Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-09-2015
Aflevering 9
RubriekVooraf
TitelVredemakers
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 1
SamenvattingStiphout introduceert het themanummer over mediation door de kort de parallel te trekken tussen de middeleeuwse 'vredemaker' en de sinds enige tijd weer teruggekeerde 'mediatior'.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKomt een klokkenluider bij de advocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 5
SamenvattingKaaks maakt een vuist voor de 'no cure no pay'-benadering in de advocatuur en hekelt het onderzoek van de Amsterdamse deken naar Korvinus in verband met diens optreden voor klokkenluider Ad Bos.
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Er zitten te weinig uren in een dag’
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 12
SamenvattingAdvocate Ivonne Leenhouwers specialiseerde zich in zedenzaken. ‘De mensen die denken dat de politie wel openstaat voor hun verhaal, komen van een koude kermis thuis.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Met KEI komen er te veel veranderingen tegelijkertijd’
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 14
SamenvattingAls tiener wilde hij juist niet doen wat zijn vader deed. Zoals zo vaak eindigt de zoon alsnog op dezelfde plek als de vader. In het geval van de familie Heemskerk is dat onder andere op het titelblad van het handboek voor de civiele procespraktijk Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht. Hoe kwam dat zo? En wat vindt Willem Heemskerk van het programma Kwaliteit en Innovatie?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelStrafrechtelijk beslag bij een verdachte onderneming
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 18
SamenvattingHet Openbaar Ministerie legt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek vaak conservatoir beslag. Vermogensbestanddelen van een verdachte als tegoeden op bankrekeningen zijn onderwerp van dat beslag. Zo ook in het geval wanneer een onderneming als verdachte is aangemerkt. Een verdachte heeft de mogelijkheid om over de inbeslagneming ex art. 552a Wetboek van Strafvordering (‘Sv’) haar beklag te doen. Maar biedt deze beklagprocedure een verdachte onderneming anno 2015 eigenlijk wel voldoende rechtsbescherming?
Auteur(s)S. Pijl
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelPoliticus of jurist
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 20
SamenvattingOp Prinsjesdag is het 'duo'op het ministerie van Veiligheid en Justitie zes maanden in functie. In september moeten ze kleur bekennen. Dan zal blijken of de twee bewindslieden meer geld overhebben voor de rechtspraak en de rechtsbijstand. Zijn minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff juristen, die opkomen voor hun vakterrein, of zijn het meer VVD-politici die vasthouden aan financiële discipline? Een dubbelportret.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Ádvocaten die in cassatie optreden, moeten hiertoe daadwerkelijk in staat zijn'
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 24
SamenvattingDe wetgever, de Hoge Raad en de Nederlandse orde van advocaten willen de kwaliteit van cassatiezaken in het strafrecht verbeteren. Speciale kwaliteitseisen moeten daarvoor zorgen. In september wordt naar verwachting een conceptverordening in het college van afgevaardigden behandeld. Wat gaat er volgens deze verordening veranderen? Strafrechtadvocaat en lid van de commissie invoering strafcassatiebalie Jan Boksem licht toe.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReconstructie
TitelAdvocaten op de schaal Richter
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 26
SamenvattingWat begon als een scheur in een muur, kan weleens eindigen in de grootste civiele schade zaak van Nederland. Twee Groningse kantoren, hebben elk een team dat zich bezighoudt met de ge vol gen van de gasbevingen. Het aardbevingsvraagstuk blijkt veel meer dan schade alleen.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn beeld
TitelCrisis laat zijn sporen na
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 30
SamenvattingHoe gaat het met de advocatuur nu het economische klimaat aantrekt? Wisselend. Cijfers tonen dat de problemen nog niet weg zijn. Ook heeft de advocatuur te maken met een structureel veranderde markt. Toch zijn grote kantoren optimistisch.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelPrejudiciële vragen kinderalimentatie
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 32
SamenvattingDe laatste richtlijn voor de vaststelling van alimentatie lag onder vuur. Een overzicht van de ontwikkelingen en de kanttekeningen van de vFAS.
Auteur(s)R. van Coolwijk , H. Moons
Pagina32-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
TitelMediation is in
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 36
SamenvattingMediation is inmiddels een vast onderdeel in de Nederlandse geschilbeslechting, maar gaat nog een flinke vlucht nemen. Mediation krijgt een plek in de wetgeving en breidt uit naar het strafrecht. Is dat vervelend voor advocaten? ‘Als je echt pur sang jurist bent, pakken ze ook iets van je af.’
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina36-39
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
TitelWat maakt een mediator?
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 40
SamenvattingDe techniek van mediaten kun je leren, de trucjes ook: stel open vragen, vermijd elke schijn van partijdigheid en mijd drama – als ware het de Bermudadriehoek. Over welke eigenschappen en vaardigheden moet een mediator beschikken?
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina40-42
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
TitelLeren mediaten
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 44
SamenvattingEen mediationcertificaat vergt een fikse investering in tijd en geld. Hoe is het om de opleiding te doen? Verslaggever en voormalig advocaat Trudeke Sillevis Smitt volgde tegen betaling een negendaagse mediationopleiding.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina44-46
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
Titel‘Als je het evenwicht kunt herstellen, ben je al een heel eind’
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 48
SamenvattingEind jaren tachtig raakte Piet Wackie Eysten onder de indruk van Alternative Dispute Resolution (ADR) als alternatief voor kostbare, slepende gerechtelijke procedures. Tijdens zijn dekenaat begon mediation aan een opmars in Nederland. Niet iedereen was meteen even enthousiast. ‘Ze waren bang om de verantwoordelijkheid te nemen voor een schikking. Want dan heb jij het gedaan.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina48-51
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
TitelMediation = onderhandelen?
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 53
SamenvattingHet essentieel onderscheidenlijke van mediation is de begeleiding door de onafhankelijke neutrale derde op proces en inhoud zonder inhoudelijk belang.
Auteur(s)J. de Waart
Pagina53-53
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDossier mediation
TitelStijlverschillen
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 55
SamenvattingIedere mediator heeft zijn persoonlijke stijl, maar er zijn ook verschillende mediationstijlen. De meest voorkomende stijlen op een rij.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina55-56
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZo bereidt u zich goed voor op mediation
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 58
SamenvattingOok bij mediation staat of valt alles met een goede voorbereiding. Welke vragen moet u zich als advocaat daarbij stellen? De auteurs van De advocaat in mediation (Sdu, 2011) selecteerden er tien.
Auteur(s)E. Schutte , J. Spierdijk
Pagina58-60
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelKanaliseren van conflicten
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 63
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, MfN-registermediator in Amsterdam, lichtte maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 25: ‘Een hartelijke groet.’
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina63-63
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelBevlogen en kritisch intellectueel
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 65
SamenvattingLinks geëngageerde advocaat Benno Stokvis (1901-1977) kwam op voor de rechten van homo’s en behoedde in de Tweede Wereldoorlog joden voor deportatie.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelDe bestuursrechtelijke zienswijze
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 67
SamenvattingDe bestuursrechtelijke zienswijze is niet altijd zo vrijblijvend als de uitnodiging tot het indienen ervan misschien doet vermoeden.
Auteur(s)M. West
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVertelt uw website voldoende?
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 68
SamenvattingAllerlei informatieverplichtingen helpen uw cliënten om te bepalen of u de juiste man of vrouw voor de zaak bent. Voldoet de website van uw kantoor aan alle eisen?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina68-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 03-04-2015, 7274, ECLI:NL:TAHVD:2015:105
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 74
SamenvattingOnduidelijkheid over hoedanigheid. Gedragsregel 1. Een advocaat dient duidelijkheid te verschaffen over de hoedanigheid waarin hij optreedt. Mededeling van aangifte is niet tuchtrechtelijk laakbaar.
Pagina74-74
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 31-10-2014, 7122, ECLI:NL:TAHVD:2014:310
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 74
SamenvattingVoortzetting klachtbehandeling wegens algemeen belang. Artikel 47a en artikel 57 lid 2 Advocatenwet. Slechte dienstverlening is onvoldoende reden om een zaak na intrekking van de klacht (en beroep van verweerder) in hoger beroep voort te zetten.
Pagina74-74
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 07-11-2014, 7078, ECLI:NL:TAHVD:2014:318
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 75
SamenvattingOnjuiste informatie over tuchtrechtelijk verleden. Artikel 2 lid 2 en 46 Advocatenwet; gedragsregel 1. Bij de inschrijving in een ander arrondissement moet de advocaat melding maken van alle lopende tuchtrechtelijke zaken.
Pagina75-75
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 19-12-2014, 7188, ECLI:NL:TAHVD:2014:362
CiteertitelAdv.bl. 2015-9, p. 75
SamenvattingAdvocaat van partij passeren. Artikel 46 Advocatenwet; gedragsregel 18. De advocaat mag zich niet rechtstreeks in verbinding stellen met een partij die door een andere advocaat wordt bijgestaan, ook niet als die partij daar zelf om vraagt.
Pagina75-75
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn