AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-05-2015
Aflevering 24
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-03-2015
CiteertitelAB 2015/187
SamenvattingHerijking bruikbaarheid strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs voor fiscale boete. Geen gebondenheid bestuursrechter aan strafrechtelijke vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Beginselen van behoorlijk bestuur; zorgvuldigheidsbeginsel; art. 359a Sv; gebruik van bewijsmateriaal dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt voor belastingheffing en boete-oplegging. HR BNB 1992/306 (zozeer indruist) in het licht van latere rechtspraak over toepassing van art. 359a Sv (rechtsgevolgen van vormverzuimen). Betekenis van een beslissing van de strafrechter over bruikbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2015:643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 13-03-2015
CiteertitelAB 2015/188
SamenvattingGeen afwijking van (in bestuursrecht geldende) regels over stelplicht en bewijslast bij toekenning schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Procesrecht. Art. 8:73, lid 1, Awb. Stelplicht en bewijslast met betrekking tot geleden schade. Relatie met burgerlijk recht.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-04-2015
CiteertitelAB 2015/189
SamenvattingBoeterecht. Arbo-boete. Eendaadse samenloop noch voortgezette handeling. Matiging wegens persoonlijke omstandigheden om inspanningen na boeteoplegging om volgende overtreding te vermijden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2012 heeft de minister aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 34.200,00 wegens acht overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelAB 2015/190
SamenvattingWav-boete. Boetematiging. Omvang onderneming als boeteverlagende omstandigheid. FinanciŽle omstandigheden. Zwijgrecht. Cautie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2013 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 24.000,00 wegens drie overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelAB 2015/191
SamenvattingBoeterecht. Reclame voor geneesmiddelen. Vaste gedragsregel of beleidsregel. Omvang onderneming bij bepalen hoogte bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2011 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van 135.000,00.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2015
CiteertitelAB 2015/192
SamenvattingEmissiehandel. De reikwijdte van Richtlijn 2003/87/EG en het begrip installatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2013 heeft de NEa geweigerd toestemming te verlenen aan EPZ voor een significante wijziging van het monitoringplan als bedoeld in artikel 15 van Verordening nr. 601/2012 van de Europese Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 2012, L 181, hierna: de Monitoringverordening).
AnnotatorT.J. Thurlings
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelAB 2015/193
SamenvattingBetoging van Occupy; het grondwettelijke en verdragsrechtelijke recht op vrijheid van betoging; verbod en beperkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012, uitgereikt aan [appellant B], heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van Occupy Den Haag.
AnnotatorJ.G. Brouwer , B. Roorda
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelAB 2015/194
SamenvattingNaming and shaming. Actieve openbaarmaking sluitingsbevel tandartspraktijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2011 heeft de inspecteur bevolen de tandartspraktijk Tandzorg Assen (hierna: de praktijk) met ingang van 26 mei 2011 voor de duur van zeven dagen te sluiten.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 01-12-2014
CiteertitelAB 2015/195
SamenvattingNationaal frequentieplan. Rechtsmiddelen tegen uitrolverplichting digitale etherradio.
Samenvatting (Bron)Verlenging analoge vergunningen voor de middengolf, gekoppeld aan een digitale vergunning onder de verplichting tot simultane digitale uitzending van het programma. Rechtskarakter en rechtsgevolgen Nationaal Frequentie Plan (NFP). Interpretatie uitspraak College inzake Airdata (ECLI:NL:CBB:2008:BG3831)
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:462
Artikel aanvragenVia Praktizijn