Berichten Industriële Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten Industriële Eigendom
Datum 31-05-2015
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelDe Grote Kamer van Beroep kiest voor een beperkte toepassing van Art. 84 EOV in oppositie
CiteertitelBIE 2015, 5, p. 98
SamenvattingOp 24 maart 2015 heeft de Grote Kamer van Beroep uitspraak gedaan in de zaak G3/14 tussen Freedom Innovations en Otto Bock Healthcare. Deze zaak was verwezen naar de Grote Kamer door de Technische Kamer van Beroep in T372/12. De vragen die de Technische Kamer aan de Grote Kamer stelde hebben betrekking op de toepassing van Art. 84 EOV wanneer een octrooi wordt gewijzigd in oppositie. Art. 84 EOV vereist dat de conclusies van een octrooi duidelijk en beknopt zijn, en steun vinden in de beschrijving.
Auteur(s)P. de Lange , K. Bijvank
Pagina98
LinkVolledige tekst uitspraak (Eplawpatentblog.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet UPC debat
CiteertitelBIE 2015, 5, p. 103
SamenvattingPetitie van ruim 40 academici: The Union cannot be stripped of its powers by the Member States – the dangerous precedent of the patent package
Auteur(s) Petitie van ruim 40 academici
Pagina103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie van Wouter Pors
CiteertitelBIE 2015, 5, p. 105
SamenvattingLaw professors petition against the Unitary Patent Package – but are the arguments correct?
Auteur(s)W. Pors
Pagina105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRepliek van academici
CiteertitelBIE 2015, 5, p. 108
SamenvattingAnswers to certain comments on the motion (about the patent package and art. 118 TFEU) published on 13 March 2015 and supported by more than fifty university academics and practitioners
Auteur(s)A. Strowel , F. de Visscher , V. Cassiers
Pagina108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelGrote Kamer van Beroep EOB 25-03-2015, G 2/12, G 2/13, Tomatoes II en Broccoli II
CiteertitelBIE 2015/20
SamenvattingOctrooieerbaarheid van het resultaat van een wezenlijk biologische werkwijze
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
LinkVolledige tekst uitspraak (IE-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelGerechtshof Den Haag 18-11-2014, Novartis/Alvogen en Focus Farma
CiteertitelBIE 2015/21
SamenvattingIngeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig wegens uitbreiding van materie
Samenvatting (Bron)Octrooizaak over pleister voor vertraagde afgifte van rivastigmine, een geneesmiddel tegen dementie/Alzheimer. Eerdere afwijzing in kort geding van inbreukverbod wordt bevestigd, omdat de lezing van het octrooi als voorgestaan door octrooihouder Novartis ongeoorloofde toegevoegde materie zou betekenen.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:3611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRaad van State 18-02-2015, Syngenta/Octrooicentrum Nederland
CiteertitelBIE 2015/22
SamenvattingGeen termijn verbonden aan het rechtsmiddel van art. 17 lid 2 Verordening (EG) nr. 1610/96
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft Octrooicentrum Nederland het verzoek van Syngenta van 3 september 2013 om verlenging van de geldigheidsduur van het op 9 december 2005 aan haar verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam, aangemerkt als bezwaar tegen laatstgenoemd besluit en dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelGerecht EU 05-02-2015, T-570/10 RENV, Environmental Manufacturing/OHIM
CiteertitelBIE 2015/23
SamenvattingGemeenschapsmerk; relatieve weigeringsgronden; artikel 8 lid 5 GMVo; bewijs van verwateringsgevaar en gevaar voor meeliften (‘free-riding’); tardieve argumenten
LinkVolledige tekst uitspraak (Gerecht EU)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-03-2015, Fuelplaza B.V./Gaos B.V.
CiteertitelBIE 2015/24
SamenvattingArt. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft niet tot doel de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen; het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander levert op zichzelf geen misbruik van recht op
Samenvatting (Bron)Domeinnaam waaraan geen actieve website is gekoppeld. Geen inbreuk op het merkenrecht of handelsnaamrecht. Geen onrechtmatige daad of misbruik van bevoegdheid.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Procesrecht
TitelHoge Raad 13-02-2015, Leidseplein/Red Bull II
CiteertitelBIE 2015/25
SamenvattingBinding verwijzingshof aan door HvJ EU aangenomen feiten?; reis- en verblijfkosten vallen onder art. 1019h Rv; ook uren van advocaat die niet heeft gepleit; vermindering opgevoerde proceskosten wegens verondersteld dubbel werk
Samenvatting (Bron)Merkenrecht. Vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 en HvJEU 6 februari 2014, C-65/12. Beroep op geldige reden (art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG); maatstaven. Proceskosten; art. 1019h Rv. Bedragen wegens reis- en verblijfkosten. Vermindering van gevorderde bedrag wegens bovenmatigheid.
UitspraakECLI:NL:HR:2015:292
Artikel aanvragenVia Praktizijn