Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelDe titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, proefschrift van mr. S.E. Bartels
CiteertitelMvV 2005, p. 3
SamenvattingIeder studiejaar vraag ik het me weer af: moeten de Maassluis-arresten opgenomen worden in de lijst verplichte arresten voor het notariële vak onroerendgoedrecht. Enerzijds zijn ze achterhaald, aangezien de verborgen-gebreken-regeling uit het oude BW niet meer geldt. Anderzijds, zit er zo lekker veel in: de stilzwijgende garantie in verband met de bouwplicht, het falende beroep op een exoneratieclausule, bodemverontreiniging en de verschillende vorderingen die men kan instellen en last but not least zijn ze het meest sprekende voorbeeld uit de jurisprudentie van een ABC-contract.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBewijsmiddelen in het arbitraal geding, proefschrift van mr. Carolyn S.K. Fung Fen Chung
CiteertitelMvV 2005, p. 6
SamenvattingCentraal in het onderzoek van Fung Fen Chung staat de bewijslevering in het arbitraal geding in het Nederlandse arbitragerecht. Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de bewijsmiddelen schriftelijk bewijs, bewijs door getuigen, bewijs door deskundigen en bewijs door descente.
Auteur(s)A. Blokland
Pagina6-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfgeleide schade en afgeleide actie, proefschrift van mr. M.J. Kroeze
CiteertitelMvV 2005, p. 10
SamenvattingHet proefschrift waarop M.J. Kroeze op 14 april 2004 bij prof. mr. P. van Schilfgaarde cum laude promoveerde aan de Universiteit Utrecht, is het werk van een creatief denker. De problematiek van afgeleide schade en afgeleide actie, gelegen op het snijvlak van onrechtmatigedaadsrecht en vennootschapsrecht, wordt aangepakt met gebruikmaking van inzichten ontleend aan de (recente) rechtsgeschiedenis, de in- en externe rechtsvergelijking, de sociale psychologie en de rechtseconomie. De tweeledige titel verwijst naar de tweedelige opbouw van het boek: het eerste deel over afgeleide schade beslaat ongeveer een derde van het boek, het tweede deel over de afgeleide actie twee derde.
Auteur(s)B.T.M. van der Wiel
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet boetebediening in het Europese contractenrecht, proefschrift van mr. N.H. Schelhaas
CiteertitelMvV 2005, p. 14
SamenvattingDe prijs van niet-nakoming. Voorzover het schadevergoeding betreft, zetten de bepalingen van afdeling 6.1.10 de lijnen uit om die prijs vast te stellen. Het zijn de bekende regels over begroting, causaliteit, voordeelstoerekening, eigen schuld, enzovoort. De uitkomst van de toepassing van die bepalingen kan soms op voorhand redelijk worden ingeschat. Maar niet altijd.
Auteur(s)H.N. Schelhaas
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces (1947-1961), proefschrift van mr. V.J.A. Sütő
CiteertitelMvV 2005, p. 16
SamenvattingWie bij de beantwoording van uitlegvragen rond het Burgerlijk Wetboek de parlementaire geschiedenis ter hand neemt, merkt dat op talloze plaatsen wordt verwezen naar buitenlandse rechtsstelsels. De vele, meestal cryptische, verwijzingen roepen tal van vragen op. In haar proefschrift gaat Sütő onder meer in op de vraag of de verwijzingen naar buitenlandse rechtsstelsels voor de praktijkjurist van waarde kunnen zijn.
Auteur(s)C.R. Christiaans
Pagina16-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSchaderegelingsmanagement, proefschrift van mr. W.C.T. Weterings
CiteertitelMvV 2005, p. 18
SamenvattingVan ambacht naar management.
Wie de ontwikkelingen op het gebied van de afwikkeling van letselschades beziet, ontwaart in de afgelopen twee decennia niet alleen een stroom aan rechtspraak en literatuur waarin het recht nader wordt geconcretiseerd, maar zal ook een marktontwikkeling signaleren.
Auteur(s)W.C.T. Weterings
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechtsverhouding tussen procespartijen, proefschrift van mr. B.T.M. van der Wiel
CiteertitelMvV 2005, p. 21
SamenvattingOp 15 januari 2004 promoveerde Bart van der Wiel aan de Universiteit Leiden op het onderwerp 'de rechtsverhouding tussen procespartijen'. Centraal in zijn onderzoek staat de vraag wat de inhoud is van de normen die partijen - die met elkaar in een procedure verwikkeld zijn - jegens elkaar in acht hebben te nemen; en in aansluiting daarop de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van schending van die normen en de vraag op welke wijze die rechtsgevolgen zich laten effectueren. Daarmee richt de schrijver zich op normen die voor een groot deel behoren tot een interessant en (in zijn woorden, p. 3) 'nagenoeg onontgonnen' deel van het ongeschreven recht.
Auteur(s)V. van den Brink
Pagina21-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerhuld vermogensrecht
CiteertitelMvV 2005, p. 24
SamenvattingWat hebben Donald Rumsfeld, de Amerikaanse Minister van Defensie, en sommige dissertaties op het terrein van het Nederlandse civiele recht met elkaar te maken? Ik denk dat voor enkele zijn magische verhulling opgaat: 'There are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns, the ones we don't know we don't know'.
Auteur(s)B. Wessels
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn