Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 30-09-2015
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelAmerican way
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 1
SamenvattingStiphout kondigt de nieuwe vaste rubriek voor de Jonge Balie aan. Verder bespreekt het thema van dit oktobernummer: pomotieonderzoek leert dat allochtonen van niet-westerse komaf moeilijk aan de bak en nog moeilijker hogerop komen bij advocatenkantoren.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGuilty by association
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 5
SamenvattingVeenendaal gaat in op het jihadproces en het door het OM gehanteerde zogenaamde ‘materiële steun’-criterium. In zijn ogen een vaag containerbegrip dat er wel heel snel toe leidt dat verdachten worden gecriminaliseerd 'by association'.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPolitiek
TitelBegroting op de korrel
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 10
SamenvattingMinister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie blijven bij de bezuiniging op de rechtsbijstand en andere omstreden maatregelen. Toch zeggen ze dat ze staan voor een versterking van de rechtsstaat.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
Titel‘Alleen recht kan geweld stoppen’
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 12
SamenvattingDe internationale gemeenschap is medeverantwoordelijk voor het leed van de Syrische bevolking, zegt de Syrische mensenrechtenadvocaat Anwar al-Bunni. Hij roept de internationale juridische wereld op om hem te steunen bij de oprichting van een speciale rechtbank.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Ik wil niet dat mijn factuur leidend is’
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 14
SamenvattingEenpitter Max Bentum houdt kantoor aan huis en komt via zijn netwerk aan zijn clientčle. Een ouderwetse advocaat, of juist het voorbeeld van een groeiende trend?
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelDe blanke balie - Waarom diversiteitsbeleid faalt
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 16
SamenvattingVoor de crisis toesloeg, was ‘diversiteit’ hip in de advocatuur. Alle grote kantoren, en sommige kleinere, wilden meesurfen op de golven van publiciteit rond het onderwerp ‘allochtone advocaten’. Toch zijn er nog altijd weinig advocaten met een niet-westerse achtergrond. Wat kwam er terecht van het diversiteitsbeleid?
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelCollege van toezicht - ‘Dan hoor je: “Waar blijven de dekenbezwaren?” ’
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 22
SamenvattingJaarverslagen van plaatselijke orden moeten onderling vergelijkbaar zijn. Dekens moeten vaker een dekenbezwaar indienen. En door kenniscentra op te richten, kunnen arrondissementen expertise uitwisselen. Het college van toezicht over zijn bevindingen in het tussentijds verslag.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Een tuchtzaak hoort erbij’
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 26
SamenvattingPer 1 juli zijn de griffies van de tuchtcolleges ingrijpend gereorganiseerd. Vier van de zes hoofdgriffiers stoppen ermee en gaan weer verder als advocaat. Inge Schouwink, Leonie Rammeloo, Martine Boender-Radder en Heleen Ritsma-Hartman over trends in het tuchtrecht, gedragsregels en de advocaat in tuchtzaken. ‘Bagatelliseer niet.’
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina26-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelNogmaals: strafrechtelijk beslag en de (rechts)middelen daartegen
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 31
SamenvattingIn de vorige editie schreef Sabine Pijl dat de rechtsbescherming van een verdachte onderneming bij een strafrechtelijk conservatoir beslag tekortschiet. Martin Lambregts vult aan: welke middelen en mogelijkheden heeft een verdachte onderneming nog wel?
Auteur(s)M. Lambregts
Pagina31-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecial carričre en opleiding - Redactioneel
TitelGouden Eeuw
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 37
SamenvattingDe Verordening op de advocatuur biedt nu de mogelijkheid maximaal tien punten te behalen met niet-juridische cursussen, intervisie en peer review. Onvoldoende, schrijven de auteurs van de onlangs verschenen "De nieuwe advocaat"; zij pleiten voor een loslaten van de nadruk op vakinhoudelijke ontwikkeling en te zorgen dat advocaten zich ontwikkelen in andere vaardigheden als projectmanagement, psychologie, financiën, data-analyse en conflictmanagement.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecial carričre en opleiding - Opinie
TitelDe PO moet anders
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 43
SamenvattingNa de kwaliteitsslag in de beroepsopleiding is het tijd voor een aanpassing van de permanente educatie.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecial carričre en opleiding - Interview
Titel‘De advocatuur kan niet zonder academische vorming van jonge juristen’
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 45
SamenvattingDe Leidse rector magnificus Carel Stolker staat pal voor de academische vorming van toekomstige advocaten. Volgens hem zijn advocaten veel te belangrijk voor de samenleving om geen juridische master af te ronden. Rector magnificus van de Universiteit Leiden en auteur van Rethinking the Law School over kritiek op de rechtenstudie, de nieuwe generatie studenten en de aansluiting op de praktijk. ‘Persoonlijk ben ik heel erg voor een verplichte stage in de rechtspraktijk.’
