Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-02-2015
Aflevering 3 - Kronieken 2
RubriekKroniek
TitelKroniek pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 4
SamenvattingDe afgelopen periode gaf meer dan voldoende stof voor deze Kroniek Pensioenrecht 2013-2014. Centraal in de media stond vooral de discussie tussen ‘jong en oud’: dienen de pensioenen van pensioengerechtigden te worden geïndexeerd, eventueel ten koste van de pensioenen van latere generaties? Maar er waren meer ontwikkelingen. [Inleiding. De pensioenovereenkomst. Wijziging pensioenovereenkomst/wijziging bijdrage premie zorgverzekering. De uitvoeringsovereenkomst. Aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen. Vrijstelling van verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen. Evenwichtige belangenbehartiging door pensioenfondsbesturen. Pensioenadvisering. Herstel van fouten door pensioenuitvoerders. Gelijke behandeling. Pensioen en scheiding. Procesrecht. Tot besluit.]
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , N. Tali , W. Thijssen
Pagina4-12
LinkVolledige tekst artikel (pensioenrechtadvocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 13
SamenvattingArbeidsrechtelijk Nederland houdt zich deze dagen natuurlijk vooral bezig met de invoering van de Wet werk en zekerheid. Ook in het Advocatenblad is hieraan al veel aandacht besteed. Het afgelopen jaar is echter ook een aantal belangwekkende arresten gewezen op arbeidsrechtelijk gebied, die ook na invoering van de Wet werk en zekerheid van betekenis zullen zijn. In deze kroniek komen onder meer uitspraken aan de orde op het gebied van ontslag op staande voet, de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, staking, de loonbetaling tijdens ziekte en de rechten van erfgenamen van een overleden werknemer. Ten slotte staan we ook stil bij nieuwe wetgeving, waaronder ook de Wet werk en zekerheid. [Ontslag op staande voet. Contractuele ontslagvergoeding. Afgifte integriteitsverklaring. Kwalificatie arbeidsovereenkomst. Staking. Loonaanspraak tijdens ziekte. Vakantiegeld en de beslagvrije voet. Overlijden werknemer. Wet werk en zekerheid. Overige ontwikkelingen: Wijzigingen Ontslagbesluit + Vrije advocaatkeuze.]
Auteur(s)C. Oberman , K. Hillebrandt
Pagina13-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-3, p. 22
SamenvattingDit is alweer de vierde Kroniek Vennootschapsrecht waarin steeds de meest in het oog springende jurisprudentie van de Hoge Raad en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving van het afgelopen jaar worden behandeld. In 2014 wees de Hoge Raad een aantal interessante arresten over bestuurdersaansprakelijkheid; in een van die uitspraken kwam hij terug op het Spaanse villa-arrest. De Hoge Raad kon zich ook uitlaten over de administratieplicht van artikel 2:10 BW. Voorts was er wéér een uitspraak van ons hoogste rechtscollege (Slotervaart) over enquêtebevoegdheid die echter nog steeds géén volledige duidelijkheid over dit vraagstuk geeft. Ten slotte trokken de Cancun-beschikkingen veel aandacht. Al deze rechtspraak van de Hoge Raad wordt hierna besproken. De kroniek begint met een kort overzicht van komende wetgeving. [Wetgeving. Bestuurdersaansprakelijkheid: Tulip Air + RCI + Kok + Kameleon. Administratieplicht. Enquêtebevoegdheid. Cancun. Slot.]
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina22-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn