Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 24-06-2015
Aflevering 4
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelJBO 2015/113
SamenvattingAsbestsanering - Westerbork, Asbest, Bodemverontreiniging, Wettelijke grondslag, Historische verontreiniging, Spoedige sanering, FinanciŽle middelen, Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2013 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb).
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/114
SamenvattingBaggerspecie, Tijdelijke opslag, Depot, Weiland, Aangrenzend perceel, Afstandscriterium, Handhaving, Bodemverontreiniging, Bodemkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2013 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geologistiek B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van verspreidbare baggerspecie op de percelen Eem-weiland (O110 en 111) te Baarn.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/115
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2013, kenmerk 2013/54347, heeft het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de gemeente Venlo voor het ontgronden van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Arcen, sectie D, nummer 2227 (hierna: perceel D 2227).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2015
CiteertitelJBO 2015/116
SamenvattingMeerwerk, Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Archeologisch onderzoek. Opdracht na aanbesteding. Dwaling ten aanzien van diepte en hoeveelheid sporen/vondsten
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:1058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/117
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet.
Samenvatting (Bron)glb
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/118
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet.
Samenvatting (Bron)glb
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/119
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet.
Samenvatting (Bron)emissiearm uitrijden mest, opzet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/120
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet.
Samenvatting (Bron)niet-emissiearm uitrijden. Opzet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/121
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet.
Samenvatting (Bron)emissiearm mest uitrijden. Verantwoordelijkheid derde. opzet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2015
CiteertitelJBO 2015/122
SamenvattingRandvoorwaarde korting, Opzet, Ne bis in idem.
Samenvatting (Bron)Emissiearm uitrijden van mest. Aansprakelijkheid voor derde. Opzettelijke niet-naleving
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-02-2015
CiteertitelJBO 2015/123
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan vier eisers een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. Verweerder heeft eiseres 1, eiseres 2 en eiseres 3 aangemerkt als medeplegers bij het overtreden van de verantwoordingsplicht. De rechtbank kan verweerder hierin volgen. Uit de onderliggende stukken en de verklaring van eiser 4 ter zitting blijkt voor de rechtbank genoegzaam dat eiser 4 feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen. Eisers zijn derhalve terecht allen als overtreders aangemerkt. De rechtbank overweegt dat het een uitdrukkelijke keuze van de wetgever is om het mogelijk te maken naast een rechtspersoon/pleger ook de feitelijk leidinggevende te bestraffen en ook medeplegers te kunnen aanspreken op hun aandeel. Dat in dit geval is besloten om de medeplegers elk een evenredig deel van de maximale boete op te leggen is dan ook te billijken. Dat eiser 4 als natuurlijke persoon daarnaast een maximale boete is opgelegd, acht de rechtbank eveneens niet onevenredig. Beroepen zijn ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-02-2015
CiteertitelJBO 2015/124
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan vier eisers een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. Verweerder heeft eiseres 1, eiseres 2 en eiseres 3 aangemerkt als medeplegers bij het overtreden van de verantwoordingsplicht. De rechtbank kan verweerder hierin volgen. Uit de onderliggende stukken en de verklaring van eiser 4 ter zitting blijkt voor de rechtbank genoegzaam dat eiser 4 feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen. Eisers zijn derhalve terecht allen als overtreders aangemerkt. De rechtbank overweegt dat het een uitdrukkelijke keuze van de wetgever is om het mogelijk te maken naast een rechtspersoon/pleger ook de feitelijk leidinggevende te bestraffen en ook medeplegers te kunnen aanspreken op hun aandeel. Dat in dit geval is besloten om de medeplegers elk een evenredig deel van de maximale boete op te leggen is dan ook te billijken. Dat eiser 4 als natuurlijke persoon daarnaast een maximale boete is opgelegd, acht de rechtbank eveneens niet onevenredig. Beroepen zijn ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-02-2015
CiteertitelJBO 2015/125
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan vier eisers een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. Verweerder heeft eiseres 1, eiseres 2 en eiseres 3 aangemerkt als medeplegers bij het overtreden van de verantwoordingsplicht. De rechtbank kan verweerder hierin volgen. Uit de onderliggende stukken en de verklaring van eiser 4 ter zitting blijkt voor de rechtbank genoegzaam dat eiser 4 feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen. Eisers zijn derhalve terecht allen als overtreders aangemerkt. De rechtbank overweegt dat het een uitdrukkelijke keuze van de wetgever is om het mogelijk te maken naast een rechtspersoon/pleger ook de feitelijk leidinggevende te bestraffen en ook medeplegers te kunnen aanspreken op hun aandeel. Dat in dit geval is besloten om de medeplegers elk een evenredig deel van de maximale boete op te leggen is dan ook te billijken. Dat eiser 4 als natuurlijke persoon daarnaast een maximale boete is opgelegd, acht de rechtbank eveneens niet onevenredig. Beroepen zijn ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 26-03-2015
CiteertitelJBO 2015/126
SamenvattingPluimveerechten, Mest.
Samenvatting (Bron)De rechtbank, locatie Arnhem, heeft een leghenhouder uit Leveroy veroordeeld voor valsheid in geschrift en voor het overtreden van de Meststoffen wet. Het bedrijf had meerdere valse facturen voorhanden waarop minder leghennen stonden vermeld dan daadwerkelijk waren geleverd. Hiermee werd het mogelijk om meer hennen te houden dan op grond van wet- en regelgeving daadwerkelijk was toegestaan. Het bedrijf is veroordeeld tot een geldboete van 39.000,00. Het bedrijf is vrijgesproken van overtreding van art. 3 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en van verordening (EU) nr. 589/2008.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:2058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 27-03-2015
CiteertitelJBO 2015/127
SamenvattingVeehouderij, P-mestlat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2014 heeft het college het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010" gewijzigd teneinde de vorm van het bestemmingsvlak, tevens bouwvlak met de bestemming "Agrarisch - agrarisch bedrijf" voor het perceel [locatie] te Alphen te veranderen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/128
SamenvattingArcheologische waarden`.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelJBO 2015/129
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013, kenmerk RA13.0099, heeft de raad het bestemmingsplan "Klazienaveen" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/130
SamenvattingAppartementsgebouwen, Uitvoerbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Tubbergen, Oldenzaalseweg 8" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/131
SamenvattingNoodzaak bodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Fort de Hel" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRechtbank Limburg 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/132
SamenvattingStrijdig gebruik, Overtreding.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom en invordering voor het bouwen van een parkeervoorziening naast een woning zonder omgevingsvergunning. Verweerder heeft terecht geconstateerd dat sprake is van overtreding van verschillende wettelijke voorschriften. Er was geen reden om van handhavend optreden af te zien. Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Verder is geen sprake van een overtreding van geringe ernst of omvang. Integendeel; verweerder heeft zich op het standpunt mogen stellen dat het opzettelijk bouwen van de parkeervoorziening zonder omgevingsvergunning een ernstige overtreding is. Ook heeft eiser door de manier waarop hij heeft gehandeld het risico over zichzelf afgeroepen dat hij een deel van de parkeerplaats zou moeten afbreken als verweerder niet aan legalisatie zou meewerken. Dat sprake was geweest van kapitaalvernietiging als hij aan de last onder dwangsom had voldaan, is dan ook iets wat eiser zichzelf en niet verweerder moet verwijten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:1794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/133
SamenvattingArcheologische waarden, Zomereik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2012 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van twee houtwallen aan de [locatie 1] te Laren (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/134
SamenvattingBevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2013, kenmerk 2013/54347, heeft het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de gemeente Venlo voor het ontgronden van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Arcen, sectie D, nummer 2227 (hierna: perceel D 2227).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/135
SamenvattingGrondwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2013, kenmerk 2013/54347, heeft het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de gemeente Venlo voor het ontgronden van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Arcen, sectie D, nummer 2227 (hierna: perceel D 2227).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJBO 2015/136
SamenvattingWerkplan ontgronding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2014 heeft het college het bezwaar van de stichting tegen het besluit van 19 april 2013 tot goedkeuring van het "Werkplan ontgronding en herinrichting 2013 tot en met 2016, locatie: groeve Sigrano, gemeente Heerlen en Landgraaf", gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond verklaard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/137
SamenvattingAfvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2014 heeft het college aan [appellante] op grond van artikel 4.4.4 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (hierna: PMV) gedeeltelijk ontheffing geweigerd en gedeeltelijk ontheffing verleend voor de herinrichting van de voormalige stortplaats aan de [locatie] te Bergen op Zoom.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 14-10-2014
CiteertitelJBO 2015/138
SamenvattingHeien, Grondverplaatsing, Trillingsschade.
Samenvatting (Bron)Woningbouw naast woning van de appellanten die stellen daardoor schade te hebben geleden. Onrechtmatige daad van de geÔntimeerden onvoldoende gesteld, evenals causaal verband tussen schade en handelen van de geÔntimeerden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:4253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Limburg 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/139
SamenvattingAansprakelijkheidsstelling, Instorting winkelcentrum.
