Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-02-2015
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelMoszkomarketing
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 1
SamenvattingDoor interviews te geven, websites te bouwen, op televisie te verschijnen, te twitteren, te adverteren én – de jongste trend – door kennis te delen via magazine/blog/app/ boek/site zoeken advocaten de afgelopen jaren de openbaarheid. Er is geen kantoor meer dat zijn neus ophaalt voor kennisdeling met klanten. Het is aardig om te bedenken dat de pionier van het kennis delen en publiek opzoeken de grondlegger is van de advocatendynastie die de afgelopen jaren zo onder vuur ligt: Max Moszkowicz deelde al kennis voordat het kennis delen heette en had de primeur de eerste marketeer te zijn onder advocaten. Stiphout is benieuwd wie over pakweg dertig jaar in de juridische sector aan te wijzen zal zijn als de pionier, doordat hij de tijdgeest goed doorziet.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelRechters zijn hoeders
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 5
SamenvattingVeenendaal bespreekt de cartoonkwestie, die zich in zijn ogen beweegt tussen de begrippen kunnen, mogen en de rechterlijke toets ex post. De vraag is volgens hem niet of cartoons wel of niet zijn toegestaan op grond van vrijheid van meningsuiting, maar of de desbetreffende cartoon strafbaar wordt gesteld door de rechter. Hij prijst de Nederlandse rechters die zelden inbreuken vaststellen als de heldhaftige hoeders van een maatschappij waarin gekwetst kan worden.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOp de bres voor de bijstand
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 10
SamenvattingOnder druk van de Eerste Kamer zijn de bezuinigingen op de rechtsbijstand opeens onzeker geworden. Hoe de senatoren het kabinet tot een voorlopige pas op de plaats dwongen.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel‘Wat als we de advocatuur nu moeten uitvinden?’
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 12
SamenvattingInnovatie was het sleutelwoord van de eerste Advocatenblad Live! Advocaten zochten en vonden inspiratie, kennis en kozen hun meest gewaardeerde confrère: Wim Anker.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Het bestuursrecht is niet gemaakt voor de burger’
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 18
SamenvattingDe Haagse strafpleiter met ‘militair DNA’ Sébas Diekstra staat niet zelden tegenover zijn voormalig werkgever: Defensie. ‘Cliënten willen zien dat je niet bang bent om tegen dat grote apparaat te schoppen.’
Pagina18-19
LinkVolledige tekst artikel (Delissen Martens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReportage
TitelDeken 2.0 is meer dan pater familias
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 20
SamenvattingLokale dekens hebben er sinds 1 januari een aantal taken bij gekregen. Zo zijn ze nu toezichthouder in de zin van de Awb en Wwft. Een week lang volgde het Advocatenblad Paul Manning met zijn vernieuwde takenpakket als deken van Overijssel. Wat blijkt? De nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur zorgden niet voor een ommezwaai. ‘Het absolute omslagpunt was Docters van Leeuwen.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelEchtscheiding? Vergeet het bijzonder partnerpensioen niet
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 24
SamenvattingNiet zelden laten echtscheidingsadvocaten het bijzonder partnerpensioen bij echtscheiding onbesproken en ongeregeld. Als gevolg daarvan neemt het aantal procedures en klachten over dit pensioen toe. Hoe dit te voorkomen?
Auteur(s)S. Kok
Pagina24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelVaker aan de strafbeschikkingstafel
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 28
SamenvattingHet eerste rapport van de procureur-generaal als bedoeld in artikel 122 RO over de strafbeschikking leert dat de advocatuur vaker aan de strafbeschikkingstafel moet zitten.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘We zijn er niet om mooie theoretische arresten te schrijven’
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 31
SamenvattingAls hoofd belastingprocespraktijk bij PwC fungeerde Maarten Feteris als schaduwrechter. ‘Men zei daar vaak: “Wat ben je toch voorzichtig.”’ Sinds 1 november is hij president van de Hoge Raad. Naar eigen zeggen werd hij aangenomen omdat hij een bindende factor kan zijn. De nieuwe president over artikel 80a, de rol van de Hoge Raad en zichzelf.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina31-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelNieuwe basisprocedure onder de loep
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 34
Samenvatting‘Niet digitaliseren is geen optie,’ zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Welke gevolgen heeft dit voor het burgerlijk procesrecht?
