverweging. Herstel vormfout. Vooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan Antares Projecten BV te Tegelen onder verlening van vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan vergunning verleend tot het bouwen van een medisch centrum aan de Kruisstraat, kadastraal bekend gemeente Tegelen
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RBROE:2004:AQ5329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 26-10-2004, AWB 04/804
CiteertitelJBa 2004/78
SamenvattingProceskosten. Belanghebbende. Proceskostenvergoeding.
Samenvatting (Bron)Kosten in bezwaar kunnen alleen door de bezwaarmaker worden gevorderd. Hoger beroep niet-ontvankelijk verklazard wegens ontbreken procesbelang; LJN AU7241.
Pagina79-79
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AR4880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-11-2004, 200406325/2
CiteertitelJBa 2004/79
SamenvattingVoorlopige voorziening. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Deurne het bestemmingsplan "Zuidelijke omleiding Deurne" vastgesteld.
Pagina79-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5799
Artikel aanvragenVia Praktizijn