TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 21-08-2015
Aflevering 8/9
RubriekColumn
TitelWat gaan we er met ons allen van bakken?
CiteertitelTRA 2015/66
SamenvattingHet is eind mei 2015 als ik deze bijdrage afrond. Te vroeg om betrouwbare voorspellingen te doen. Te laat om het proces van regulering nog te beïnvloeden, als auteur dat al zou willen. De ingrediënten die de wetgever op de werktafels van de producenten van nieuw arbeidsrecht deponeerde, liggen gereed: bloemdeeg, zout, boter, suiker en een vleugje gist voor het rijzen. Maar wordt het een ingezakt, smakeloos fabrieksbrood? Of slagen de afzonderlijke artisans erin hier een ambachtelijk fraaie en smakelijke taart van te bakken die recht doet aan de intenties van ‘het Sociaal Akkoord’?
Auteur(s)H. Staal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet ontslagrecht van de WWZ. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder
CiteertitelTRA 2015/67
SamenvattingDe hervorming van het ontslagrecht moest en zou er komen. In een ongekend ijltempo is de Wet werk en zekerheid door het parlement geloodst. Deze, vanuit het verleden begrijpelijke, haast heeft tot een flink aantal onduidelijkheden in de nieuwe regels geleid. Verder beperkte het Sociaal Akkoord de ruimte voor verbetering van de WWZ. In deze bijdrage blikken de auteurs terug op de totstandkoming van de WWZ en bespreken zij een aantal ondoordachtheden.
Auteur(s)B. Barentsen , R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVrijheid van meningsuiting van ambtenaren in Nederland
CiteertitelTRA 2015/68
SamenvattingOok ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting, net als werknemers. Hun publieke taak kan echter extra beperkingen opleggen aan hun uitingsvrijheid. Uit het EVRM volgen zowel de uitingsvrijheid als de mogelijkheid om die bij overheidsfunctionarissen (extra) te beperken. In dit artikel wordt de rechtspraak van het EHRM uiteengezet. Aan de hand van de gezichtspunten uit de Oekaze-Kok wordt de Nederlandse rechtspraak ter zake besproken, verder wordt ingegaan op strafrechtelijke grenzen aan de uitingsvrijheid.
Auteur(s)A.H.L. de Becker , L.A. van Noorloos , C.F. Sparrius
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWerkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren?
CiteertitelTRA 2015/69
SamenvattingTer uitwerking van het Sociaal Akkoord 2013 heeft de SER een advies gepubliceerd met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet. Na de in sneltreinvaart tot stand gekomen WWZ komt het advies over arbeidsbemiddeling en WW er als een boemeltreintje achteraan. Maar rijdt die trein wel naar een bestemming, of slechts naar een rangeerterrein?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 01-05-2015
CiteertitelTRA 2015/70
SamenvattingAfwijking van de wettelijke opzegtermijn moet zowel voor de werknemer als voor de werkgever schriftelijk worden overeengekomen; zo niet, dan geldt de wettelijke regeling
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen. Vernietigbaarheid opzegbeding indien voor werkgever geen langere opzegtermijn is overeengekomen? Schriftelijkheidsvereiste. Inhoud en strekking art. 7:672 BW.
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 01-05-2015
CiteertitelTRA 2015/71
SamenvattingDe zaak van de gedegradeerde piloot: zat er meer in?
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Vordering tot wedertewerkstelling in oude functie na degradatie. Proportionaliteit maatregel.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 12-05-2015
CiteertitelTRA 2015/72
SamenvattingVermeend gebrek aan belangstelling bij personeel ontslaat ondernemer niet van de verplichting een OR in te stellen. Vakbond is belanghebbende.
Samenvatting (Bron)art. 9, 36 en 49 WOR, instellen ondernemingsraad, betrokken vakorganisatie, belanghebbende
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:1094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-04-2015
CiteertitelTRA 2015/73
SamenvattingBenadeling wegens het niet voeren van verweer, verminderde verwijtbaarheid
Samenvatting (Bron)Blijvend gehele weigering uitkering ingevolge de ZW wegens benadelingshandeling. De Raad is van oordeel dat het niet nakomen van de verplichting uit de vierde categorie appellant niet in overwegende mate kan worden verweten. Gelet hierop heeft het Uwv de ZW-uitkering van appellant ten onrechte blijvend geheel geweigerd. Volgt tussenuitspraak.
AnnotatorP.H. Burger
LinkVolledige tekst annotatie (Sprengers advocaten)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 05-02-2015, C-655/13
CiteertitelTRA 2015/74
SamenvattingWerkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders: wanneer is sprake van gedeeltelijke werkloosheid en wanneer van volledige werkloosheid?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 5 februari 2015.#H.J. Mertens tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.#Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 71 - Begrip ,gedeeltelijk werkloze grensarbeider' - Weigering van de woonlidstaat en van de bevoegde lidstaat om een werkloosheidsuitkering toe te kennen.#Zaak C-655/13.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2015:62
Artikel aanvragenVia Praktizijn