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina45-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecial carričre en opleiding - Achtergrond
TitelDit gaat u leren
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 56
SamenvattingWelke trends spelen er binnen het postacademisch onderwijs voor advocaten? Drie trends uitgelicht. De advocaat van straks moet een techsavvy, ethisch bewuste T- dan wel π-shaped lawyer zijn. Thema van het Jonge Balie Congres van dit jaar? De T-shaped lawyer. Deze professional combineert diepgaande juridische kennis (staander in de T) met basiskennis van andere disciplines en vaardigheden (de ligger in de T). Er zijn evenwel ook voorstanders van de π-shaped lawyer. Daarbij staat de eerste staander voor de juridische inhoudelijkheid, de tweede voor kennis van conflicten, conflictmanagement en conflicthantering. Het liggende streepje tenslotte staat dan voor bedrijfskunde, economie, psychologie en IT-kennis.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina56-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn beeld
TitelDe Rechtspraak vanaf 2020 Het
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 60
SamenvattingHet Meerjarenplan 2015-2020 van de Raad voor de rechtspraak leidt tot protest. Als het doorgaat, zal het juridische landschap behoorlijk veranderen.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelAllesweter Merula
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 61
SamenvattingPaullus Merula (1558-1607) maakte naam met een handboek voor civiel recht, stapelde functies en bekwaamde zich als classicus, jurist, historicus en geograaf.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelAnticiperen op cassatie
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 62
SamenvattingDoor al in feitelijke instantie rekening te houden met de cassatietoets, kan de advocaat de cassatiekansen voor zijn cliënt maximaliseren. Dit artikel tracht daartoe een praktische handreiking te bieden.
Auteur(s)P. Fruytier
Pagina62-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelMisbruik van bevoegdheden in het bestuursrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 67
SamenvattingDe toepassing van artikel 3:13 BW buiten het vermogensrecht.
Auteur(s)M. West
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 12-08-2014, 13-302A, ECLI:NL:TADRAMS:2014:203
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 74
SamenvattingOf een advocaat die trustwerkzaamheden verricht onder het tuchtrecht valt, hangt af van de vraag of de cliënt mocht verwachten dat hij als advocaat optrad.
Pagina74-74
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Arnhem- Leeuwarden 15-12-2014, 14-123, ECLI:NL:TADRARL:2014:396
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 75
SamenvattingEen advocaat mag zich niet inlaten met het antedateren van stukken. Verweerster heeft een “plan van aanpak” een jaar nadat dit had moeten zijn opgesteld , alsnog opgesteld, mede op instigatie van klager. Alhoewel de inhoud van dat plan op zichzelf genomen juist was, handelde klaagster desalniettemin klachtwaardig door het plan van aanpak te antedateren en namens haar cliënt te dreigen de loonbetaling te staken indien het plan van aanpak niet binnen een door haar gestelde termijn zou zijn ondertekend.
Pagina75-75
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 18-05-2015, 7227, ECLI:NL:TAHVD:2015:145
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 75
SamenvattingDe advocaat dient rechtstreeks en persoonlijk contact met de cliënt te hebben voordat hij een procedure start.
Pagina75-75
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 06-02-2015, 7228, ECLI:NL:TAHVD:2015:38
CiteertitelAdv.bl. 2015-10, p. 75
SamenvattingBij beëindiging van de opdracht door de cliënt is het niet aan de advocaat om te beoordelen of dat wenselijk is. Verwijt te zijn blijven optreden na intrekking van de opdracht en niet duidelijk te zijn geweest over zijn optreden. Tevens het verwijt tegenstrijdige belangen te hebben behartigd. Een week voorwaardelijke schorsing.
Pagina75-75
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn