Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-03-2015
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelPas op voor de mol
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 1
SamenvattingHoe ver de hand van inlichtingendiensten kan reiken, blijkt wel uit de toch wat sneue ontstaansgeschiedenis van de Vereniging Nederland-DDR. Stiphout bespreekt in zijn redactionele comlumn het feit dat de overheid als het om privacy gaat steeds vaker de grenzen van de wet opzoekt. Hij overweegt wat dit voor alle burgers, maar vooral ook voor advocaten, betekent. Hoe gaan advocaten advocaat om met het bewustzijn dat de overheid ze kan afluisteren?
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOpstelten
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 5
SamenvattingAuteur becommentarieert de val van Opstelten. Sinds op het Ministerie van Justitie en Veiligheid 'veiligheid' vóór 'justitie' werd geplaatst, was duidelijk waar de prioriteiten van Opstelten lagen. In elk geval niet bij de Rule of Law. De minister had over hele andere dingen kunnen vallen dan over een simpel bonnetje en de affaire had heel anders voor hem kunnen aflopen.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Een puur nichekantoor is kwetsbaar’
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 12
SamenvattingVolgens entertainmentadvocaat Margriet Koedooder valt de situatie van de advocatuur goed te vergelijken met die van de reis- of amusementswereld. ‘Het monopolie van advocaten wankelt.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
LinkVolledige tekst artikel (Devos.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier privacy
TitelHoe de privacy verdween uit Nederland
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 14
SamenvattingBij de laatste volkstelling in 1971 vulde een kwart miljoen Nederlanders de vragen niet in. ‘In strijd met de privacy’, vonden velen. Tegenwoordig lijkt niemand het meer raar te vinden dat overheden en bedrijven data van burgers verzamelen. Hoe kan dat?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina14-19
LinkVolledige tekst artikel (Pleio.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier privacy
TitelDe muren hebben oren
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 22
SamenvattingInternet- en telefoontaps, afluisterapparatuur in gevangenissen en op politiebureaus: vertrouwelijke informatie blijft lang niet altijd vertrouwelijk. In welke mate worden advocaten afgeluisterd?
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier privacy
TitelGeheimhouden
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 26
SamenvattingMet het digitaliseren van de samenleving komt ook de vraag naar beveiliging van vertrouwelijke gegevens. Zo zorgen advocaten voor geheimhouding in een digitale wereld.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Het strafrecht is er voor de essentiële normen’
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 30
SamenvattingVolgens Herman Bolhaar is het laatste woord over de balans tussen zorgvuldigheid en snelheid bij ZSM-zaken nog niet gezegd. De voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie over rechtsbijstand, bezuinigingen, de kritiek op het OM en het verschoningsrecht van de advocaat: ‘Praat met collega’s als je de kritische grens nadert.’
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelOuderen aan de bak
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 34
SamenvattingHet arbeidsrecht is met de Wet werk en zekerheid (Wwz) flink gewijzigd. Onder het mom van een vereenvoudiging van het ontslagrecht en een bevordering van de rechtsgelijkheid krijgen werkgevers en werknemers te maken met nieuwe regels. Voor één groep werknemers ziet die rechtsgelijkheid er toch net iets anders uit: de oudere werknemer.
Auteur(s)S. de Jong
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelSpreken is zilver, zwijgen is goud?
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 39
SamenvattingHet parket bij de Hoge Raad kent een nieuwe werkwijze voor strafzaken die op het eerste gezicht met toepassing van art. 80a RO kunnen worden afgedaan. Helder moet worden waarom bij een cassatieberoep wordt gekozen voor art. 80a, betoogt Benno de Boer.
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelKwestie van vertrouwen
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 41
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 21: ‘De vertrouwensvraag’.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe obesitas van de beroepsopleiding
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 42
SamenvattingWat was er mis met de oude beroepsopleiding? Weinig, volgens advocaat Rogier Hörchner. Hörchner roept de algemene raad op het doel van de in zijn ogen te dure en veeleisende nieuwe opleiding zo spoedig mogelijk te herformuleren en deze terug te brengen tot normale proporties. Aansluitend een reactie van de algemene raad van de NOvA bij monde van Marjan van der List, portefeuillehouder opleidingen.
Auteur(s)R. Hörchner
Pagina42-45
LinkVolledige tekst artikel (Horchneradvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelRedelijkheid van de BGK
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 47
SamenvattingHoe zit het met de dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten?
Auteur(s)H. Celik
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelDichter-advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 49
SamenvattingWillem Bilderdijk (1756-1831) maakte niet alleen naam als dichter, geschiedschrijver en leermeester van de Koning, maar was ook een bekend advocaat.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHoe veilig is uw kantoor?
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 50
SamenvattingOnderzoek leert dat 75 procent van advocatenkantoren geen verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie heeft. Wat kan er misgaan in een kantoor? ‘Vaak worden de echte risico’s niet gezien.’
Auteur(s)F. de Korte
Pagina50-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 26-05-2014, 14-16
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 58
SamenvattingRechtstreeks contact met wederpartij. Gedragsregel 18. Omdat dreigen met een gerechtelijke procedure geen aanzegging met rechtsgevolg is, mag geen rechtstreeks contact met de wederpartij worden opgenomen. [ECLI:NL:TADRARL:2014:149]
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 16-05-2014, 7015
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 58
SamenvattingTegenstrijdige belangen met notaris-kantoorgenoot. Gedragsregel 7. - Het is een advocaat niet toegestaan rechtsbijstand te verlenen aan een van twee broers in een kwestie die nauw verwant is aan een kwestie waarbij zijn kantoorgenoot als notaris voor beide broers betrokken was. [ECLI:NL:TAHVD:2014:208]
Pagina58-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 14-07-2014, 13-381A
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 59
SamenvattingZeeffunctie cassatieadvocaat. Gedragsregel 9. Een advocaat moet de instructies van zijn cliënt opvolgen, tenzij hij dit niet kan verenigen met zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn optreden – dan moet hij zich terugtrekken. [ECLI:NL:TADRAMS:2014:179]
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 23-05-2014, 6972
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 59
SamenvattingOverleggen medisch dossier. Gedragsregel 1. Overleggen van een medisch dossier in een ontslagzaak door de advocaat van de werknemer is gerechtvaardigd voor zover adequate rechtsbijstand daartoe noopt. [ECLI:NL:TAHVD:2014:177]
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelVerkenning
CiteertitelAdv.bl. 2015-4, p. 60
SamenvattingZoals in het verleden herhaaldelijk hebben gezegd, voelt de NOvA een verantwoordelijkheid voor de toegang tot het recht en dus een toevoegingenstelsel. De Orde heeft daarom een eigen commissie ingesteld, die flankerend aan de commissie-Wolfsen onderzoek gaat doen naar de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn