Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 31-05-2015
Aflevering 6
RubriekVooraf
Titel#digidaal
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 1
SamenvattingStiphout bespreekt in zijn redactioneel commentaar de (twitter-)discussie tussen voor- en tegenstander van de digitalisering (als uiting van innovatie) van de advocatuur.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Advocaten moeten elke dag maatschappelijke meerwaarde opleveren’
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 12
SamenvattingAdvocaat Flip Schreurs kan iets waar veel confrères niet eens aan beginnen: zijn boodschap verpakken in 140 tekens. Regelmatig adviseert hij wollig schrijvende collega’s om te gaan twitteren.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
LinkVolledige tekst artikel (Boels Zanders)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelComputer koppelt cliënt en advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 14
SamenvattingCliënt zoekt advocaat. Advocaat zoekt cliënt. De Belgische advocaat Pieter Gunst heeft met zijn Amerikaanse bedrijf LawGives slimme software ontwikkeld om die match succesvol te laten verlopen. Dat is ook kansrijk voor Nederlandse advocaten, maar: ‘Ze moeten dan wel openstaan voor moderne technologie.’
Auteur(s)M. Knapen
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelSchikken met de curator in bestuurdersaansprakelijkheidszaken
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 19
SamenvattingBij faillissementen van rechtspersonen onderzoekt een curator of bestuurders aansprakelijk zijn voor het faillissement. De curator kan vervolgens een minnelijke regeling met finale kwijting overeenkomen met (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de bestuurders. Maar de bestuurders lopen dan nog steeds het risico geconfronteerd te worden met een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteur(s)M. Jongkind
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Digitale innovatie is helemaal niet zo belangrijk’
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 22
SamenvattingVeel advocaten zijn ‘opgegroeid’ met de theorie van Richard Susskind en ze zetten daarom in op digitale innovatie om hun processen te beheersen. Maar volgens managementwetenschapper Bas Kodden zijn medewerkers en cliënten daarvan de dupe. ‘Zo maken bestuurders hun kantoren juist kapot.’
Auteur(s)M. Knapen
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelFuck de sukkel!
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 24
SamenvattingHet ‘sukkelarrest’ is er. Op 29 april 2015 spreekt het hof 's-Hertogenbosch de mompelende advocaat vrij. [ECLI:NL:GHSHE:2015:1593] Die vrijspraak neemt de ongelijke behandeling van advocaten enerzijds en officieren en andere opsporingsambtenaren anderzijds niet weg.
Auteur(s)H. Oudijk
Pagina24-25
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelBonentellers nog geen bedreiging
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 26
SamenvattingAttack of the bean-counters, noemde The Economist het al: grote accountantskantoren die juridische afdelingen opzetten en onder de duiven van advocaten schieten. Maar in Nederland lijkt de aanval tot nu toe mee te vallen.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘Die goede rechtsbijstand staat op het spel, ja’
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 28
SamenvattingHet Wetboek van Strafvordering ‘toekomstbestendig’ maken, komt neer op efficiëntie bevorderen en bezuinigen, stellen AR-lid van de Nederlandse orde van advocaten Bert Fibbe en voorzitter van de adviescommissie strafrecht Rob van der Hoeven. Diepgewortelde principes die de positie van de verdachte beschermen worden geofferd, zeggen de strafrechtadvocaten. De werkelijke knelpunten in de strafrechtketen blijven volgens hen buiten schot.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn beeld
Titel‘Dit is het prijskaartje’
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 32
SamenvattingHet Advocatenblad dook in de begroting van de Nederlandse orde van advocaten en sprak algemeen secretaris Raffi van den Berg over de cijfers. ‘De wettelijke taakopdracht van de NOvA is breed. Daarbinnen en daarnaast willen we de belangen goed dienen.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina32-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelCode heeft de toekomst
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 36
SamenvattingDe technologie achter bitcoin heeft de potentie om het werk van de advocaat en zelfs delen van het recht als geheel op zijn kop te zetten. Wat u moet weten over Blockchain.
Auteur(s)J. Mensch
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelOnderzoek door de rc na dagvaarding en verwijzing
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 39
SamenvattingWat hebben strafrechtadvocaten na dagvaarding (art. 238 lid 2 Sv) en na verwijzing (art. 316 Sv) aan de rechter-commissaris?
Auteur(s)D. de Jonge
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelBevorderaar van het kort geding
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 41
SamenvattingAls scherp en productief processualist droeg advocaat J.P.A.N. Caroli (1859-1909) in de negentiende eeuw bij aan de doorbraak van het kort geding als juridisch instrument.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelVerzoening in de strafpraktijk
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 42
SamenvattingHoe werkt mediation? Gastauteur Klaartje Freeke, strafrechtadvocaat en MfN-registermediator, licht een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 23: ‘Mediation in strafzaken’.
Auteur(s)K. Freeke
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 25-08-2014, 7185
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 46
SamenvattingHerzieningsverzoek nietontvankelijk. Tuchtprocesrecht. Mogelijkheid van herziening geldt niet voor klager.
Pagina46-46
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 23-01-2015, 7291 - ECLI:TAHVD:2015:25
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 47
SamenvattingGeen maatregel, toch herziening. Gedragsregel 7. Herziening wegens onjuiste feitelijke aanname door het hof waarover partijen niet zijn gehoord. Herziening is ook mogelijk als de klacht gegrond is verklaard zonder oplegging van een maatregel.
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 06-06-2014, 6999 - ECLI:NL:TAHVD:2014:139
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 47
SamenvattingAcquisitie in gerechtsgebouw. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Een advocaat behoort zijn diensten niet ongevraagd aan te bieden aan wachtenden in een gerechtsgebouw.
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 15-12-2014, 7212 - ECLI:NL:TAHVD:2014:387
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 47
SamenvattingDeken wees geen advocaat aan. Artikel 13 Advocatenwet. Alleen als hij voldoende naar de zaak van klager keek, kan de deken een verzoek tot aanwijzing van een advocaat afwijzen.
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 02-05-2014, 7014 - ECLI:NL:TAHVD:2014:187
CiteertitelAdv.bl. 2015-6, p. 47
SamenvattingNiet-ontvankelijk wegens dood beklaagde. Tuchtprocesrecht. Het overlijden van een advocaat leidt tot het verval van het recht een klacht of bezwaar tegen hem in te dienen.
Pagina47-47
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn