Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 11-03-2015
Aflevering 7417
RubriekRedactioneel
TitelVallende wethouders
CiteertitelGst. 2015/14
SamenvattingEen tijdje geleden las auteur een berichtje over het ‘Wethoudersonderzoek 2014’. De kop luidde: ‘Vaker wethouders weg om integriteit’. Het ging om een onderzoek van het tijdschrift Binnenlands Bestuur. Een Google-sessie leerde dat er veel meer van dit soort onderzoeken bestaan. Het onvrijwillig politieke einde van wethouders is een dankbaar onderwerp. Iedere politieke val is anders. Maar vaak is een val eenzaam. De vallende wethouder leert zijn politieke vrienden kennen. Diverse oorzaken kunnen tot een val leiden; maar niet zelden is simpelweg de politieke houdbaarheidsdatum verstreken.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMeldings- en vergunningplichten in gemeentelijke verordeningen
CiteertitelGst. 2015/15
SamenvattingTwee uitspraken van de Grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van 15 december 2014 geven meer duidelijkheid over de juridische betekenis van verschillende meldingenstelsels en de reactie van het bestuur op een melding: ‘besluit’ of niet? Dat heeft consequenties voor de inrichting van meldingenstelsels in verordeningen en voor de keus tussen meldings- of vergunningsstelsel. Ook de verhouding tot omgevingsvergunningen komt aan de orde.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelGst. 2015/16
SamenvattingMeldingenstelsel van art. 2:12 model APV: rechtskarakter instemming met de melding van een voorgenomen aanleg uitweg voordat de vierwekentermijn om aanleg te verbieden is verlopen; rechtskarakter niet-verbieden binnen die termijn; belang van publicatie (Leeuwarden-Lekkum)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 juni 2012 heeft het college de melding van [aanvrager] van de uitweg vanaf het woonperceel [locatie 1] te [plaats] geaccepteerd en hieraan voorschriften verbonden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelGst. 2015/17
SamenvattingUitstel reageren op melding voorgenomen aanleg van een uitweg tot na de door de APV bepaalde vierwekentermijn; onbevoegdheid na die termijn nog te verbieden, vernietigbaarheid van dat verbod; rechtskarakter niet-verbieden binnen de termijn; belang van publicatie (Stein-Elsloo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2011 heeft het college instemming met de melding van [appellant] tot het maken van een tweede uitweg voor het perceel aan de [locatie] te Elsloo (hierna: het perceel) geweigerd en hem verboden deze aan te leggen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-10-2014
CiteertitelGst. 2015/18
SamenvattingMondelinge last onder dwangsom is geen besluit en heeft geen effect. Schriftelijke last onder dwangsom vereist. Asbestverwijdering. Dwangsom niet verbeurd. Onbevoegdheid tot het nemen van een invorderingsbeschikking. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Op 6 augustus 2012 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 mondeling gelast de werkzaamheden in en aan het pand op het perceel [locatie] (hierna: het pand) te staken en gestaakt te houden en het pand niet te (laten) betreden totdat een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het aanwezige asbest op basis van de uitkomsten van een asbestinventarisatierapport heeft verwijderd en het perceel is vrijgegeven.
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelGst. 2015/19
SamenvattingVrijstelling schoolbezoekplicht afgewezen. Andere gewichtige omstandigheden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2012 heeft de leerplichtambtenaar de aanvraag van [appellant] voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor zijn [zoon] afgewezen.
AnnotatorJ. Sperling
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelGst. 2015/20
SamenvattingWie is beheerder van de brug? Beheer van de brug is door Wet herverdeling wegen niet van rechtswege overgegaan naar gemeente; wegenlegger is leidend. Waterschap Reest en Wieden is beheerder van brug zodat B&W van Steenwijkerland niet bevoegd zijn een verkeersbesluit te nemen. (Steenwijkerland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2013 heeft het college zich op het standpunt gesteld dat het niet bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit over een brug in Jonen/Giethoorn.
AnnotatorA.H.J. Hofman
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelGst. 2015/21
SamenvattingPlanschade. Voorzienbaarheid kan niet worden ontleend aan starten vrijstellingsprocedure en evenmin aan bereidheid medewerking raad annex delegatie beslisbevoegdheid aan B&W expliciete openbaarmaking is vereist. (Franekeradeel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant sub 1] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4239
Artikel aanvragenVia Praktizijn