AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-03-2015
Aflevering 14
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-02-2015
CiteertitelAB 2015/107
SamenvattingHerziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb.
Samenvatting (Bron)Art. 8:119 Awb. Verzoek om herziening mag niet onredelijk laat worden ingediend.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelAB 2015/108
SamenvattingHerziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 23 oktober 2013 in zaak nr. 201301898/1/A4 heeft de Afdeling het hoger beroep van [verzoeker] tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 januari 2013 in zaak nr. 12/175 ongegrond verklaard. Eerstgenoemde uitspraak is aangehecht.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelAB 2015/109
SamenvattingNoodzakelijkheid bescherming rijksmonument door aanlegvergunningstelsel in bestemmingsplan naast monumentenwetgeving onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Vedische Universiteit" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelAB 2015/110
SamenvattingHet bieden van de mogelijkheid voor aanvulling van de bezwaargronden leidt niet tot opschorting of verlenging van de beslistermijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 april 2012 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwmaatschappij [bedrijf] medegedeeld dat aan haar van rechtswege een aanlegvergunning is verleend.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelAB 2015/111
SamenvattingWeigering handhavend op te treden. Ook buiten het geval van een overtreding van geringe aard en ernst kan handhavend optreden in verhouding tot de daarmee te dienen belangen zodanig onevenredig zijn dat daarvan in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2012 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen bouwen in strijd met de verleende vrijstelling en bouwvergunning op het perceel [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelAB 2015/112
SamenvattingBetreden woning door andere toezichthouder dan vermeld in machtiging. Ontbreken verslag binnentreden niet fataal. Zich doen vergezellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2012 heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om op 18 september 2012 de in het pand op het perceel [locatie] te Rotterdam (hierna: het pand) aangetroffen hennepkwekerij direct te ontruimen op schrift gesteld en daarbij medegedeeld dat de kosten daarvan op [appellant] zullen worden verhaald. Bij besluit van gelijke datum heeft het dagelijks bestuur de kosten voor de toepassing van de bestuursdwang vastgesteld op een bedrag van 692,34.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelAB 2015/113
SamenvattingAWBi. Machtiging binnentreden woonwagen Waalre. Toetsing bestuursrechter betreden van woning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2013 heeft de burgemeester twee toezichthouders van de gemeente Waalre een machtiging verleend om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woonwagen op de standplaats [locatie 1] te Waalre.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelAB 2015/114
SamenvattingBinnentreden woning is zeer ingrijpend middel dat alleen bij voldoende serieus vermoeden van overtreding kan worden ingezet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2012 heeft de burgemeester een machtiging verleend aan de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woning op het adres [locatie 1] te [plaats].
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-01-2015
CiteertitelAB 2015/115
SamenvattingEenmalig bedrag voor gebruik frequentieruimte landelijke commerciŽle radio-omroep
Samenvatting (Bron)Eenmalige bijdrage vergunning commerciŽle radio-omroep kavel A2. Exceptieve toets. Strijd met artikel 3.3a Telecommunicatiewet (oud).
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:2
Artikel aanvragenVia Praktizijn