Auteur(s)J. Veldhuis
Pagina34-36
LinkVolledige tekst artikel (Debloggendeadvocaat.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelOog voor historie
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 37
SamenvattingJohannes van Kuyk stond aan de wieg van het Advocatenblad en het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Hij blies leven in rechtshistorie en vereeuwigde de levens van juristen om hem heen.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelFamilies als eerste aan zet
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 39
SamenvattingHet recht op een familiegroepsplan in de nieuwe Jeugdwet: middel tot beoogde transformatie of nu al dode letter?
Auteur(s)A. Smits
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelSluiproute naar de advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 40
SamenvattingJuristen hebben moeite stageplaatsen te vinden. Een deel ontdekt een alternatieve weg naar de beroepsgroep: als stagiaire een eigen praktijk beginnen.
Auteur(s)F. de Korte
Pagina40-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelGeconcentreerd verweer in kort geding
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 44
SamenvattingAbraham Hartogh introduceerde eind negentiende eeuw de concentratie van verweer. Een relatief nieuwe wetswijziging maakt deze regel relevant in kort geding.
Auteur(s)M. Lambregts
Pagina44-44
LinkVolledige tekst artikel (Wintertaling)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelZet tuchtrecht in voor Wwft
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 45
SamenvattingDubbele normschendingen van de Verordening en de Wwft worden volgens Dirk Kolkman door de dekens onvoldoende (h)erkend. ‘Het is wenselijk dat de dekens en/of het college van toezicht een handhavingsbeleid ontwikkelen.’
Auteur(s)D. Kolkman
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelReactie van de dekens
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 47
SamenvattingWwft-toezicht staat hoog op de agenda van de dekens.
Auteur(s)B. Martens
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelKleine marges
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 49
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 20: ‘De taart vergroten.’
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelAlfagolven voor advocaten
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 50
SamenvattingDe boeddhistische flow wint voorzichtig terrein onder advocaten. Lenet Leusink van GroeiNU! zette een cursus mindfulness op voor de beroepsgroep. ‘Advocaten zijn allergisch voor zweverigheid.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina50-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 16-05-2014, 6987
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 58
SamenvattingTussentijdse toevoeging; afgifte dossier. Gedragsregels 22, 24 en 27 lid 4. Als tijdens de behandeling van de zaak de mogelijkheid ontstaat een toevoeging aan te vragen, moet een advocaat zijn cliënt daarop wijzen. Dat mr. X ondanks dekenadviezen halsstarrig weigerde de dossiers aan klagers af te geven, wordt hem zwaar aangerekend. [ECLI:NL:TAHVD:2014:20]
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Amsterdam 10-03-2014, 13-353NH
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 58
SamenvattingInstaan voor kosten van derden. Gedragsregels 6, 32 en 37. Een advocaat moet instaan voor de kosten van door hem ingeschakelde derden. [ECLI:NL:TADRAMS:2014:78]
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 27-06-2014, 6992
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 58
SamenvattingGeen honorariumafspraken naast toevoeging. Gedragsregel 24. Een advocaat mag geen afspraken over honorarium maken voor extra uren die de Raad voor Rechtsbijstand niet wil toekennen. [ECLI:NL:TAHVD:2014:232]
Pagina58-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Amsterdam 13-05-2014, 13-337A
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 58
SamenvattingCiteren uit confraternele correspondentie. Gedragsregels 12 en 13. Citeren uit confraternele correspondentie en schikkingsonderhandelingen is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar als het niet om de inhoud van die correspondentie respectievelijk die onderhandelingen gaat. [ECLI:NL:TADRAMS:2014:121]
Pagina58-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline 's-Gravenhage 14-04-2014, nrs. R.4440/14.26.1-14.26.6
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 59
SamenvattingChronisch tekortschieten: schrapping. Gedragsregels 1, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 21, 23, 27 en 32. Zeven klachten over onder andere de kwaliteit van dienstverlening leiden uiteindelijk tot schrapping van het tableau. [ECLI:NL:TADRSGR:2014:108-114]
Pagina59-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelRechtsbijstandsachtbaan
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 60
Samenvatting"De ontwikkelingen rond de bezuiniging op de rechtsbijstand beginnen zo langzamerhand als een achtbaan te voelen", aldus Hendriksen. Staatssecretaris Teeven heeft een commissie aangekondigd die onderzoek gaat doen naar de kostenstijging van het stelsel van rechtsbijstand. En die aanbevelingen zal doen om het stelsel in de toekomst betaalbaar te houden. In de commissie zit in elk geval één advocaat, want inzichten uit de praktijk zijn van belang. Hendriksen spreekt de hoop uit dat de sociale advocatuur niet uit het achtbaankarretje zal worden geduwd.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn