Weekblad Fiscaal Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht
Datum 07-05-2015
Aflevering 7096
RubriekArtikelen
TitelKeuzes voor een betere vermogensrendementsheffing
CiteertitelWFR 2015/614
SamenvattingIn het kader van de keuzes voor een beter belastingstelsel wordt onder meer nagedacht over de toekomst van de vermogensrendementsheffing. Met enige regelmaat wordt betoogd dat de heffing over vermogensinkomsten op andere wijze dient te worden vormgegeven. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs de mogelijke keuzes voor een betere vermogensrendementsheffing. Hierbij betrekken zij onder meer de analyses uit het CPB Achtergronddocument van 16 maart 2015. Zij concluderen dat handhaving van box 3, waarbij een lager forfaitair rendement wordt gehanteerd en tegelijkertijd een zekere mate van progressie wordt ingebouwd, een verbetering van de huidige systematiek zou betekenen.
Auteur(s)J.P. Boer , H. Vording
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap; enkele kanttekeningen bij de visie van J.L. van de Streek
CiteertitelWFR 2015/622
SamenvattingDeze bijdrage bevat een korte reactie op het artikel van J.L. van de Streek in het Weekblad van 9 oktober 2014. In dit artikel gaat Van de Streek in op de betekenis van HR 11 juli 2014, nr. 13/00372, BNB 2014/192, inzake inbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap. In de reactie wordt ingegaan op drie vragen die worden opgeroepen door het artikel van Van de Streek. 1. Ontstaat bij inbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap overdrachtswinst?
2. Kan een "persoonlijke fiscale VOF-balans" een zinvolle functie vervullen bij de analyse van de onderhavige problematiek?
3. Is geen sprake van verkoop van een deel van de "ingebrachte" onderneming als de inbrenger voor dit deel – al dan niet via een omweg – een vergoeding in contanten ontvangt?
Met naschrift van prof. dr. J.L. van de Streek.
Auteur(s)J. Doornebal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVerslag van de 7e Rondetafelbijeenkomst ‘Tax Competition in de EU'
CiteertitelWFR 2015/629
SamenvattingVerslag van de 7e Rondetafelbijeenkomst ‘Tax Competition in de EU', gehouden op 5 en 6 maart 2015 in Slot Zeist te Zeist.
Auteur(s)B.M. van der Werf , B.J. Wolf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTegenspraak
Titel“Nettopensioen is ingewikkeld en levert vrijwel niks op!” Oneens
CiteertitelWFR 2015/640
SamenvattingIs het nettopensioen (te) ingewikkeld? Die vraag beantwoord ik eerst. Daarna de vraag of het voldoende oplevert. Conclusie is dat het nettopensioen niet ingewikkeld is en — afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer — zeker nuttig is.
Auteur(s)H. Kappelle
LinkVolledige tekst artikel (Aegon)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNettopensioenregeling is onuitvoerbaar voor pensioenfondsen
CiteertitelWFR 2015/641
SamenvattingDe nettopensioenregeling is, zeker vergeleken met het eerste voorstel (toen het alleen de opbouw in de derde pijler betrof) — zacht gezegd — redelijk ingewikkeld geworden. Zo ingewikkeld dat het voor een pensioenfonds (als het die keuze al heeft) in beginsel onuitvoerbaar is. Voor een PPI, een verzekeraar of een derdepijlerentiteit (bijvoorbeeld een beleggingsinstelling) is de regeling geschikter.
Auteur(s)H. van Meerten
LinkVolledige tekst artikel (Aegon)
Artikel aanvragenVia Praktizijn