Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-05-2015
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelKwal
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 1
SamenvattingDe omgang met de eigen geschiedenis, of meer precies de nationale identiteit, werd ooit door historicus Ernst Heinrich Kossmann vergeleken met een kwal op het strand: je moet er met een boog omheen lopen en er vooral niet instappen. Inmiddels ligt er volgens Stiphout een nieuwe kwal op het strand: het recht. In toenemende mate lijken bestuurders en overheidsinstanties het recht te negeren. Hij hoopt dan ook dat binnenkort een "Canon van het Nederlandse recht" voor bestuurders en politici het licht zal zien.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Klanten willen horen wat anderen van je vinden’
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 14
SamenvattingAls het aan advocaat en ondernemer Bart Appels ligt, laten alle advocaten zich online beoordelen door hun cliënten. ‘Mensen zoeken een advocaat net zoals ze een reis of een loodgieter zoeken.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina14-15
LinkVolledige tekst artikel (Juristincommunicatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPortret
TitelRechtspreken onder barbaren
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 16
SamenvattingAbel Herzberg vormde met zijn mede-onderdrukten een rechtbank tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Bergen-Belsen. Portret van advocaat en schrijver Abel Herzberg (1893-1989) die zijn onmogelijke rol vergeleek met een toga op een skelet.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina16-18
LinkVolledige tekst artikel (Eerde de Vries)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Het is moeilijk in deze sector innovatief te zijn’
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 21
SamenvattingEen advocatenkantoor besturen zonder strategie en keuzes maken in tijden van verhevigde concurrentie, overcapaciteit en differentiatie in de markt is niet meer mogelijk. Martijn Snoep, mededingingsadvocaat en managing partner bij een van de grote kantoren, geeft zijn visie op hoe de advocatuur zich kan aanpassen aan een veranderende wereld. (Voorpublicatie uit het boek De nieuwe advocaat.)
Auteur(s)C. Dullaert , M. van de Griendt , J. Mensch
Pagina21-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelKoppige overheid
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 24
SamenvattingEen minister die zijn ambtenaren verbiedt om te getuigen voor de rechter, een andere – inmiddels ex-minister – die categorisch rechterlijke vonnissen negeert, lagere overheden die weigeren geldend recht toe te passen, Kamerleden die termen als ‘foute rechters’ in de mond nemen. De overheid lijkt zichzelf meer dan eens boven de wet te plaatsen. Waarom?
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina24-27
LinkVolledige tekst artikel (Jaegers & Soons)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn beeld
TitelAanklager wordt advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 28
SamenvattingIn het voetbal is het niet ongebruikelijk dat aanvallers op latere leeftijd worden omgeschoold tot verdediger. Maar de transformatie van openbaar aanklager tot advocaat is nog altijd opmerkelijk. Het Advocatenblad telde er zes. Drie officieren over hun overstap van het Openbaar Ministerie naar de advocatuur.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina28-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Beeld van verdeeldheid binnen rechtspraak is onwenselijk’
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 35
SamenvattingExpertgroep Alimentatienormen beveelt aan het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande-ouderkop, in mindering te brengen op de behoefte van kinderen. Sommige rechtbanken volgden het advies niet. Liesbeth de Beij, voorzitter van de Expertgroep Alimentatienormen, over de onduidelijkheid. ‘Partijen mogen verwachten dat de rechter de richtlijnen toepast.’
Auteur(s)K. Boshouwers
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelMinder omzet dankzij OM
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 38
SamenvattingSteeds vaker doet het Openbaar Ministerie strafzaken zelf af. Veel strafrechtadvocaten zien door de gestage groei van het aantal OM-beschikkingen hun omzet fors teruglopen. ‘Vorig jaar had ik een kwart minder winst.’
Auteur(s)M. Knapen
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReportage
TitelSpecialiseren in slachtoffers
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 41
SamenvattingRecent werd de specialisatieopleiding slachtofferadvocatuur gelanceerd. Wat mogen advocaten ervan verwachten?
Auteur(s)F. de Korte
Pagina41-43
LinkVolledige tekst artikel (EmielvanDongen.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelIn de schaduw van Hugo
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 45
SamenvattingOok de kleine broer van Hugo de Groot, Willem de Groot (1597-1662) maakte naam als rechtsgeleerde. Bovendien was hij meer advocaat dan zijn wereldberoemde broer.
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelHoe vrijwillig is vrijwillig?
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 49
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 22: ‘Vrijwilligheid in mediation’.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelVerhalen op de gemeenschap
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 51
SamenvattingHoe zit het met aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht in het huwelijksvermogensrecht?
Auteur(s)S. Sikkema
Pagina51-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelControle is een illusie
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 53
SamenvattingMicromanagen werkt niet, volgens Braziliaanse topman Ricardo Semler. Hij adviseert ondernemingen om werknemers vrijheid en vertrouwen te geven en transparantie, participatie en democratie te cultiveren. Wat doet de Semco-stijl voor de advocatuur?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina53-54
LinkVolledige tekst artikel (Bruggink & Van der Velden)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Amsterdam 17-06-2014, 13-371NH, ECLI:NL:TADRAMS:2014:140
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 58
SamenvattingMisleiding van de rechter. Gedragsregel 1. Als een advocaat bewust onjuiste mededelingen doet aan de rechter, schaadt hij zeer ernstig het vertrouwen in de advocatuur.
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015, 13-273, ECLI:NL:TADRARL:2014:142
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 58
SamenvattingVooraf inzage in publicatie. Gedragsregel 31. Een advocaat die de pers te woord staat, moet voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat hij onjuist wordt geciteerd.
Pagina58-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 's-Hertogenbosch 13-06-2014, 6958, ECLI:NL:TAHVD:2014:148
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 59
SamenvattingToetsen wilsbekwaamheid cliënt. Gedragsregel 1. Een advocaat dient zich zorgvuldig te vergewissen van de wilsbekwaamheid van zijn cliënt indien reden bestaat daaraan te twijfelen.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Den Haag 03-03-2014, R.4040/13.47, ECLI:NL:TADRSGR:2014:80
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 59
SamenvattingContact met alle opdrachtgevers. Gedragsregel 2; artikel 7 Verordening op de administratie en de financiële integriteit. Bij meerdere opdrachtgevers moet de advocaat nagaan of zij hetzelfde willen, of hun belangen worden gediend en of de informatie juist is.
Pagina59-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Den Bosch 02-06-2014, L284-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2014:133
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 59
SamenvattingOngeoorloofde aangifte als privépersoon. Artikel 46 Advocatenwet. Ook als privépersoon mag een advocaat in een civiele kwestie geen druk uitoefenen door een kennelijk ongegronde aangifte van verduistering te doen.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelWie luistert er mee?
CiteertitelAdv.bl. 2015-5, p. 60
SamenvattingNederland is koploper wat betreft het aantal taps dat jaarlijks gelegd wordt. Het in 2011 ingevoerde systeem van nummerherkenning biedt bescherming als het OM advocaten wil aftappen. Maar niet als veiligheidsdiensten advocaten willen afluisteren. NovA vindt dan ook dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 moet worden uitgebreid met een voorafgaande toets door de rechter als de veiligheidsdiensten hun bevoegdheden willen inzetten tegen advocaten.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn