Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 08-10-2015
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelAmusement, omdat het moet
CiteertitelMediaforum 2015, 6, p. 193
SamenvattingDe nieuwe mediawet volgt vrij nauwkeurig de hoofdlijnen die al zijn getrokken in de toekomstvisie in de brief van Dekker van 13 oktober 2014, mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur "De Tijd Staat Open". Het voorstel poogt het bestel open te breken en de publieke omroep ‘toekomstbestendig’ te maken. Het voorstel rondt in feite het proces af dat begon met het sterk terugdringen van het aantal omroepen en het opleggen van forse bezuinigingen. Het omvangrijkst is de nieuwe paragraaf in de titel over de lokale en regionale omroep: er komt een met de NPO vergelijkbare RPO, waarbij de NPO zelf het initiatief nemen om door derden voorgesteld media-aanbod te laten verzorgen, en knopen gaan doorhakken in de programmering ('sturen' in plaats van 'coördineren'). Er blijven evenwel ook de omroepen met exclusieve zendmachtiging binnen het publieke bestel en een nog altijd substantieel garantiebudget. Bovendien blijft er onduidelijkheid over de vraag of amusement binnen de taakopdracht van de publieke omroep zal blijven vallen.
Auteur(s)P. Kreijger
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelDe aansprakelijkheid van online nieuwsplatforms na Delfi
CiteertitelMediaforum 2015, 6, p. 194
SamenvattingMet het Delfi-arrest van de Grote Kamer van het EHRM is deze zomer het doek gevallen over een bijna tien jaar aanslepende rechtszaak en discussie over de aansprakelijkheid van een mediabedrijf, het Estse Delfi voor de inhoud van beledigende lezersreacties op een nieuwsportaal. Nu het stof wat is gaan liggen, wil deze bijdrage de precieze strekking en de impact van dit arrest verduidelijken en de problematiek in het ruimere kader plaatsen van de organisatie en aansprakelijkheid van online discussie- en nieuwsfora voor gebruikersinhoud.
Auteur(s)D. Voorhoof
Pagina194-204
LinkVolledige tekst artikel (ivir.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2015:0616JUD006456909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelVeranderingen in de telecommarkt: consolidatie en differentiatie
CiteertitelMediaforum 2015, 6, p. 205
SamenvattingDit artikel bespreekt de recente ontwikkelingen in het Nederlandse telecommunicatielandschap en gaat in op de verwachtingen voor de komende jaren. Hoe zullen de markten voor televisie, telefonie en breedband op vast en mobiel zich de komende jaren ontwikkelen, gemeten naar het aantal aansluitingen en de omzet? Welke verdere ontwikkelingen tekenen zich af en welke gevolgen zouden die moeten hebben voor de strategie van aanbieders?
Auteur(s)J. Poort
Pagina205-209
LinkVolledige tekst artikel (IVIR)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEHRM 16-06-2015, 64569/09
CiteertitelMediaforum 2015/19
SamenvattingDelfi AS/Estland.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression;Freedom to impart information)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2015:0616JUD006456909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelMediaforum 2015/20
SamenvattingX/Burgemeester van Den Haag. Betoging in de vorm van kampement mag in beginsel niet op voorhand verboden worden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012 heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van De Buitenkerk.
AnnotatorM. van Rooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 12-08-2015
CiteertitelMediaforum 2015/21
SamenvattingHoes/Powned c.s. Journalistiek gebruik van een verborgen camera.
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft beslist dat de uitzending van met een verborgen camera van eiser gemaakte beelden door Powned ten opzichte van eiser onrechtmatig is. Het betreft hier overigens een voorlopige beslissing, uitsluitend om het treffen van een spoedeisende maatregel mogelijk te maken. Een definitieve beslissing volgt later, na verder debat tussen partijen. Naar het voorlopige oordeel van de rechtbank is een burgemeester weliswaar een publieke figuur, maar niet zonder meer vogelvrij, zelfs niet als hij zelf aanleiding heeft gegeven voor publiek debat over zijn persoon. Er was geen sprake van een ernstige misstand die alleen blootgelegd kon worden met behulp van een verborgen camera. De inbreuk op het privéleven van eiser was na afweging van alle belangen in dit geval niet gerechtvaardigd. De maatregel is dat Powned moet bewerkstelligen dat de onrechtmatige fragmenten niet meer via zoekmachines op internet te vinden zijn. Omdat gebleken is dat de beelden ook nog eens deels gemanipuleerd zijn weergegeven, moet Powned voorts alle gemaakte beeld- en geluidsopnamen in kopie aan eiser verstrekken zodat hij dit verder kan onderzoeken.
AnnotatorM. Kaaks
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:5070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 05-06-2015
CiteertitelMediaforum 2015/22
SamenvattingRadioNL c.s./Minister van Econo mische Zaken. De centrale vraag die de gemoederen al sinds 2003 bezig houdt, is of een radiostation dat regionale kavels heeft bemachtigd (in het bijzonder RadioNL) wel voldoende is gericht op de regio (in plaats van op een landelijk publiek). Deze uitspraak voegt aan die discussie een nieuw hoofdstuk toe, omdat deze regiogerichtheid ditmaal aan de orde komt in het kader van een handhavingsverzoek tegen een reeds verleende vergunning in plaats van een procedure die is gericht tegen de vergunningverlening als zodanig.
Samenvatting (Bron)Radiofrequentiezaken. Verweerder heeft geweigerd de aan RadioNL verleende verlengingsvergunningen voor niet landelijke commerciële omroep voor de kavels B27 tot en met B37 in te trekken. Wel heeft hij RadioNL lasten onder dwangsom opgelegd en die in bezwaar gehandhaafd, maar die in beroep alsnog herroepen. De rechtbank buigt zich over een aantal procedurele kwesties, maar ook inhoudelijke zoals de uitleg van regiogerichtheid en de vraag of verweerder de spelregels tussentijds kan veranderen door de Regeling AGF 2003 te wijzingen en die toe te passen bij de beoordeling of RadioNL de vergunningvoorschriften naleeft.
AnnotatorJ. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:3708
Artikel aanvragenVia Praktizijn