Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 25-08-2015
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelHet profiel van een struisvogel
CiteertitelP&I 2015/107
SamenvattingThe New Scientist publiceerde in juni 2015 een artikel over een experimenteel algoritme dat Facebook heeft ontwikkeld waarmee mensen zelfs als hun gezicht niet zichtbaar is, kunnen worden herkend. De analyse vindt plaats aan de hand van kenmerken als kapsel, kleding, lichaamsvorm en houding. Met behulp van het algoritme kan met 83% zekerheid de identiteit van de personen op foto’s worden achterhaald. Een van de vele voorbeelden van mogelijkheden van het gebruik van algoritmes en analyses. Een ander voorbeeld zijn ziektevoorspellende systemen ten behoeve van vroegtijdige diagnostiek waarvoor in juli een Nederlandse hoogleraar een prijs ontving. Het voorspellende systeem werkte met tienduizenden MRI- en CT-scans van gezonde en zieke mensen.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToestemming geven voor gegevensverkeer tussen de bedrijfsarts en de behandelend arts; vrijheid of drang?
CiteertitelP&I 2015/108
SamenvattingDe bedrijfsarts zal in het kader van de ziekteverzuimbegeleiding soms gegevens van de behandelend arts nodig hebben of met deze overleg willen plegen over de te nemen re-integratiemaatregelen. Informatieuitwisseling is alleen mogelijk als de werknemer/patiënt daarvoor toestemming geeft via een medische machtiging. Om van toestemming te kunnen spreken dient deze in vrijheid te zijn afgegeven. Dat kan bij de ziekteverzuimbegeleiding echter problematisch zijn. Want de werknemer is verplicht redelijke voorschriften van de bedrijfsarts op te volgen en een weigering kan dan consequenties hebben voor de loondoorbetaling. In hoeverre kan er dan nog gesproken worden van een vrije toestemming? In dit artikel staat deze vraag centraal en wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld ten aanzien van de toestemming en de vereiste medewerking aan re-integratievoorschriften. Daarbij worden uitspraken van medische tuchtcolleges en arbeidsrechtelijke uitspraken besproken.
Auteur(s)I. van der Helm
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivacy implications of health monitoring wearables
CiteertitelP&I 2015/109
SamenvattingHealth monitoring wearables are a new type of mobile devices that are worn on the user’s body and are becoming a huge trend. These devices (and the respective software needed to run the services) can track data like heartbeat and blood oxygen level, which are rightfully considered as sensitive data. If these data fall into the wrong hands, this could have serious consequences. To what extent do the five selected wearables comply with current and proposed EU data protection legislation and (how) can the privacy policies be improved? The EU is currently negotiating a new data protection regulation that will replace the Data Protection Directive. Therefore, the focus will be on the new General Data Protection Regulation (GDPR). It turns out that most market players in the field of health monitoring wearables are not ready for the coming into force of the GDPR. This paper proposes a number of improvements to better prepare data controllers for the upcoming regulation and strengthen the privacy rights of consumers.
Auteur(s)K. Kalev , J. Mavrič , S. Pijnenburg , A (Anouk) de Ruijter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKentekenparkeren: hoe zit het met de privacy van de parkeerder?
CiteertitelP&I 2015/110
SamenvattingWie wil parkeren in de stad, moet tegenwoordig vaak zijn kenteken prijsgeven. Anoniem parkeren is er in de meeste grote gemeentes niet meer bij. Begin dit jaar deed Privacy First daarom een oproep tot een nationale bezwaaractie tegen de ‘kentekenterreur van de overheid’. Dat de privacy van de burgers bij het kentekenparkeren in het geding is, staat zonder meer vast. Maar of het aansporen tot burgerlijke ongehoorzaamheid de meest aangewezen weg is voor het bereiken van meer privacybescherming is de vraag. Dat neemt niet weg dat gemeentes zich ook bij het kentekenparkeren steeds bewust moeten zijn van de privacyregels. Waar dat op neerkomt, bespreken auteurs in deze bijdrage.
Auteur(s)E.P.M. Thole , E.C. de Vries , V.I. Laan
LinkVolledige tekst artikel (vandoorne.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelPrivacy in een strafrechtelijk onderzoek: moderne techniek versus verouderde wetgeving
CiteertitelP&I 2015/111
SamenvattingArtikel 8 EVRM voorziet in het recht op respect van eenieders privéleven, familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inbreuk op dit recht moet voldoende kenbaar en voorzienbaar in de wet zijn omschreven. Door art. 94 Sv bestond er een wettelijke basis voor het in beslag nemen en uitlezen van een telefoon. Er werd dan immers ‘slechts’ inzage verkregen in de zogenaamde verkeersgegevens (belgedrag). De inbreuk die hiermee gemaakt werd op het privéleven van een verdachte was kenbaar en voorzienbaar. Door de komst van de smartphone en de daarbij behorende apps, is dat anders geworden. Dat vindt ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Auteur(s)W. Oosterbaan-van Veen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:2954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelAls later nu is
CiteertitelP&I 2015/112
SamenvattingZo nu en dan ontvangt auteur nieuwsberichten over het digitale patiëntendossier, welke variant dan ook. Vijf jaar geleden schreef auteur haar scriptie over het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) en de ondergang van het wetsvoorstel. Een van haar conclusies was dat we, ondanks alle risico’s in het kader van de digitaliseringsprocessen, vertrouwen moeten blijven hebben in de technische ontwikkelingen en de mensen daarachter. Inmiddels is auteur, nog meer dan toen, van mening dat iedereen zich bewust moet zijn van de consequenties van overheidsingrijpen in verband met privacy en het nemen van veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot fraude en terrorismebestrijding. Wat is er dan veranderd? Meer realiteitszin lijkt in dit verband noodzakelijk. Het toeval wil dat in dit kader de scriptiebegeleider van de Universiteit Utrecht weer in beeld komt.
Auteur(s)P.C. van Driel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVereniging Privacy Recht
TitelJaarcongres Vereniging Privacy Recht 2015, ‘Schuld en boete; risico op schuld zonder boete?’ /
CiteertitelP&I 2015/113
SamenvattingOp 13 mei 2015 vond alweer het vijfde jaarcongres van de Vereniging Privacy Recht (VPR) plaats. Zoals gebruikelijk was de locatie in Maarssen, De Fabrique. Ondanks het feit dat het in sommige regio’s van Nederland vakantie was, mocht de VPR zich weer verheugen op een grote opkomst. De heer Kohnstamm, voorzitter van het CBP, gaf als eerste spreker de aftrap. Hij ging onder meer in op een aantal onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Onder meer besteedde hij aandacht aan de one-stopshop en de verschillende handhavingsinstrumenten onder de nieuwe verordening. Verder ging Kohnstamm in op het onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar de verschillen tussen ‘privacy’ in de Verenigde Staten en in Europa en hoe tussen deze opvattingen bruggen gebouwd kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zullen in oktober worden gepresenteerd, tijdens het congres van de privacytoezichthouders in Amsterdam. Daarnaast is het CBP bezig met richtlijnen over de ‘meldplicht datalekken’ om meer duidelijkheid te geven over de interpretatie van de betreffende verplichtingen. Kohnstamm heeft de VPR uitgenodigd om feedback te geven op het concept van deze richtlijnen dat gepland staat voor dit najaar.
Auteur(s)N.M. Wisman
Artikel aanvragenVia Praktizijn