Samenvatting (Bron)Instorting winkelcentrum t Loon te Heerlen door verzakking als gevolg van bodemveranderingen in onderliggende niet langer gebruikte steenkolenmijn (sinkhole). Aansprakelijkstelling van de gemeente Heerlen voor schade als gevolg van niet tijdig handhaven, feitelijke ontruiming en het niet nakomen van toezeggingen aan getroffen ondernemer(s) wordt door de rechtbank niet gehonoreerd. de Gemeente [heeft] voortvarend gehandeld in het kader van haar taken inzake het toezicht en controle op de veiligheid van het bouwwerk en [heeft] eveneens adequaat opgetreden inzake het risicomanagement, waarbij de Gemeente niet alleen voldoende deskundigen heeft inge¨schakeld en geraadpleegd, maar volgens TNO terecht steeds is uitgegaan van het worst case scenario. aan de ontruiming [ligt] geen besluit of handelen van de Gemeente ter uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ten grond¨slag. Hoewel de Gemeente wel vanuit haar rol van toezichthouder en controleur invloed heeft gehad op de besluitvorming van de VvE en voorts hulp heeft geboden bij de ont¨ruiming door de VvE is de schade als gevolg van de ontruiming naar het oordeel van de rechtbank met andere woorden niet het gevolg van acties die binnen de overheidssfeer liggen. Niet is komen vast te staan dat van de zijde van de Gemeente uitlatingen zijn gedaan die zodanig concreet en specifiek waren dat Koops haar gedrag daar op heeft mogen afstemmen en als gevolg waarvan zij in een nadelige(r) positie is komen te verkeren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:1792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Den Haag 03-03-2015
CiteertitelJBO 2015/140
SamenvattingVrijspraak, Grond.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:2215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Den Haag 03-03-2015
CiteertitelJBO 2015/141
SamenvattingVrijspraak, Grond.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:2215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelJBO 2015/142
SamenvattingBodemonderzoek, Last onder bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2013 heeft het college de op [appellant A] en [appellant B] te verhalen kosten voor het verrichten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Enschede (hierna: het perceel) overeenkomstig een bestuursdwangbesluit van 14 november 2013 vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-02-2015
CiteertitelJBO 2015/143
SamenvattingGarantie, Exoneratie, Oude woning in buitengebied, Asbestverontreiniging, Moestuin.
Samenvatting (Bron)Koop van woonhuis. Bodemverontreiniging. Non-conformiteit? Uitleg van zogenaamde ouderdomsclausule. Vraag of de verontreiniging normaal gebruik van de woning inclusief tuin in de weg staat.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-03-2015
CiteertitelJBO 2015/144
SamenvattingBodemonderzoek, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)De eigenaar van een perceel wil dat perceel verkopen en laat ten behoeve van die verkoop een bodemonderzoek uitvoeren op het perceel door een onderzoeksbureau. In de overeenkomst tussen de eigenaar/verkoper en het onderzoeksbureau heeft het onderzoeksbureau een exoneratie bedongen. Het onderzoeksbureau concludeert dat er geen relevante vervuiling is. Na verkoop en levering aan een derde, blijkt er toch relevante vervuiling aanwezig. De derde/koper spreekt niet alleen de verkoper aan wegens een toerekenbare tekortkoming maar ook het onderzoeksbureau wegens onrechtmatige daad. Mag het onderzoeksbureau haar exoneratiebeding tegenwerpen aan de derde/koper? Het hof stelt voorop dat contractuele bedingen in beginsel alleen van kracht zijn tussen de partijen bij de overeenkomst. In dit geval is er onvoldoende aanleiding om van dat uitgangspunt af te wijken. Het onderzoeksbureau kan zich jegens de derde/koper dus niet op de exoneratie beroepen (zie rechtsoverwegingen 3.6.1 tot en met 3.6.4 van het arrest van het hof).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 25-11-2014
CiteertitelJBO 2015/145
SamenvattingWanprestatie, Verjaring.
Samenvatting (Bron)Verjaring vordering tot nakoming.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:3695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 27-01-2015
CiteertitelJBO 2015/146
SamenvattingHuurgenot, Gebrek, Explosieven, Toerekenen.
Samenvatting (Bron)baggerslibdepot op voormalig vliegveld Valkenburg; Hoogheemraadschap Rijnland huurt grond van Staat. aanwezigheid van explosieven en bodemverontreiniging in gehuurde tasten huurgenot aan; aan huurder doe te rekenen omstandigheid (art 7:204 BW)
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 27-01-2015
CiteertitelJBO 2015/147
SamenvattingHuurovereenkomst, Gebrek van het gehuurde, Explosieven, Gelijke mate van kennis, Contractuele risicoverdeling, Exoneratie.
Samenvatting (Bron)baggerslibdepot op voormalig vliegveld Valkenburg; Hoogheemraadschap Rijnland huurt grond van Staat. aanwezigheid van explosieven en bodemverontreiniging in gehuurde tasten huurgenot aan; aan huurder doe te rekenen omstandigheid (art 7:204 BW)
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-03-2015
CiteertitelJBO 2015/148
SamenvattingWoning, Verontreiniging perceel.
Samenvatting (Bron)Erfrecht. Verdeling bedrijfswoning. Betalingen van de ervenrekening. Kosten ten laste van erfgenamen. Loon executeur. Welke kosten terecht gemaakt door executeur? Beheer in de zin van 3:170 BW. Schuld van een deelgenoot aan de gemeenschap. Art 3:184 BW.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-03-2014
CiteertitelJBO 2015/149
SamenvattingLast onder bestuursdwang, Kostenverhaal, Bevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Kostenbeschikking als bedoeld in art. 5:25, zesde lid, Awb. Uitvloeisel van last onder bestuursdwang wegens handelen in strijd met de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Afdeling bestuursrechtspraak in eerste en enige aanleg bevoegd. Analoge toepassing van art. 2 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (bijl. 2 bij Awb), bezien in samenhang met art. 8:6 Awb.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:1632
Artikel aanvragenVia Praktizijn