Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 08-07-2015
Aflevering 6
RubriekAsbest
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/183
SamenvattingAsbestverwijdering, Invordering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2013 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens het in strijd met artikel 10.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 aanwezig hebben van asbesthoudende materialen op het perceel aan de [locatie] te Chaam.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Noord-Holland 30-04-2015
CiteertitelJBO 2015/184
SamenvattingSpoedeisend bestuursdwang, Kostenverhaal, Asbestsanering.
Samenvatting (Bron)Toepassing van spoedeisende bestuursdwang naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een brand. Kostenverhaal.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:3751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelJBO 2015/185
SamenvattingEmissiearm uitrijden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2013 heeft het college een korting van 3 procent toegepast op de aan [appellant] voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor het jaar 2013 toegekende subsidie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2015
CiteertitelJBO 2015/186
SamenvattingSamenstelling mest.
Samenvatting (Bron)Landbouwer verantwoordelijk voor samenstelling van door hem bestelde en ontvangen mest. Beroep op ontbrekende financiŽle draagkracht slaagt niet. Geen reden tot verdergaande matiging boete dan rechtbank heeft gedaan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-04-2015
CiteertitelJBO 2015/187
SamenvattingSubsidieregeling, Voorwaarden.
Samenvatting (Bron)Regeling LNV-subsidies, onderdeel investeringen in milieuvriendelijke maatregelen, mestbassin, uitbreiding bestaande opslagcapaciteit
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-04-2015
CiteertitelJBO 2015/188
SamenvattingSubsidieregeling, Voorwaarden.
Samenvatting (Bron)subsidie investering duurzame stal, vaststelling, mestafscheider, niet voldaan aan verplichtingen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-05-2015
CiteertitelJBO 2015/189
SamenvattingBestuurlijke boete, Bewijslast.
Samenvatting (Bron)overtreding Meststoffenwet, bewijs voor overtreding van artikel 7 MSW
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/190
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Delfzijl - Buitengebied Zuid" en "Delfzijl - Buitengebied Noord" vastgesteld. Deze besluiten zullen hierna worden aangeduid als oorspronkelijk besluit Zuid onderscheidenlijk oorspronkelijk besluit Noord.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/191
SamenvattingArcheologische waarden, Omwoelen ondergrond.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Delfzijl - Buitengebied Zuid" en "Delfzijl - Buitengebied Noord" vastgesteld. Deze besluiten zullen hierna worden aangeduid als oorspronkelijk besluit Zuid onderscheidenlijk oorspronkelijk besluit Noord.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/192
SamenvattingArcheologische waarden, Onderzoek, Ruilverkaveling.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Delfzijl - Buitengebied Zuid" en "Delfzijl - Buitengebied Noord" vastgesteld. Deze besluiten zullen hierna worden aangeduid als oorspronkelijk besluit Zuid onderscheidenlijk oorspronkelijk besluit Noord.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/193
SamenvattingGasleiding, Bewerkingen.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Delfzijl - Buitengebied Zuid" en "Delfzijl - Buitengebied Noord" vastgesteld. Deze besluiten zullen hierna worden aangeduid als oorspronkelijk besluit Zuid onderscheidenlijk oorspronkelijk besluit Noord.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelJBO 2015/194
SamenvattingNatuurontwikkeling, Hydrologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied Asten 2008, wijziging Goorkensbleek" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelJBO 2015/195
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelJBO 2015/196
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelJBO 2015/197
SamenvattingIndunderen, Sediment, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelJBO 2015/198
SamenvattingWaterbergingsgebied, Bouwvlak, Terp.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelJBO 2015/199
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelJBO 2015/200
SamenvattingTuincentrum, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2014, nr. 5a, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied - Hamsche Biezen, Tuincentrum" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelJBO 2015/201
SamenvattingWadi, Hemelwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Molenwijck Zuid fase 3 en 4" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelJBO 2015/202
SamenvattingWoningbouw, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan†"Stiphout-Zuid" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelJBO 2015/203
SamenvattingLast onder dwangsom, Verwijderen grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college, naar aanleiding van een verzoek van [appellant], [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast 2000 m≥ van de in totaal 7000 m≥ aangevoerde hoeveelheid grond op het perceel [locatie] te Aalten (hierna: het perceel) af te voeren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Midden-Nederland 16-04-2015
CiteertitelJBO 2015/204
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijking), Bodembedreiging.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor 5 jaar voor het tijdelijk inrichten en gebruiken van het perceel t.b.v. een modelvliegclub. Gebrek in de belangenafweging, niet te herstellen. Vernietiging met instandlating rechtsgevolgen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:2946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 29-05-2015
CiteertitelJBO 2015/205
SamenvattingGaswinning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, bekendgemaakt op 29 januari 2015, heeft de minister naar aanleiding van het verzoek van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) van 29 november 2013, aangevuld op 23 december 2013, ingestemd met het winningsplan Groningen onder het verbinden van voorschriften en beperkingen daaraan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/206
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2014 heeft het college zijn besluit om op†22 januari 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de opslag van stoffen op het perceel grenzend aan de [locatie] te Helmond (hierna: het perceel) op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-10-2014
CiteertitelJBO 2015/207
SamenvattingRichtprijs, Waarschuwingsplicht aannemer.
Samenvatting (Bron)aanneming van werk, richtprijs, bewijs voldoen aan de vereisten van artikel 7:752 lid 2 BW niet geleverd
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:4065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelJBO 2015/208
SamenvattingErnstige verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft het college naar aanleiding van een melding van YVC Holding B.V. vastgesteld dat zich op de locatie IJsselwerf (oostzijde) en Albatrosterrein (westzijde) te Capelle aan den IJssel (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming voordoet, waarvan spoedige sanering als bedoeld in artikel 37 van die wet niet noodzakelijk is.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelJBO 2015/209
SamenvattingInstemming saneringsverslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 september 2014 heeft het college instemming onthouden aan het verslag van de bodemsanering op de [locatie] te Obdam, gemeente Koggenland (hierna: het saneringsverslag), alsmede aan het voor deze locatie opgestelde nazorgplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 28-04-2015
CiteertitelJBO 2015/210
SamenvattingOnrechtmatige daad, Verzakking als gevolg van bodemsanering, Causaal verband, Toerekening, Geen medeschuld.
Samenvatting (Bron)aansprakelijkheid voor verzakkingen van een pand in 2009 op grond van een in 2001 uitgevoerde bodemsanering? Causaal verband. Toerekening van schade. Zie ook ECLI:NL:GHAMS:2014:1679.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:1636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Midden-Nederland 12-03-2014
CiteertitelJBO 2015/211
SamenvattingUitgifte verontreinigde bouwpercelen, Verjaring, Onrechtmatige daad, Garantieregeling, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Heeft verkoper onrechtmatig gehandeld door vervuilde grond te verkopen ťn door noch de vaststellingsovereenkomst die met andere bewoners is gesloten noch de Garantieregeling van toepassing te laten zijn?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:6452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Midden-Nederland 25-06-2014
CiteertitelJBO 2015/212
SamenvattingMededelingsplicht, Onderzoeksplicht, Exoneratie, Klachtplicht, Ingebrekestelling, Verwijzing naar schadestaat.
Samenvatting (Bron)Koop onroerende zaken. Bodemverontreiniging. Vordering tot schadevergoeding wegens schending mededelingsplicht door verkoper.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:2520
Artikel aanvragenVia Praktizijn