Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-01-2005
Aflevering 1
TitelDonner wil fundamenteel onderzoek balie. 'Kernvragen' over bestuurlijke structuur, kwaliteit en tuchtrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 4
SamenvattingVoor het eerst sinds bijna zestig jaar staan de fundamenten van de advocatuur in de politiek ter discussie. De minister van Justitie stelt een commissie in die de komende maanden onderzoek doet naar 'de bestuurlijke structuur (Advocatenwet), een goede borging van de kwaliteit en integriteit en het klacht- en tuchtrecht'. Privileges als procesmonopolie en verschoningsrecht zouden deels kunnen sneuvelen.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWťl of geen jaarrekening lezen? College van Afgevaardigden bijeen, 1 december 2004
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 6
SamenvattingHet College van Afgevaardigden vergaderde woensdagmiddag 1 december in de Utrechtse Jaarbeurs.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVertrouwen van de wederpartij staat voorop. Toerekening van handelen door pseudo-gevolmachtigde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 12
SamenvattingNaar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad wordt in dit artikel de jurisprudentie over het toerekeningsvraagstuk bij vertegenwoordiging besproken. In de jurisprudentie van de HR kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het standpunt dat derdenbescherming in geval van onbevoegde vertegenwoordiging ook gerechtvaardigd is indien de derde als te goeder trouw kan gelden en het handelen van de pseudo-vertegenwoordiger zijn grond vindt in factoren die liggen in de risicosfeer van de achterman.
Auteur(s)M.A.J.G. Janssen , M.M. van Rossum
Pagina12-16
LinkVolledige tekst artikel (boomjuridisch.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMinisterie onderschat gevolgen afschaffing procuraat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 18
SamenvattingBij de afschaffing van het wettelijk verplicht procuraat worden praktische maar essentiŽle consequenties vooralsnog over het hoofd gezien. Van Swaaij en Stallmann belden rond en brengen de praktische problemen in kaart.
Auteur(s)R. Stallmannn , P. van Swaaij
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKnopen doorhakken. Vier managing partners over hun werk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 24
SamenvattingDaar zitten ze dan. Voor de eerste keer. Want niet eerder hebben de managing partners van Clifford Chance, Houthoff Buruma, Loyens & Loeff en NautaDutilh ervaringen uitgewisseld over het uitoefenen van hun bestuursfunctie.
Auteur(s)M. Goosens
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe cultuur van Henri Swagemakers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 28
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, Šls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Waarom verzamelt Henri Swagemakers (58, advocaat in Oosterhout, getrouwd, twee dochters) kunst?
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGedragscode controle verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de lokale Orden van Advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 34
Pagina34-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 09-02-2004, 3864
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 42
SamenvattingAdvocaat mag zich terugtrekken, mits het zorgvuldig gebeurt.
Annotator Baauw , Beker , van Griensven , van Loo , Sterk
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 03-10-2003, 3787
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 42
SamenvattingTuchtrechtelijk verleden.
Annotator Beker , Fransen , van Loo , Scholten , Thunnissen
Pagina42-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 24-10-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 44
SamenvattingContradictoire stellingen betrekken klachtwaardig.
Annotator van den Berg , Hamer , Hamming , Karskens , Kist
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 07-11-2003, 3772
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 44
SamenvattingGrenzen van het beroepsgeheim.
Annotator Fransen , de Jong Schouwenburg , de Kok , de Leeuw , Meeter
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen kostbare mythe. Engelse angst voor claims
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 1, p. 9
SamenvattingVlak voor Kerst kwam de Royal Society for the Prevention of Accidents met een opvallend advies aan het Britse bedrijfsleven: hang geen maretakken op bij kerstborrels. Waarom? Vanwege mogelijke claims wegens seksuele intimidatie. Is het Verenigd Koninkrijk in de ban van een compensatiecultuur? Niet volgens de cijfers, maar wel voor het gevoel. In de politiek gaan ondertussen geluiden op om de Human Rights Act aan te passen.
Auteur(s)P. van IJzendoorn
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn