Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-09-2015
Aflevering 9 - Kronieken 4
RubriekKroniek
TitelKroniek bestuurprocesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-9 , p. 3
SamenvattingIn de afgelopen kroniekperiode kwam het thema misbruik van procesrecht tot wasdom; reden om er een afzonderlijk hoofdstuk in de kroniek aan te wijden. Verder ontwaarden wij onder meer bewegingen bij het belanghebbendenbegrip, verduidelijkingen bij de relativiteitsregel en rechtseenheid rond herziening. Daarnaast waren er natuurlijk de gebruikelijke verzendperikelen en het termijnleed, dat het bestuursprocesrecht nu eenmaal niet kwijtraakt, ook niet in dit digitale tijdperk. Besproken onderwerpen. Belang + Procesbelang + Belanghebbend worden + Concurrentie; Afgeleid belang + Actueel belang + Objectief bepaalbaar belang + Collectieve belangen en belangen van bestuursorganen + Afstand, zicht en kleuring; Relativiteit; Bekendmaking, verzenden en ontvangen + Termijnen + Verzenden en ontvangen + Verschoonbaar; bezwaarschriftprocedure; (Hoger) beroep en goede procesorde; Finale geschilbeslechting; Herziening; Misbruik van procesrecht.
Auteur(s)M. Dankbaar , J.C. Binnerts
Pagina3-13
LinkVolledige tekst artikel (Pot Jonker Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Insolventierecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-9 , p. 15
SamenvattingNet als voorgaande jaren is op het insolventierechtelijke gebied de kroniek opgesteld. De voor de rechtsontwikkeling in 2014 belangrijkste nieuwe arresten van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak worden behandeld. Pandrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Verrekening + 403-verklaring + Borgtocht + Wederzijds zekerheidsarrangement. Bodembeslag fiscus. Doorstart en werknemers. Commissie uit schuldeisers. Artikel 37 Fw: Onverschuldigde betaling. Kwalificatie vorderingen: Rangorde vorderingen + Inbewaringstelling + Faillissementsaanvraag + Formeel insolventierecht. Internationale aspecten. Wsnp.
Auteur(s)J. van der Meer , F. Dix , S. Winkels-Koerselman , A. Klerks-Valks , M. Brunschot-van der Sanden , I. Beulen , J. Quirijnen , A. van Haandel
Pagina15-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Familierecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-9 , p. 26
SamenvattingDeze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht tussen 1 augustus 2014 en 1 augustus 2015. Wet- en regelgeving. Bewind en curatele. Bijzonder curator. Wet Bopz. Gezag en minderjarigheid. Huwelijksvermogensrecht: Artikel 1:88 BW + Gemeenschap van goederen + Huwelijkse voorwaarden + Strijd met de openbare orde en goede zeden. Kinderalimentatie: Terugbetalingsverplichting. Ondertoezichtstelling. Partneralimentatie: Behoefte. Procesrecht: Uitvoerbaarheid bij voorraad + Recht op toezending van stukken aan een minderjarige + De rechter die de zitting doet, neemt (mede) de beslissing + Een verzoek tot schorsing . Relatierecht.
Auteur(s)K. Boshouwers , T. Kreeftenberg
Pagina26-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn