Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-01-2005
Aflevering 2
TitelOver de hardheid van de 14-dagentermijn en de onherroepelijkheid van afstand en intrekking. De zaak Marpa
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 58
SamenvattingOnlangs corrigeerde het EHRM de Hoge Raad en concludeerde dat de verdachte op oneigenlijke gronden werd bewogen het beroep in te trekken, waardoor die partij geen effectieve toegang tot de rechter heeft gekregen. Naar aanleiding van deze zaak wordt hier de jurisprudentie bekeken inzake de hardheid van de 14-dagentermijn voor het instellen van hoger beroep en cassatie; ook de onherroepelijkheid van afstand en intrekking van hoger beroep dan wel cassatieberoep komen aan de orde. De auteurs concluderen dat de uitspraak van het EHRM een nuancering is van die termijn en die onherroepelijkheid.
Auteur(s)T. de Bont , G. Hamer
Pagina58-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaar een nieuwe ordening. Commissie buigt zich over Advocatenwet voor komende vijftig jaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 64
SamenvattingNet als in diverse Europese landen staan ook in Nederland de positie en functie van de balie politiek ter discussie. Er is nogal wat veranderd sinds de Advocatenwet totstandkwam. Algemeen secretaris Jan Suyver van de Orde heeft wel zin in het komende onderzoek. Wordt het niet tijd voor aanscherping van het algemeen belang dat de Orde moet dienen, voor regeling van betrokkenheid van de rechtzoekende, voor moderniseringen van het tuchtrecht? En: 'Dat vergaderingen van ons wetgevend orgaan niet-openbaar zijn, is niet meer van deze tijd.'
Auteur(s)J.J.H. Suyver
Pagina64-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvocaat in Almere
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 68
SamenvattingAlmere is de achtste stad van Nederland en groeit (sinds 1975) nog steeds. Toch telt de stad maar 80 advocaten, duidelijk minder dan qua grootte vergelijkbare steden als Tilburg (165) en Eindhoven (255). Hoe heeft de advocatuur gereageerd op het ontstaan van een splinternieuwe stad? Er zijn drie kantoren met een commerciŽle, civiele praktijk: de pionier, de Randstedeling en de nieuwkomer. Een ding is duidelijk: gouden potten zijn er (nog) niet te vinden.
Auteur(s)M. Kat
Pagina68-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfschaffen procuraat onder voorwaarden mogelijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 72
SamenvattingIn het vorige nummer stellen Peter van Swaaij en Robert Stallmann dat de door minister Donner van Justitie voorgenomen afschaffing van het procuraat geen haalbare kaart is. Er is nog een hoop werk te doen, maar afschaffing van het procuraat is volgens Daan de Snoo wel degelijk mogelijk. Mits aan een aantal harde voorwaarden wordt voldaan.
Auteur(s)D. de Snoo
Pagina72-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik lees de gedichten bij wijze van spreken zoals een arrest van de Hoge Raad'. De cultuur van Igno Sutorius
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 76
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, Šls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Igno Sutorius (52, advocaat in Breda; arbeidsrecht en mediation; getrouwd, een zesjarige dochter) leest de gedichten van Bloem.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina76-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGijs van Oenen: In de cultuur van 'Ik zeg wat ik denk' begrijpen we niet meer wat ons samenbindt'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 57
Samenvatting'Twee jongens worden vervolgd omdat ze met een hatelijke rap Hirsi Ali zouden hebben bedreigd - maar is Hirsi Ali Kamerlid, columniste van het Algemeen Dagblad of symbool van islamhaat?'
Auteur(s)L. Heuts
Pagina57-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 10-11-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 84
SamenvattingDe advocaat die een derde een verklaring laat tekenen dient zicht te vergewissen van de juiste identiteit van die persoon. Daarvan moet blijken uit zijn dossier, bijvoorbeeld door de kopie van het paspoort. De advocaat dient kritisch en waakzaam te zijn ten aanzien van de toestemming van de wederpartij van zijn echtscheidingscliŽnt.
Annotator Kist , de Meyere , RŲttgering , Verviers , Wiarda
Pagina84-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Arnhem, 17-11-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 85
SamenvattingWraking van vrijwel de gehele Raad van Discipline partieel gegrond verklaard.
Annotator van Ginkel , Harenberg , van de Loo , Poelmann , Verster
Pagina85-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 24-11-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 86
SamenvattingHoewel een rechtsbijstandsverzekeraar geen cliŽnt is, kan hij wel als belanghebbende worden beschouwd in een eventueel geschil omtrent de hoogte van het honorarium dat hij op grond van de contractuele relatie met cliŽnt aan de advocaat verschuldigd is.
Annotator Gaasbeek-Wielinga , Hamer , Karskens , Kist , Rigters
Pagina86-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 01-12-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 87
SamenvattingDe regel dat een cliŽnt erop moet kunnen vertrouwen dat zijn advocaat, of een van diens kantoorgenoten, niet ůůk de tegenstrijdige belangen van zijn tegenpartij behartigt of in een later stadium gaat behartigen, is een zo essentiŽle dat daarop geen uitzonderingen zijn toegestaan.
Annotator Caudri , Houthakkers , Kneepkens , Luchtman , Raab
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 15-12-2003, 3838
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 87
SamenvattingDe advocaat die bemerkt dat een door hem gelegd beslag op de bankrekeningen van een notaris tevens de kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het Notarisambt treft, handelt onbetamelijk door het beslag op die kwaliteitsrekening niet terstond op te heffen.
Annotator Creutzberg , Griensven , van Grundemann , van Houtum , Visser
Pagina87-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 15-12-2003, 3875
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 88
SamenvattingDe Advocatenwet heeft niet een klachtrecht in het leven geroepen voor eenieder, doch slechts voor degene die door een handelen of nalaten van een advocaat in zijn of haar belang getroffen is of kan worden. Voorzover het algemeen belang een tuchtrechtelijke procedure vereist, wordt het klachtrecht in beginsel uitgeoefend door de deken.

