Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 26-06-2015
Aflevering 7/8 - Kronieken 3
RubriekKroniek
TitelKroniek Aansprakelijkheidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-7/8 Kronieken, p. 3
SamenvattingIn 2014 zijn er de nodige arresten gewezen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. In deze Kroniek Aansprakelijkheidsrecht worden een selectie van arresten besproken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, mededingingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Algemeen: Klachtplicht - Stuiting van verjaring bij collectieve actie. Opstalaansprakelijkheid: Geen aansprakelijkheid hoogheemraadschap voor schade als gevolg van verzakking kade. (Ver)huurdersaansprakelijkheid: Voorkeursrecht. Overheidsaansprakelijkheid: Overschrijding redelijke termijn. Verzekeringsrecht: Beroep verzekeraar op vervalbeding - Persoonlijk onderzoek verzekeraar - Samenloop WAM-verzekering -Het subrogatieverbod. Vervoer: Verjaring personenvervoer binnenvaart. Mededingingsrecht: Mededingingsbeperkend gedrag - Toegang dossier EC - Umbrella pricing. Werkgeversaansprakelijkheid: Causaal verband, motiveringsgebreken - Invulling zorgplicht werkgever - Deelgeschilprocedure. Bestuurdersaansprakelijkheid: Stelplicht en bewijslast onbehoorlijk bestuur - Aanvang verjaringstermijn - Maatstaf bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteur(s)A. Briejer , E. Glerum-van Aalst , G.J. de Jager , E. Luten , J. Tetelepta , S. Wierenga-Heintz
Pagina3-11
LinkVolledige tekst artikel (Kneppelhout & Korthals)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Burgerlijk Procesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-7/8 Kronieken, p. 12
SamenvattingDeze kroniek bevat een selectie van uitspraken die in 2014 zijn gewezen en van oudere uitspraken die niet in vorige kronieken zijn vermeld. Algemene beginselen: Overschrijding redelijke termijn procedure - Recht op nadere mondelinge behandeling na vervanging van rechter(s) - Recht op toegang tot de rechter - Waarheidsplicht. Arbitrage en bindend advies. Beslag: Beperkingen aan beslag op vakantiegeld - Bewijsbeslag in niet-IE-zaken - Schadestaat en beslag. Bevoegdheid: Herschikking EEX-Vo - Alternatieve bevoegdheid art. 7 (herschikte) EEX-Vo - Litispendentie - Interregionaal bevoegdheidsrecht - Prorogatie ex art. 96 Rv. Bewijs: Bewijsaanbod - Bewijslastverdeling - Bewijsmiddelen - Getuigen - Voorlopig getuigenverhoor - Deskundigen. Dagvaarding. Executie: Executiegeschil - Executiegeschil en kantonrechter - Exequatur - Varia. Exhibitieplicht. Herroeping. Hoger beroep: Akte niet-dienen - Appellabiliteit - Appeltermijn/beroepstermijn - Deelgeschilprocedure en hoger beroep - Ontvankelijkheid - Varia. Incidenten: Schorsing en hervatting - Voeging en tussenkomst - Zekerheidstelling proceskosten. Kort geding. Kosten: Buitengerechtelijke kosten - Griffierecht - Proceskosten. Partijperikelen. Pleidooi. Schadestaatprocedure. Uitspraak. Verstek/Verzet. Verzoekschriftprocedure. Wijziging van eis. Wraking.
Auteur(s)R. Hendrikse , L. Rammeloo , A. Witteveen , H. Vestjens
Pagina12
Artikel aanvragenVia Praktizijn