Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 16-02-2015
Aflevering 7416
RubriekRedactioneel
TitelGeheimhouding vereist een geheimhoudingsprotocol
CiteertitelGst. 2015/8
SamenvattingGeheimhouding en vertrouwelijkheid zijn in gemeenteland lastige grootheden. Uit de praktijk blijkt dat daar in de Nederlandse gemeenten heel verschillend mee wordt omgegaan. Op zichzelf genomen is dat een goed teken. De beslissing om geheimhouding of vertrouwelijkheid op te leggen behoort tot de kern van de gemeentelijke autonomie en dat impliceert dat hier verschillen ontstaan. Dat uitgangspunt moet onder alle omstandigheden worden gekoesterd.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd
CiteertitelGst. 2015/9
SamenvattingTot 2008 was op de vastgoedmarkt sprake van een situatie waar de bomen nog tot in de hemel groeiden. Veel partijen, waaronder projectontwikkelaars en gemeenten, hebben hiervan geprofiteerd.
De vastgoedbel is uit elkaar gespat. De gouden tijden zijn definitief voorbij. Veel partijen zien zich op dit moment geconfronteerd met de diepe sporen die de crisis heeft achtergelaten. Bouwprojecten gaan niet, of in afgeslankte vorm door.
In de regel ligt aan bouwprojecten een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag tussen een (of meer) projectontwikkelaar(s) en een gemeente. Alhoewel de rolverdeling per geval kan variëren, geldt in het algemeen dat de gemeente daarbij (tenminste) een verplichting op zich neemt tot het opstellen van de ruimtelijke kaders om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast worden door de gemeente soms gronden uitgegeven voor de voorgenomen gebiedsontwikkeling. De rol van de projectontwikkelaar ziet doorgaans op het voor eigen rekening realiseren van het bouwproject.
Auteur(s)R.J.J. Aerts , F. Sepmeijer , J.E. van der Werff
LinkVolledige tekst (bloggebiedsontwikkeling.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-07-2014
CiteertitelGst. 2015/10
SamenvattingCriterium ‘uitsluitend of hoofdzakelijk’ als bedoeld in art. 9 Vrijstellingenbesluit WTW betreft de omzet. Perifere detailhandel. Algemeen verbindend voorschrift of concretiserend besluit van algemene strekking? Delegatie van vrijstellingsbevoegdheid. (Gouda)
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-10-2014
CiteertitelGst. 2015/11
SamenvattingWeigering standplaatsvergunning wegens in het belang van de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse. Strijd met het bestemmingsplan niet aan de orde. (Weert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een standplaatsvergunning voor een oliebollenkraam naast [restaurant] van [appellant] verleend voor de periode van 1 november tot twee weken voor carnaval, beginnend in 2012 en eindigend in 2016.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 19-11-2014
CiteertitelGst. 2015/12
SamenvattingBoeteoplegging. Verplicht op te stellen boeterapport kan onderdeel zijn van kennisgeving boeteoplegging. Bij voortdurende overtreding dient in het boeterapport tijdstip einde overtreding te worden genoemd. Functiescheiding voor in mandaat opgelegde boeten en opsteller van het boeterapport.
Samenvatting (Bron)Boeterapport in voornemenbrief-functiescheiding rapporteur en boete opleggen.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelGst. 2015/13
SamenvattingVolledige heroverweging; splitsing van besluitvorming; verlenging van beslistermijn. De heroverweging krachtens art. 7:11 Awb dient uit te monden in een besluit waarbij de ter discussie gestelde rechtsbetrekking compleet wordt vastgesteld. Daarom is splitsing van besluitvorming verboden, ook indien voor een correcte afronding van de heroverweging (als)nog een uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. (Nieuwkoop)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden als beeldentuin op het perceel tegenover [locatie], te Nieuwkoop (hierna: het perceel).
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4473
Artikel aanvragenVia Praktizijn