Annotator Grundemann , Heidinga , van der Hel , Vermeulen , Zwitser-Schouten
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 15-12-2003, 3887
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 89
SamenvattingVerzet van de Raad van Toezicht tegen hernieuwde beŽdiging na betrekkelijk recente examenfraude en schrapping van het tableau.
Annotator Goslings , Heidinga , de Leeuw , de Ruuk , Zwitser-Schouten
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 15-12-2003, 3892
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 89
SamenvattingOverleggen van confraternele correspondentie
Annotator van Breederveld , Bunjes , de Leeuw , Remme , Romijn
Pagina89-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 15-12-2003, 3880
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 91
SamenvattingSchikkingsvoorstel in geding brengen. Wanneer een rechtbank het beroep op de afwezigheid van een processueel belang verwerpt met als overweging terzijde dat dit anders zou zijn geweest indien de gedaagden een adequaat aanbod zouden hebben gedaan, en de andere partij weigert te erkennen dat zo'n adequaat aanbod (buiten rechte) is gedaan, dan rechtvaardigt het belang van de ene partij dat zij de brief, houdende dit schikkingsvoorstel, in het geding brengt.

Annotator van Dooren , Minderhoud , Peeters , Raab , Sterk
Pagina91-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Arnhem, 09-02-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 92
SamenvattingHet optreden van een adjunct-secretaris van een Raad van Toezicht in het kader van de instructie van een klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de deken.

Annotator Klemann , van de Loo , Verster , de Vries , van Wijmen
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 26-01-2004, 3794
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 92
SamenvattingHet staat de deken of diens plaatsvervanger binnen de Raad van Toezicht niet vrij de behandeling van een tuchtrechtelijke klacht geheel neer te leggen bij een niet-lid van de Raad van Toezicht (adjunct-secretaris). De mogelijkheid van het stellen van een bijzondere voorwaarde van vergoeding van door de tuchtrechtelijk laakbare gedraging veroorzaakte schade (art. 48b Advocatenwet) kan uitsluitend worden benut in samenhang met de maatregel van schorsing, nu alleen deze maatregel voorwaardelijk kan worden opgelegd. Het opleggen van zo'n bijzondere voorwaarde in combinatie met een waarschuwing of berisping is dus niet mogelijk.

Annotator van Griensven , de Groot-van Dijken , van Houtum , Paulussen , Wigleven
Pagina92-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 02-02-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 2, p. 94
SamenvattingNiet-beroepsmatige gedragingen van een advocaat kunnen zijn functioneren als advocaat zodanig raken, dat die gedragingen klachtwaardig zijn.
Annotator Breederveld , Goppel , de Groot , de Meijere , Voorhoeve
Pagina94-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn